8 Червня 2015 89  0 

З В І Т голови Пологівської районної ради Коноваленка Ю.А. про діяльність за 2014 рік


Відповідно до пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної ради щорічно звітує перед радою про свою діяльність, у тому числі про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради.

IMG_7445

На початку звіту хочу подякувати громаді, депутатам, міській та сільським радам, районній державній адміністрації, підприємствам, установам і організаціям, усім, хто приклав своїх зусиль для забезпечення злагодженої роботи районної ради, підвищуючи тим самим авторитет органів місцевого самоврядування.

У звітному періоді районна рада здійснювала свої повноваження у межах Конституції України, законів України, Указів Президента України, Регламенту, рішень районної ради, а також з урахуванням побажань виборців і пропозицій депутатів.

Головними у діяльності ради залишаються питання щодо зростання ролі депутатів у процесах соціально-економічного розвитку району, формування і виконання районного бюджету, раціонального використання бюджетних коштів, фінансування закладів освіти, охорони здоров’я, культури, підтримка територіальних громад, підвищення ефективності використання майна спільної власності.

Організовуючи роботу ради я прагнув організувати її так, щоб рада якомога повніше й ефективніше виконувала свої повноваження, діяла послідовно, компетентно, чітко розуміючи свої права і обов’язки завжди відповідально приймала правові рішення.

Відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи Пологівської районної ради шостого скликання головою районної ради за звітний період значна увага приділялася забезпеченню підготовки та проведення сесій.

Районна рада, як колегіальний орган місцевого самоврядування, здійснює свою діяльність сесійно. Згідно вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

На сьогодні діє Закон України «Про доступ до публічної інформації», внесені відповідні зміни до Регламенту районної ради, тому проекти рішень районної ради оприлюднюються не пізніше як за двадцять робочих днів до відкриття сесії на офіційному веб-сайті Пологівської райдержадміністрації у розділі «Районна рада». Таким чином, депутати мають можливість заздалегідь ознайомитися з відповідними матеріалами, підготуватися до сесії, порадитися зі своїми виборцями, всебічно враховувати їх думку. Майже 90 відсотків нашого депутатського корпусу беруть участь у пленарних засіданнях ради, тому вважаю, що активність депутатів була задовільна.

Протягом 2014 року було проведено 13 пленарних засідань сесій районної ради – 7 чергових та 6 позачергових, на яких прийнято 127 рішень, в тому числі:

-​ з питань бюджету – 15 рішень,

-​ з питань соціально-економічного розвитку району – 5 рішень,

-​ з питань житлово-комунального господарства – 2 рішення,

-​ з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та природокористування – 8 рішень,

-​ з питань спільної власності територіальних громад сіл, міста, управління якими здійснює районна рад – 17 рішень,

-​ затвердження районних програм / внесення змін та доповнень – 56 рішень,

-​ виконання та хід виконання районних програм – 2 рішення,

-​ з питань призначення / звільнення керівників підприємств комунальної власності – 2 рішення,

-​ звернення районної ради – 1 рішення.

До підготовки всіх питань порядку денного пленарних засідань залучались працівники виконавчого апарату, депутати, фахівці та спеціалісти управлінь, відділів райдержадміністрації. Це дало можливість розробити і прийняти виважені рішення ради, враховуючи пропозиції і думки окремих депутатів та рішення постійних комісій.

У 2014 році депутати районної ради розглянули та затвердили звіт райдержадміністрації про виконання районного бюджету за 2013 рік, про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Пологівського району на 2013 рік, прийняли рішення про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період та заслухали звіт райдержадміністрації про виконання цього рішення, також затвердили 8 нових районних програм, зокрема:

– Програму соціально-економічного та культурного розвитку Пологівського району на 2015 рік,

– Програму розвитку малого підприємництва Пологівського району на 2015-2016 роки,

– цільову соціальну Програму цивільного захисту у Пологівському районі на 2014 – 2017 роки,

– Програму «Шкільний автобус» на 2015 рік,

– Програму забезпечення діяльності напрямків охорони здоров’я у Пологівському районі на 2015 -2020 роки,

– Програму «Цукровий діабет» на 2015-2018 роки,

– Програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, венеричних захворювань, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, венеричні захворювання в Пологівському районі на 2015-2020 роки,

– Програму соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2015 -2017 роки.

Депутати районної ради значну увагу приділяли виконанню районного бюджету, забезпеченню ефективного використання бюджетних коштів з метою отримання конкретних результатів виходячи з найбільш нагальних потреб бюджетних установ району, оптимального розподілу коштів відповідного до заходів Програм, затверджених рішеннями районної ради.

У 2014 році до загального фонду районного бюджету надійшло 36 млн. 923тис. 910 грн. податків та зборів, що становить 115,6% затвердженого плану на рік.

Основними джерелами надходжень до районного бюджету були: податок на доходи фізичних осіб – 113,7 % та податок на прибуток підприємств комунальної власності – 135,3 %. Кошти районного бюджету спрямовувались, в першу чергу, на фінансування захищених статей витрат – на оплату праці, енергоносіїв, видатків на харчування, медикаменти та інш. Питома вага видатків по захищених статтях становила: оплата праці з нарахуваннями – 82,7%, розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії – 8,8%, харчування – 2,7 %, соціальне забезпечення – 2,4%, медикаменти – 0,8%.

