15 Вересня 2016 71  0 

Рішення виконавчого комітету Пологівської міської ради


ПОЛОГІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 15 вересня 2016 року                                                                                            № 2

Про встановлення тарифів на централізоване

водопостачання   та   водовідведення               ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради

 

 

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», частини 2 статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», розглянувши подані ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат і тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, виконавчий комітет Пологівської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Встановити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення головному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Міськводоканал» Пологівської міської ради зі структурою, наведеною в додатку 1 до рішення:

а) на централізоване водопостачання для категорій споживачів:

населення – 9,40 грн. за 1 куб.м. (з податком на додану вартість);

бюджетні установи – 10,80 грн. за 1 куб.м. (з податком на додану вартість);

інші споживачі – 13,54 грн. за 1 куб.м. (з податком на додану вартість).

б) на централізоване водовідведення для категорій споживачів:

населення – 10,08 грн. за 1 куб.м. (з податком на додану вартість);

бюджетні установи – 11,59 грн. за 1 куб.м. (з податком на додану вартість);

інші споживачі – 14,52 грн. за 1 куб.м. (з податком на додану вартість).

  1. У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з причин, які не залежать від підприємства, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.
  1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Пологівської міської ради від 13.06.2013 №3 «Про затвердження тарифу на послуги з водопостачання та водовідведення ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради».
  1. Секретарю виконавчого комітету Ковалевській О.А. оприлюднити дане рішення.
  1. Дане рішення набирає чинності з 01 жовтня 2016 року.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Вєтрова Ю.В.

Міський голова                                                                          Ю.А.Коноваленко 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Пологівської міської ради

від 15.09.2016 № 2

 

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення               ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради

Статті витрат Одиниця виміру Планові витрати на 2016 рік
Сума На 1м³
1 2 3 4
ВОДОПОСТАЧАННЯ
Підйом води тис. м³ 751,6
Втрати та витрати води згідно  ІТНВПВ тис. м³ 256,0
Реалізація питної води всього, в т.ч.: тис. м³ 495,6
населення тис. м³ 460,2
бюджетні установи тис. м³ 15
інші споживачі тис. м³ 20,4
власні потреби тис. м³
ВСЬОГО ПРЯМИХ ВИТРАТ, в т.ч.: тис.грн. 2 711,434 5,47
1.Прямі матеріальні витрати всього, в т.ч.: тис.грн. 996,714 2,01
1.1.Електроенергія на технологічні потреби, в т.ч.: тис.грн. 831,239 1,68
вартість активної електроенергії тис.грн. 790,983 1,60
вартість реактивної електроенергії тис.грн. 40,256 0,08
1.2.Поточний ремонт, в т.ч. комплектуючі, матеріали тощо тис.грн. 107,535 0,22
1.3.Реагенти на знезараження води (хлор) тис.грн. 57,940 0,12
2.Фонд оплати праці виробничого персоналу тис.грн. 989,330 2,00
3.Інші прямі витрати всього, в т.ч.: тис.грн. 725,390 1,46
3.1.Єдиний соціальний внесок тис.грн. 217,647 0,44
3.2.Медогляд виробничого персоналу тис.грн. 2,631 0,01
3.3.Спецодяг для виробничого персоналу тис.грн. 13,341 0,03
3.4.Запчастини для техніки тис.грн. 6,602 0,01
3.5.Паливо-мастильні матеріали для техніки тис.грн. 50,693 0,10
3.6.Утримання техніки тис.грн. 1,805 0,001
3.7.Бакдослідження води тис.грн. 19,157 0,04
3.8.Податки тис.грн. 413,514 0,83
ВСЬОГО ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ, в т.ч. тис.грн. 403,385 0,81
1.1.Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу тис.грн. 211,209 0,43
1.2.Єдиний соціальний внесок загальновиробничого персоналу тис.грн. 47,607 0,10
1.3.Запчастини до автотранспорту тис.грн. 16,098 0,03
1 2 3 4
1.4.Медогляд працівників тис.грн. 0,471 0,001
1.5.Спецодяг працівників тис.грн. 0,809 0,001
1.6.Податки тис.грн. 36,285 0,07
1.7.Паливо-мастильні матеріали для машин тис.грн. 25,062 0,05
1.8.Відрахування до фонду охорони праці підприємства тис.грн. 9,938 0,02
1 2 3 4
1.9.Витрати на банківське обслуговування зарплатних карток тис.грн. 6,400 0,01
1.10. Інші загальновиробничі витрати, в т.ч.: тис.грн. 49,506 0,10
послуги зв’язку (телефон) тис.грн. 2,109 0,001
розрахунки з підзвітними особами (оплата послуг доставки вантажу тощо) тис.грн. 1,486 0,001
випробування засобів захисту тис.грн. 0,037 0,001
членський внесок до Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства тис.грн. 19,436 0,04
витрати на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів тис.грн. 2,110 0,001
витрати за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна, розробка техдокументації  тощо) тис.грн. 11,669 0,02
планова повірка медтехніки тис.грн. 2,279 0,001
витрати на відомчу охорону об’єктів водопостачання тис.грн. 6,633 0,01
оренда приміщень загальновиробничого призначення тис.грн. 3,588 0,01
оголошення в газету тис.грн. 0,159 0,001
ВСЬОГО ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ тис.грн. 3 114,819 6,28
Адміністративні витрати всього, в т.ч. тис.грн. 547,845 1,11
1.1.Фонд оплати праці адмінперсоналу тис.грн. 395,908 0,80
1.2.Єдиний соціальний внесок адмінперсоналу тис.грн. 89,928 0,18
1.3.Службові відрядження адмінапарату тис.грн. 2,699 0,01
1.4.Поточний ремонт (матеріали) тис.грн. 4,899 0,01
1.5.Канцелярські товари, МШП тис.грн. 11,195 0,02
1.6.Паливо-мастильні матеріали для автомобіля тис.грн. 14,864 0,03
1.7.Запчастини для автомобіля тис.грн. 5,606 0,01
1.8.Медогляд адмінперсоналу тис.грн. 1,038 0,001
1.9.Оренда адміністративної будівлі тис.грн. 3,588 0,01
1.10.Інші адміністративні витрати, в т.ч.: тис.грн. 18,120 0,04
вивіз сміття тис.грн. 0,276 0,001
витрати на телефонний зв’язок тис.грн. 1,290 0,001
інтернет тис.грн. 0,563 0,001
витрати на підписку періодичних видань, інформаційне забезпечення тис.грн. 5,062 0,01
витрати на програмне забезпечення тис.грн. 3,402 0,01
обов’язкове проходження навчання з охорони праці тис.грн. 1,131 0,001
витрати на комп’ютерне обслуговування та заправку     картриджів, ремонт принтера, обслуговування РРО тис.грн. 6,133 0,01
утримання легкових автомобілів тис.грн. 0,263 0,001
Витрати на збут всього, в т.ч. тис.грн. 218,620 0,44
1.1.Фонд оплати праці збутового персоналу тис.грн. 156,578 0,32
1.2.Єдиний соціальний внесок тис.грн. 34,519 0,07
1.3.Медичний огляд тис.грн. 0,479 0,001
1.4.Обслуговування програми 1С відділ збуту тис.грн. 3,938 0,01
1.5.Оплата послуг банку з приймання та перерахування коштів споживачів по оплаті послуг водопостачання

