7 Травня 2015 66  0 

Розподіл видатків Вербівського сільського бюджету на 2015 рік за головними розпорядниками коштів


Додаток 3

рішення  сільської ради

09.04.2015 № 3                                                           

                               Розподіл видатків  сільського бюджету  на 2015 рік  за  головними розпорядниками коштів

Код

тимча-сової класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів

 

 

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний  фонд                                        Спеціальний           фонд  
 

 

 

Всього

 

 

Видатки споживання

 

 

 

             з них  

 

Видатки розвитку

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

видатки

спожи-

вання

З них  

видатки

розвитку

З них   ниних них

 

 

 

 

в тому

числі

бюджет

розвитку

 

 

 

 

 

Разом

 РАЗОМ
 

Оплата

праці

 

 

Комунальні

послуги та

енергоносії

 

 

 

бюджет

розвиткуитку

оплата

праці

комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Вербівська сільська рада Пологівського району Запорізької області                        
010000 Державне управління 399770 399770 263100 5000               399770  
010116 Органи       місцевого     самоврядування 399770 399770 263100 5000               399770  
070000 Освіта 398750 398750 217070 29530   32800 32800         431550
070101 Дошкільні заклади освіти 398750 398750 217070 29530   32800 32800          

431550

100000 Житлово- комуналне господарство 122730 122730 2000 15000               122730  
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ    міського типу 122730 122730 2000 15000               122730
110000 Культура і мистецтво  

119800

119800 79406 13362               119800  
110201 Бібліотеки 32012 32012 28200 1362               32012  
110204 Палаци культури.клуби та інші заклади культури 87788 87788 51206 12000               87788
150000 Будівництво           45953       45953 35770 45953
150101 Капітальні вкладення           45953       45953 35770 45953
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та  мисливство  10230 10230                   10230  
160101 Землеустрій 10230 10230                   10230
250000 Видатки ,не віднесені до основних груп 42900 42900                   42900  
250102 Резервний фонд 5000 5000                   5000
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 5000 5000                   5000
250380 Інші субвенції 32900 32900                   32900
240000 Цільові фонди           6526 6526         6526
240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади           6526 6526         6526
  Всього видатків:  

1 094 180

 

1 094 180

 

561576

 

62892

   

85279

 

39326

    45953 35770  

1 179 459

 

Головний  бухгалтер                                                                                                                                    Г.В.Денисенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                    

              Додаток №  6

рішення сільської ради

09.04.2015 № 3

 
               Перелік об»єктів,  видатки  на які  у  2015 році  будуть проводитися за  рахунок коштів бюджету  розвитку                                                                                                     (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  

Назва головного розпорядника

Коштів

Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної дукументації;  тощо Загальний обсяг

фінансування

будівництва

Відсоток

Завершеності

будівництва об’єктів

на майбутні роки

Всього видатків

на завершення будівництва

освоєння об’єктів

на майбутні роки

Разом

видатків на

поточний рік

 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів        Найменування коду

тимчасової класифікації видатків  та кредитування

місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7  
01 Вербівська сільська рада Пологівського району Запорізької області

 

         
150101  

 

 

Капітальні вкладення

Проект: Будівництво (буріння) розвідувально- експлуатаційної свердловини для господарсько- питного водопостачання за адресою: комплекс гідротехнічних споруд №1  Вербівська сільська  рада  Пологівський  район Запорізька область,

виконання комплексу топографо-геодезичних робіт щодо проведення зйомки земельної ділянки

      45953  
ВСЬОГО           45953  
 

Головний бухгалтер                                                                                                                                                           Г.В.Денисенко

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

рішення  сільської ради

09.04.2015   № 3

 

 

 

Перелік цільових програм, які фінансуватимуться за рахунок  коштів  сільського  бюджету у 2015 році

 

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника

 

 

 

 

Найменування коду тимчасової класифікації та кредитування місцевих бюджетів

 

Загальний фонд   Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума

 

    Найменування

програми

Сума

 

Сума
01 ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

         
070101 Дошкільні заклади освіти Програма соціально-економічного,культурного і духовного розвитку територіальної громади села Вербове на 2015 рік 8550     8550
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу Програма соціально-економічного,культурного і духовного розвитку територіальної громади села Вербове на 2015 рік 3000     3000
100203  

Благоустрій міст,сіл,та селищ міського типу

Програма   “Благоустрій “ 122730     122730
160101  

Землеустрій

Програма  “ Землеустрій “ 10230     10230
150101  

Капітальні вкладення

    Програма   “ Бюджет розвитку   “ 45953 45953
240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  

 

  Програма  про цільовий фонд про  Вербівської

сільської  ради Пологівського району

Запорізької області  на 2015  рік

6526 6526
   

РАЗОМ

  144510   52479 196989

 

Головний бухгалтер                                                                                                                                                            Г.В.Денисенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Додаток 5

рішення  сільської ради

09.04.2015 № 3

   
       

 

       
  Показники   міжбюджетних   трансфертів  з  сільського  бюджету  на 2015 рік    
             
               
Код бюджету Найменування АТО Міжбюджетні трансферти  
         Загальний                     фонд Спеціальний       фонд Разом  
Інші    субвенції Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  
 
О8314502000 Вербівський сільський бюджет 32900 5000   37900  
ВСЬОГО   32900 5000   37900  
               
  Головний бухгалтер                          Г.В.Денисенко