Виконання показників доходної частини районного бюджету дало можливість вирішувати фінансування низки питань освіти, культури, охорони здоров’я, здійснювати поточні ремонти установ, фінансувати затверджені заходи та соціальні програми, розв’язання яких вважаємо першочерговими в районі.

У 2014 році профінансовано заходи 27 районних програм на суму 3 млн. 958 тис. грн. із загального фонду районного бюджету та 296 тис. грн. зі спеціального фонду районного бюджету.

Депутати районної ради також затвердили Програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2014 рік, пріоритетними напрямками якої стали: відновлення промислового виробництва та створення умов для сприяння розвитку бізнесу, забезпечення зростання аграрного виробництва, підвищення ефективності енергоспоживання, залучення усіх джерел фінансування для вирішення соціально-економічних проблем території, розвиток житлово-комунального господарства, поліпшення екологічної ситуації, проведення активної соціальної політики, розвиток і реформування гуманітарної сфери. Контроль за виконанням цих пріоритетних напрямків роботи у 2014 році забезпечувався всіма постійними комісіями районної ради.

За підсумковим рейтингом результатів соціально – економічного розвитку територій області за 2014 рік Пологівський район посідає п’яте місце. За оцінкою результатів діяльності за напрямом економічний розвиток район знаходиться на третьому місці, за напрямом державні фінанси – на першому, за напрямом населення та ринок праці – на третьому, за оцінкою результатів діяльності за напрямом освіта, культура та охорона здоров’я – на третьому місці.

Важливою складовою роботи районної ради є діяльність постійних комісій,робота яких в міжсесійний та сесійний періоди забезпечує здійснення районною радою визначених чинним законодавством повноважень. У 2014 році постійними комісіями районної ради всього було проведено 35 засідань. З метою більш ґрунтовного і всебічного розгляду всіх аспектів найважливіших питань в період підготовки пленарних засідань ради практикується проведення спільних засідань комісій.

Відповідно до вимог статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» протягом звітного періоду районна рада забезпечувала організацію контролю за виконанням районних програм, в тому числі постійними комісіями районної ради. У 2014 році на контролі у виконавчому апараті районної ради перебувало 53 рішення, прийнятих радою у п’ятому та шостому скликаннях. У строки, передбачені рішенням сесії, розглядається хід виконання цільових програм, вносяться зауваження, пропозиції щодо фінансування та їх виконання. В порядку контролю за виконанням районних програм у лютому – квітні 2014 року на засіданнях постійних комісій районної ради було розглянуто звіти райдержадміністрації за 2013 рік про хід реалізації 46-ти районних програм.

Участь депутатів у роботі постійних комісій підвищує їх відповідальність, адже робота в них потребує постійного підвищення рівня професійних знань депутата в сфері життєдіяльності району, що належить до відання відповідної комісії. У зв’язку з цим підвищується й рівень порозуміння між депутатами та органами державної влади.

Постійна комісія з питань депутатської діяльності, державної регуляторної політики, законності та соціальної політики, очолювана Бугримом Юрієм Федоровичем, провела 14 засідань, на яких розглянуто 142 питання.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Кількість засідань

комісії

Участь депутата у засіданні комісії

1.

Бугрим Ю.Ф. – голова комісії

14

12

2.

Плевако В.І. – заступник

14

14

3.

Бурашнікова О.С. – секретар

14

1

4.

Мінько І.І. – член комісії

14

12

5.

Цукан М.П. – член комісії

14

10

6.

Чеберко М.А. – член комісії

14

10

Постійним плановим питанням комісії було здійснення контролю за виконанням районних програм. Так, комісія контролювала хід виконання Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 20013-2017 роки, «Призовна дільниця» на 2012-2015 роки, Програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2012-2014 роки, Програми зайнятості населення Пологівського району на 2013-2017 роки, Програми профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки в Пологівському районі, розвитку матеріально-технічної бази Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області на 2013-2017 роки, інших.

Протягом 2014 року за погодженням з постійною комісією прийнято рішення по затвердженню нової Програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2015-2017 роки.

Вживались заходи щодо дотримання норм державної регуляторної політики в роботі районної ради. З цією метою комісією підготовлені висновки до прийняття трьох регуляторних актів «Про затвердження Порядку надання дозволу комунальним підприємствам та бюджетним установам виступати орендодавцями нерухомого майна, «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності», «Про встановлення для підприємств комунальної власності розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до районного бюджету». Зазначені висновки щодо відповідності розгляду та прийняття відповідних рішень встановленій чинним законодавством процедурі прийняття регуляторних актів оприлюднювалися на пленарних засіданнях ради.

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молодіжної політики та спорту, яку очолює Гапоненко Олександр Іванович провела 14 засідань, де розглядалось 147 питань:

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Кількість засідань

комісії

Участь депутата у засіданні

комісії

1.

Гапоненко О.І. – голова комісії

14

12

2.

Гавриленко В.К. – заступник

14

12

3.

Браженко І.В. – секретар

14

14

4.

Бірюков А.П. – член комісії

14

13

5.

Терещенко О.І. – член комісії

14

11

6.

Хмарська В.В. – член комісії

14

9

Свою роботу комісія спрямовувала на вирішення віднесених до її компетенції питань щодо сталої роботи закладів охорони здоров’я, загальноосвітніх навчальних закладів, ефективного функціонування установ культури, на створення належних умов для здорового способу життя, занять фізичною культурою населення району, опікувалась проблемами молодіжної політики.

Свої першочергові завдання депутати вбачали у вивченні та коригуванні районних програм, внесенні до них змін і доповнень, здійсненні контролю за ходом їх виконання. Протягом звітного періоду постійною комісією були схвалені та погоджені до затвердження сесією районної ради Програми: «Шкільний автобус» на 2015 рік, забезпечення діяльності напрямків охорони здоров’я у Пологівському районі на 2015-2020 роки, «Цукровий діабет» на 2015-2018 роки, інш.

У центрі уваги постійної комісії перебуває аналіз стану справ у галузі охорони здоров’я, питання щодо забезпечення фінансування видатків на медикаменти та харчування, поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти та культури.

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та природокористування під головуванням Сизоненка Володимира Григоровича провела 12 засідань, розглянула 129 питань.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Кількість засідань

комісії

Участь депутата у засіданні комісії

1.

Сизоненко В.Г. – голова комісії

12

7

2.

Бандуров В.В. – заступник

12

10

3.

Кузьменко О.О. – секретар

12

12

4.

Деркач О.А. – член комісії

12

10

5.

Качан В.І. – член комісії

12

10

6.

Містюк В.В. – член комісії

12

2

Головним завданням для депутатів залишається прийняття рішень, які б забезпечили покращення роботи сільського господарства та реалізації програм в галузі земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища.

Протягом звітного періоду постійною комісією розглядались питання про хід виконання районної Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Пологівському районі на 2011-2015 роки, Програми з проведення профілактичних заходів щодо сказу на території Пологівського району на 2008-2013 роки, Програми поводження з токсичними відходами в Пологівському районі на 2012-2015 роки, Програми з впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів у Пологівському районі Запорізької області на 2012-2013 роки, інш.

Також розглядались питання про затвердження місцевої схеми формування екологічної мережі Пологівського району, затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів трьом громадянам та двом сільськогосподарським товариствам.

Постійна комісія з питань промислової політики, бюджету та управління об’єктами спільної власності територіальних громад під головуванням Чеберка Андрія Івановича провела 14 засідань, в ході яких розглянула 147 питань.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Кількість засідань

комісії

Участь депутата у засіданні комісії

1.

Чеберко А.І. – голова комісії

14

10

2.

Лобецький Ю.Ю. – заступник

14

11

3.

Вєтров Ю.В. – секретар

14

10

4.

Журавльов П.І.– член комісії

14

7

5.

Малюцький Ю.Є. – член комісії

14

6.

Остроушко В.Л. – член комісії

14

11

7.

Усанов І.О.- член комісії

14

13

Пріоритетним напрямом діяльності постійної комісії в звітному періоді було формування і виконання районного бюджету, внесення змін до бюджету в частині розподілу вільного залишку, перерозподілу бюджетних асигнувань в межах розпорядників коштів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району. Саме на цю комісію покладена основна відповідальність за прийняття рішень економічного спрямування та з питань використання об’єктів спільної власності територіальних громад району, комісія також тісно співпрацює з відділом економічного розвитку і торгівлі та управлінням фінансів районної державної адміністрації.

Постійною комісією у 2014 році розглядалися звіти про виконання районного бюджету, пропозиції внесення змін до нього, проекти районних програм та зміни до них, звіти про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку району та зміни до цієї програми.

На постійному контролі комісія тримала питання підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

Зважаючи на вкрай незадовільний стан автомобільних доріг у районі за пропозицією постійної комісії було підготовлено Звернення до обласної ради та облдержадміністрації щодо клопотання перед Кабінетом Міністрів України про внесення змін до Порядку розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт доріг в частині надання права визначення напрямку використання та розподілу цієї субвенції місцевим органам влади.

При підготовці питань на розгляд ради в комісіях обов’язково проходить їх обговорення і питання виносяться на сесію районної ради після позитивного висновку комісій. Хотілося б також зазначити, що в комісіях розглядаються не тільки ті питання, що безпосередньо стосуються профільного напрямку тієї чи іншої комісії, а й всі питання, які плануються на розгляд сесії. Таким чином, більшість депутатів вважають, що кожне рішення повинно прийматись в інтересах виборців, тому позитивно оцінити його має абсолютна більшість депутатів районної ради.

Важливою складовою в роботі районної ради є засідання Президії, до складу якої входять голова ради, голови постійних комісій, керівники двох депутатських фракцій та депутатської групи “За Пологівський край”. Процес ухвалення рішень і формування консолідованого підходу депутатів районної ради до розв’язання багатьох важливих питань, що вносилися на розгляд ради, значною мірою залежав від злагодженої роботи Президії районної ради, засідання якої завжди проводилися перед проведенням пленарних засідань ради.

Відповідно до статей 55, 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної ради забезпечував у звітний період попередній розгляд на засіданнях Президії районної ради проектів рішень з усіх питань, які передбачалося внести на розгляд ради.

Одним із важливих напрямів роботи районної ради є збереження тазабезпечення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад міста та сіл району.

На сьогоднішній день до об’єктів управління ради належать – 6 комунальних підприємств, 11 комунальних установ та 23 загальноосвітні навчальні заклади. На комунальних підприємствах та в установах працюють 890 чоловік, у загальноосвітніх навчальних закладах – 786.

Пологівська районна рада, як орган місцевого самоврядування, що здійснює управляння об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та міста району, значну увагу приділяє контролю за роботою комунальних підприємств і установ. Питання фінансово-господарської діяльності всіх комунальних підприємств, установ та закладів, належного обліку майна та аналізу його використання систематично розглядаються на нарадах при голові районної ради. Керівники комунальних підприємств, установ щоквартально надають до виконавчого апарату районної ради звіти про фінансово-економічні показники роботи та майновий стан.

У 2014 році районною радою прийнято 17 рішень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, з них два регуляторних акти, що удосконалюють порядок надання дозволу та проведення конкурсу на оренду нерухомого майна.

Одним із джерел наповнення районного бюджету у 2014 році були надходження від оренди комунального майна. Орендодавцями майна спільної власності територіальних громад було укладено 28 договорів оренди майна спільної власності, надходження від орендної плати до районного бюджету склали 115 тис. грн.

Всі комунальні підприємства і установи незважаючи на складну економічну ситуацію забезпечують стабільну роботу та надання якісних послуг населенню.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» районна рада здійснює державну регуляторну політику, спрямовану на підготовку, прийняття та перегляд регуляторних актів. При її здійсненні районна рада керується принципами доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Відповідно до статті 7 зазначеного закону рішенням районної ради шостого скликання від 30.01.2014 року було внесено зміни до затвердженого у грудні 2013 року Плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік.

У 2014 році районною радою прийнято 3 регуляторні акти. Це рішення районної ради від 18.03.2014 року № 7 «Про затвердження Порядку надання дозволу комунальним підприємствам та бюджетним установам виступати орендодавцями нерухомого майна» та рішення районної ради від 27.06.2014 року № 13 «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності». Метою прийняття даних регуляторних актів було приведення процедури передачі в оренду комунального майна у відповідність до діючих нормативно-правових актів, оскільки раніше прийняті нормативні документи щодо оренди комунального майна застаріли і не відповідали вимогам сьогодення.

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» проекти вищезазначених регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення та аналіз їх регуляторного впливу були розміщені на офіційному сайті газети «Пологівська вісті» в розділі «Офіціоз». Здійснено базове відстеження даних регуляторних актів.

Також районною радою приймалось рішення від 27.06.2014 року № 12 «Про встановлення для підприємств комунальної власності розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до районного бюджету». Даний регуляторний акт був скасований рішенням районної ради від 15.08.2014 року № 15 за поданням прокуратури Пологівського району.

Велика увага у звітному періоді приділялася роботі зі зверненнями громадян. Вона була спрямована на забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення, обов’язкове отримання обґрунтованих відповідей, а також на попередження надходжень звернень громадян у різні інстанції і проводилась відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та інших законодавчих актів.

Розпорядженням голови районної ради від 28.03.2014 №15-р затверджено графік прийому громадян у Пологівській районній раді на 2014 рік. Графік опублікований в газеті «Пологівські вісті». На особистому прийомі головою районної ради розглянуто 18 звернень громадян. На питання, які потребують додаткового розгляду, головою районної ради надаються доручення відповідальним виконавцям.

До районної ради надійшло всього 27 звернень громадян, з яких надійшли поштою – 9, на особистому прийомі – 18. Із загальної кількості звернень на 9 заяв та скарг сформовано справи. За результатами розгляду порушених у заявах та скаргах питаннях надано роз’яснення. Із загальної кількості звернень 89% – надані роз’яснення, 11 % – вирішено позитивно.

Порівняно з 2013 роком збільшилась загальна кількість звернень по питаннях, які стосуються комунального господарства, житлової політики, освіти, аграрної політики та земельних відносин. Найчастіше громадянами порушуються питання щодо надання матеріальної допомоги, виплати пенсій, пільг та інших соціальних виплат.

Важливим в роботі районної ради є опрацювання документів, яких до ради за звітний період надійшло 878. З них, 295 документів були взяті на контроль тому, що потребували організації виконання і були виконані в установлені терміни. Крім того, районною радою для вирішення різних питань направлено 549 листів, з них: до Адміністрації Президента України – 2, Запорізької обласної ради – 97, Запорізької обласної державної адміністрації – 19. У 2014 році головою районної ради в межах повноважень було видано 96 розпоряджень, з них: 48 – з основної діяльності та 48 – з кадрових питань.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» за звітний період районною радою отримано 1 інформаційний запит щодо надання рішення районної ради про прийняття районного бюджету на 2014 рік. Відповідь на нього була надана у визначений законом п’ятиденний термін.

Ефективна діяльність районної ради неможлива без постійного діалогу з органами місцевого самоврядування усіх рівнів. У звітному періоді районна рада тісноспівпрацювала з міською, сільськими та Запорізькою обласною радами. Голова районної ради завжди присутній на сесіях обласної ради, міський та сільські голови Пологівського району, депутати обласної ради запрошуються на пленарні засідання районної ради.

Актуальні питання соціально-економічного і культурного розвитку територій, формування місцевих бюджетів та залучення усіх джерел фінансування для підтримки матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я і освіти, раціонального використання бюджетних коштів є предметом розгляду на засіданняхКоординаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, до складу якої входять міський, сільські голови та голова райдержадміністрації.

За звітний період було проведено 8 засідань цього консультативно-дорадчого органу. Розглядались питання взаємодії відділу освіти райдержадміністрації з місцевими радами району щодо забезпечення функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, організації підвозу дітей до місць навчання в рамках виконання районної Програми «Шкільний автобус», стану дотримання правопорядку на території Пологівського району, передачі коштів міського, сільських бюджетів до районного бюджету на виконання районних програм у 2014 році. На засіданні Координаційної ради також відбулося обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування в Україні та проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади».

Протягом звітного періоду головою районної ради регулярно здійснювалися робочі поїздки на території сільських рад з метою надання практичної допомоги у вирішенні невідкладних проблем територій, вивчення можливостей надання фінансової та матеріально-технічної допомоги територіальним громадам за рахунок коштів державного та обласного бюджетів.

Пологівська районна рада у співпраці з органами місцевого самоврядування району працювала над пропозиціями щодо вдосконалення законодавчої бази з питань розвитку системи місцевого самоврядування, зокрема щодо внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до законодавства про місцеві референдуми, до проектів законів України «Про об’єднання територіальних громад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», до проекту Концепції реформування територіальної організації влади в Україні тощо.

Окремою і не менш важливою ланкою роботи є депутатська діяльність. За її результатами можна судити про ефективність роботи ради в цілому. Саме вона забезпечує взаємозв’язок з населенням і тому виходить за рамки сесійної роботи.

Всі депутати районної ради у 2014 році проводили особисті прийоми громадян на територіях місцевих рад, від яких їх обрано або за якими закріплено. В рамках виконання заходів районної Програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення «Назустріч людям» у звітному періоді була надана матеріальна допомога за депутатськими зверненнями 100 громадянам Пологівського району на суму 30,4 тис. грн., в т.ч. погашення кредиторської заборгованості по виплатах за 2013 рік.

Більшість депутатів районної ради, як представники інтересів територіальних громад, відстоювали і захищали інтереси відповідної громади, виконували доручення виборців в межах своїх повноважень, брали активну участь у житті громад.

Значну увагу, депутати районної ради і посадові особи місцевого самоврядування району, як патріоти і громадяни України, що осуджують дії Росії стосовно ситуації на Сході України, приділяли проблемам, пов’язаним з проведенням антитерористичної операції.

Рішенням районної ради № 24 від 20.02.2015 року депутати підтримали Постанову Верховної Ради України від 27.01.2015 № 29-VІІІ “Про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою – агресором».

З метою допомоги військовослужбовцям – учасникам АТО, їх сім’ям постійно проводяться заходи щодо збору коштів, продуктів харчування, речей, проводилася закупівля бронежилетів та іншої амуніції.

Рішенням районної ради від 15.08.2014 № 4 до районної Програми соціальної підтримки громадян «Назустріч людям» вносились зміни щодо надання допомоги переселенцям, які у 2014 році прибули з Автономної Республіки Крим, а також переселенцям з районів проведення АТО.

Також, рішенням районної ради від 20.02.2015 № 11 районну Програму соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2015-2017 роки було доповнено фінансуванням заходів, пов’язаних з перебуванням на території Пологівського району учасників АТО або участі їх у зоні її проведення, а саме: для придбання військової амуніції, предметів одягу, взуття, засобів гігієни, медикаментів, спальних мішків, ліхтарів тощо.

Переконаний: сьогодні, коли зовсім поруч ведуться бойові дії – у нас чимало роботи та ще більше відповідальності перед нашими захисниками України.

На завершення, хочу відзначити, що діяльність Пологівської районної ради здійснювалася у тісній співпраці з районною державною адміністрацією, міською та сільськими радами, що дозволяло протягом звітного періоду утримувати стабільну ситуацію в районі, вчасно здійснювати виплату заробітних плат працівникам бюджетних установ, соціальних виплат громадянам з категорії найбільш уразливих верств населення та послідовно вирішувати невідкладні соціально-економічні проблеми району.

На жаль, не найкращі часи переживає наша держава сьогодні. Враховуючи те, що і 2015 рік у фінансовому плані обіцяє бути напруженим, вважаю основним завданням у цих умовах збереження мережі закладів соціальної сфери, їх ефективного функціонування, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пошуків нових шляхів залучення інвестицій в економіку району, вишукувати власні резерви та з порозумінням віднестись до ефективного і раціонального використання бюджетних коштів.

Розпочата наприкінці 2014 року бюджетно-фінансова децентралізація та продовження у 2015 році реформи територіальної організації влади в Україні має вже найближчим часом кардинально змінити всю систему місцевого самоврядування. Тому, перед депутатським корпусом районної ради, міським та сільськими головами стоїть завдання згуртуватись для більш тісної співпраці по захисту інтересів територіальних громад району.

Ще раз висловлюю слова вдячності депутатам районної ради, керівникам органів місцевого самоврядування всіх рівнів, виконавчої влади за взаєморозуміння і взаємодію по вирішенню існуючих проблем.

Сподіваюсь, що нас і надалі буде об’єднувати спільна відповідальність перед громадою Пологівського району.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення районної ради

«Про звіт голови Пологівської районної ради Коноваленка Ю.А.

про діяльність за 2014 рік»

Проект рішення районної ради підготовлений відповідно до пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з яким голова районної ради щорічно звітує перед радою про свою діяльність, у тому числі про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради.

Відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи Пологівської районної ради шостого скликання головою районної ради за звітний період значна увага приділялася забезпеченню підготовки та проведення сесій.

Протягом 2014 року було проведено 13 пленарних засідань сесій районної ради – 7 чергових та 6 позачергових, на яких прийнято 127 рішень.

У 2014 році депутати районної ради розглянули та затвердили звіт райдержадміністрації про виконання районного бюджету за 2013 рік, про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Пологівського району на 2013 рік, прийняли рішення про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період та заслухали звіт райдержадміністрації про виконання цього рішення, також затвердили 8 нових районних програм.

Депутати районної ради значну увагу приділяли виконанню районного бюджету, забезпеченню ефективного використання бюджетних коштів з метою отримання конкретних результатів виходячи з найбільш нагальних потреб бюджетних установ району, оптимального розподілу коштів відповідного до заходів Програм, затверджених рішеннями районної ради.

У 2014 році до загального фонду районного бюджету надійшло 36 млн. 923тис. 910 грн. податків та зборів, що становить 115,6% затвердженого плану на рік. Основними джерелами надходжень до районного бюджету були: податок на доходи фізичних осіб – 113,7 % та податок на прибуток підприємств комунальної власності – 135,3 %. Виконання показників доходної частини районного бюджету дало можливість вирішувати фінансування низки питань освіти, культури, охорони здоров’я, здійснювати поточні ремонти установ, фінансувати затверджені заходи та соціальні програми, розв’язання яких вважаємо першочерговими в районі.

У 2014 році профінансовано заходи 27 районних програм на суму 3 млн. 958 тис. грн. із загального фонду районного бюджету та 296 тис. грн. зі спеціального фонду районного бюджету.

Депутати районної ради також затвердили Програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2014 рік, пріоритетними напрямками якої стали: відновлення промислового виробництва, створення умов для сприяння розвитку бізнесу, забезпечення зростання аграрного виробництва, підвищення ефективності енергоспоживання, залучення усіх джерел фінансування для вирішення соціально-економічних проблем території, розвиток житлово-комунального господарства, поліпшення екологічної ситуації, проведення активної соціальної політики, розвиток і реформування гуманітарної сфери. Контроль за виконанням цих пріоритетних напрямків роботи у 2014 році забезпечувався всіма постійними комісіями районної ради. За підсумковим рейтингом результатів соціально – економічного розвитку територій області за 2014 рік Пологівський район посідає п’яте місце.

Важливою складовою роботи районної ради є діяльність постійних комісій,робота яких в міжсесійний та сесійний періоди забезпечує здійснення районною радою визначених чинним законодавством повноважень. У 2014 році постійними комісіями районної ради всього було проведено 35 засідань.

Відповідно до вимог статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» протягом звітного періоду районна рада забезпечувала організацію контролю за виконанням районних програм, в тому числі постійними комісіями районної ради. У 2014 році на контролі у виконавчому апараті районної ради перебувало 53 рішення, прийнятих радою у п’ятому та шостому скликаннях. У строки, передбачені рішенням сесії, розглядається хід виконання цільових програм, вносяться зауваження, пропозиції щодо фінансування та їх виконання. В порядку контролю за виконанням районних програм у лютому – квітні 2014 року на засіданнях постійних комісій районної ради було розглянуто звіти райдержадміністрації за 2013 рік про хід реалізації 46-ти районних програм.

Участь депутатів у роботі постійних комісій підвищує їх відповідальність, адже робота в них потребує постійного підвищення рівня професійних знань депутата в сфері життєдіяльності району, що належить до відання відповідної комісії.

Постійна комісія з питань депутатської діяльності, державної регуляторної політики, законності та соціальної політики, очолювана Бугримом Юрієм Федоровичем, провела 14 засідань, на яких розглянуто 142 питання.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Кількість засідань

комісії

Участь депутата у засіданні комісії

1.

Бугрим Ю.Ф. – голова комісії

14

12

2.

Плевако В.І. – заступник

14

14

3.

Бурашнікова О.С. – секретар

14

1

4.

Мінько І.І. – член комісії

14

12

5.

Цукан М.П. – член комісії

14

10

6.

Чеберко М.А. – член комісії

14

10

Постійним плановим питанням комісії було здійснення контролю за виконанням районних програм. Так, комісія контролювала хід виконання Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 20013-2017 роки, «Призовна дільниця» на 2012-2015 роки, Програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2012-2014 роки, Програми зайнятості населення Пологівського району на 2013-2017 роки, Програми профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки в Пологівському районі, розвитку матеріально-технічної бази Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області на 2013-2017 роки, інших.

Протягом 2014 року за погодженням з постійною комісією прийнято рішення по затвердженню нової Програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2015-2017 роки.

Вживались заходи щодо дотримання норм державної регуляторної політики в роботі районної ради. З цією метою комісією підготовлені висновки до прийняття трьох регуляторних актів «Про затвердження Порядку надання дозволу комунальним підприємствам та бюджетним установам виступати орендодавцями нерухомого майна, «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності», «Про встановлення для підприємств комунальної власності розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до районного бюджету». Зазначені висновки щодо відповідності розгляду та прийняття регуляторних актів оприлюднювалися на пленарних засіданнях ради.

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молодіжної політики та спорту, яку очолює Гапоненко Олександр Іванович провела 14 засідань, де розглядалось 147 питань:

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Кількість засідань

комісії

Участь депутата у засіданні

комісії

1.

Гапоненко О.І. – голова комісії

14

12

2.

Гавриленко В.К. – заступник

14

12

3.

Браженко І.В. – секретар

14

14

4.

Бірюков А.П. – член комісії

14

13

5.

Терещенко О.І. – член комісії

14

11

6.

Хмарська В.В. – член комісії

14

9

Свою роботу комісія спрямовувала на вирішення віднесених до її компетенції питань щодо сталої роботи закладів охорони здоров’я, загальноосвітніх навчальних закладів, ефективного функціонування установ культури, на створення належних умов для здорового способу життя, занять фізичною культурою населення району, опікувалась проблемами молодіжної політики.

Свої першочергові завдання депутати вбачали у вивченні та коригуванні районних програм, внесенні до них змін і доповнень, здійсненні контролю за ходом їх виконання. Протягом звітного періоду постійною комісією були схвалені та погоджені до затвердження сесією районної ради Програми: «Шкільний автобус» на 2015 рік, забезпечення діяльності напрямків охорони здоров’я у Пологівському районі на 2015-2020 роки, «Цукровий діабет» на 2015-2018 роки, інш.

У центрі уваги постійної комісії перебуває аналіз стану справ у галузі охорони здоров’я, питання щодо забезпечення фінансування видатків на медикаменти та харчування, поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти та культури.

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та природокористування під головуванням Сизоненка Володимира Григоровича провела 12 засідань, розглянула 129 питань.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Кількість засідань

комісії

Участь депутата у засіданні комісії

1.

Сизоненко В.Г. – голова комісії

12

7

2.

Бандуров В.В. – заступник

12

10

3.

Кузьменко О.О. – секретар

12

12

4.

Деркач О.А. – член комісії

12

10

5.

Качан В.І. – член комісії

12

10

6.

Містюк В.В. – член комісії

12

2

Головним завданням для депутатів залишається прийняття рішень, які б забезпечили покращення роботи сільського господарства та реалізації програм в галузі земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища.

Протягом звітного періоду постійною комісією розглядались питання про хід виконання районної Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Пологівському районі на 2011-2015 роки, Програми з проведення профілактичних заходів щодо сказу на території Пологівського району на 2008-2013 роки, Програми поводження з токсичними відходами в Пологівському районі на 2012-2015 роки, Програми з впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів у Пологівському районі Запорізької області на 2012-2013 роки, інш.

Також розглядались питання про затвердження місцевої схеми формування екологічної мережі Пологівського району, затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів трьом громадянам та двом сільськогосподарським товариствам.

Постійна комісія з питань промислової політики, бюджету та управління об’єктами спільної власності територіальних громад під головуванням Чеберка Андрія Івановича провела 14 засідань, в ході яких розглянула 147 питань.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Кількість засідань

комісії

Участь депутата у засіданні комісії

1.

Чеберко А.І. – голова комісії

14

10

2.

Лобецький Ю.Ю. – заступник

14

11

3.

Вєтров Ю.В. – секретар

14

10

4.

Журавльов П.І.– член комісії

14

7

5.

Малюцький Ю.Є. – член комісії

14

13

6.

Остроушко В.Л. – член комісії

14

11

7.

Усанов І.О.- член комісії

14

13

Пріоритетним напрямом діяльності постійної комісії в звітному періоді було формування і виконання районного бюджету, внесення змін до бюджету в частині розподілу вільного залишку, перерозподілу бюджетних асигнувань в межах розпорядників коштів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району. Саме на цю комісію покладена основна відповідальність за прийняття рішень економічного спрямування та з питань використання об’єктів спільної власності територіальних громад району, комісія також тісно співпрацює з відділом економічного розвитку і торгівлі та управлінням фінансів районної державної адміністрації.

Постійною комісією у 2014 році розглядалися звіти про виконання районного бюджету, пропозиції внесення змін до нього, проекти районних програм та зміни до них, звіти про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку району та зміни до цієї програми.

На постійному контролі комісія тримала питання підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

Зважаючи на вкрай незадовільний стан автомобільних доріг у районі за пропозицією постійної комісії було підготовлено Звернення до обласної ради та облдержадміністрації щодо клопотання перед Кабінетом Міністрів України про внесення змін до Порядку розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт доріг в частині надання права визначення напрямку використання та розподілу цієї субвенції місцевим органам влади.

Одним із важливих напрямів роботи районної ради є збереження тазабезпечення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад міста та сіл району. На сьогоднішній день до об’єктів управління ради належать – 6 комунальних підприємств, 11 комунальних установ та 23 загальноосвітні навчальні заклади. На комунальних підприємствах та в установах працюють 890 чоловік, у загальноосвітніх навчальних закладах – 786. Питання фінансово-господарської діяльності всіх комунальних підприємств, установ та закладів, належного обліку майна та аналізу його використання систематично розглядаються на нарадах при голові районної ради.

Орендодавцями майна спільної власності територіальних громад було укладено 28 договорів оренди майна спільної власності, надходження від орендної плати до районного бюджету склали 115 тис. грн. Всі комунальні підприємства і установи незважаючи на складну економічну ситуацію забезпечують стабільну роботу та надання якісних послуг населенню.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» районна рада здійснює державну регуляторну політику, спрямовану на підготовку, прийняття та перегляд регуляторних актів. При її здійсненні районна рада керується принципами доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Відповідно до статті 7 зазначеного закону рішенням районної ради шостого скликання від 30.01.2014 року було внесено зміни до затвердженого у грудні 2013 року Плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік.

У 2014 році районною радою прийнято 3 регуляторні акти. Це рішення районної ради від 18.03.2014 року № 7 «Про затвердження Порядку надання дозволу комунальним підприємствам та бюджетним установам виступати орендодавцями нерухомого майна» та рішення районної ради від 27.06.2014 року № 13 «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності».

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» проекти вищезазначених регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення та аналіз їх регуляторного впливу були розміщені на офіційному сайті газети «Пологівська вісті» в розділі «Офіціоз». Здійснено базове відстеження даних регуляторних актів.

Також районною радою приймалось рішення від 27.06.2014 року № 12 «Про встановлення для підприємств комунальної власності розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до районного бюджету». Даний регуляторний акт був скасований рішенням районної ради від 15.08.2014 року № 15 за поданням прокуратури Пологівського району.

Велика увага у звітному періоді приділялася роботі зі зверненнями громадян. Вона була спрямована на забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення, обов’язкове отримання обґрунтованих відповідей, а також на попередження надходжень звернень громадян у різні інстанції і проводилась відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та інших законодавчих актів.

Розпорядженням голови районної ради від 28.03.2014 №15-р затверджено графік прийому громадян у Пологівській районній раді на 2014 рік. Графік опублікований в газеті «Пологівські вісті». На особистому прийомі головою районної ради розглянуто 18 звернень громадян. На питання, які потребують додаткового розгляду, головою районної ради надаються доручення відповідальним виконавцям.

До районної ради надійшло всього 27 звернень громадян, з яких надійшли поштою – 9, на особистому прийомі – 18. Із загальної кількості звернень на 9 заяв та скарг сформовано справи. За результатами розгляду порушених у заявах та скаргах питаннях надано роз’яснення. Із загальної кількості звернень 89% – надані роз’яснення, 11 % – вирішено позитивно. Порівняно з 2013 роком збільшилась загальна кількість звернень по питаннях, які стосуються комунального господарства, житлової політики, освіти, аграрної політики та земельних відносин. Найчастіше громадянами порушуються питання щодо надання матеріальної допомоги, виплати пенсій, пільг та інших соціальних виплат.

Ефективна діяльність районної ради неможлива без постійного діалогу з органами місцевого самоврядування усіх рівнів. У звітному періоді районна рада тісноспівпрацювала з міською, сільськими та Запорізькою обласною радами. Голова районної ради завжди присутній на сесіях обласної ради, міський та сільські голови Пологівського району, депутати обласної ради запрошуються на пленарні засідання районної ради.

Актуальні питання соціально-економічного і культурного розвитку територій, формування місцевих бюджетів та залучення усіх джерел фінансування для підтримки матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я і освіти, раціонального використання бюджетних коштів є предметом розгляду на засіданняхКоординаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, до складу якої входять міський, сільські голови та голова райдержадміністрації. За звітний період було проведено 8 засідань цього консультативно-дорадчого органу. Розглядались питання взаємодії відділу освіти райдержадміністрації з місцевими радами району щодо забезпечення функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, організації підвозу дітей до місць навчання в рамках виконання районної Програми «Шкільний автобус», стану дотримання правопорядку на території Пологівського району, передачі коштів міського, сільських бюджетів до районного бюджету на виконання районних програм у 2014 році. На засіданні Координаційної ради також відбулося обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування в Україні та проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади».

Окремою і не менш важливою ланкою роботи є депутатська діяльність. За її результатами можна судити про ефективність роботи ради в цілому. Саме вона забезпечує взаємозв’язок з населенням і тому виходить за рамки сесійної роботи.

Всі депутати районної ради у 2014 році проводили особисті прийоми громадян на територіях місцевих рад, від яких їх обрано або за якими закріплено. В рамках виконання заходів районної Програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення «Назустріч людям» у звітному періоді була надана матеріальна допомога за депутатськими зверненнями 100 громадянам Пологівського району на суму 30,4 тис. грн., в т.ч. погашення кредиторської заборгованості по виплатах за 2013 рік.

Більшість депутатів районної ради, як представники інтересів територіальних громад, відстоювали і захищали інтереси відповідної громади, виконували доручення виборців в межах своїх повноважень, брали активну участь у житті громад.

Значну увагу, депутати районної ради і посадові особи місцевого самоврядування району, як патріоти і громадяни України, що осуджують дії Росії стосовно ситуації на Сході України, приділяли проблемам, пов’язаним з проведенням антитерористичної операції.

Рішенням районної ради № 24 від 20.02.2015 року депутати підтримали Постанову Верховної Ради України від 27.01.2015 № 29-VІІІ “Про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою – агресором».

З метою допомоги військовослужбовцям – учасникам АТО, їх сім’ям постійно проводяться заходи щодо збору коштів, продуктів харчування, речей, проводилася закупівля бронежилетів та іншої амуніції.

Рішенням районної ради від 15.08.2014 № 4 до районної Програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян «Назустріч людям» вносились зміни щодо надання допомоги переселенцям, які у 2014 році прибули з Автономної Республіки Крим, а також переселенцям з районів проведення АТО.

Також, рішенням районної ради від 20.02.2015 № 11 районну Програму соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2015-2017 роки було доповнено фінансуванням заходів, пов’язаних з перебуванням на території Пологівського району учасників АТО або участі їх у зоні її проведення, а саме: для придбання військової амуніції, предметів одягу, взуття, засобів гігієни, медикаментів, спальних мішків, ліхтарів тощо.

Діяльність Пологівської районної ради здійснювалася у тісній співпраці з районною державною адміністрацією, міською та сільськими радами, що дозволяло протягом звітного періоду утримувати стабільну ситуацію в районі, вчасно здійснювати виплату заробітних плат працівникам бюджетних установ, соціальних виплат громадянам з категорії найбільш уразливих верств населення та послідовно вирішувати невідкладні соціально-економічні проблеми району.