 

тис.грн. 23,106 0,05
1 2 3 4
ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (повна собівартість) тис.грн. 3 881,284 7,83
Населення
Повна собівартість 1 куб.м грн./м³ 7,83
Прибуток 0% грн./м³ 0
ПДВ 20% грн./м³ 1,57
Всього тариф грн./м³ 9,40
Бюджетні установи
Повна собівартість 1 куб.м грн./м³ 7,83
Прибуток 15% грн./м³ 1,17
ПДВ 20% грн./м³ 1,80
Всього тариф грн./м³ 10,80
Інші споживачі
Повна собівартість 1 куб.м грн./м³ 7,83
Прибуток 44% грн./м³ 3,45
ПДВ 20% грн./м³ 2,26
Всього тариф грн./м³ 13,54
               ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Відведення стічної води всього, в т.ч. тис. м³ 523,6
населення тис. м³ 262,9
бюджетні установи тис. м³ 26,9
інші споживачі тис. м³ 233,8
власні потреби тис. м³
ВСЬОГО ПРЯМИХ ВИТРАТ, в т.ч.: тис.грн. 3 072,369 5,87
1.Прямі матеріальні витрати всього, в т.ч. тис.грн. 961,516 1,84
1.1. Електроенергія на технологічні потреби, в т.ч.: тис.грн. 903,667 1,73
 вартість активної електроенергії тис.грн. 846,751 1,62
вартість реактивної електроенергії тис.грн. 43,094 0,08
транзит електроенергії тис.грн. 8,139 0,02
компенсація за перетікання реактивної електроенергії тис.грн. 5,683 0,01
1.2.Поточний ремонт, в т.ч. запчастини, комплектуючі тощо тис.грн. 24,543 0,05
1.3.Реагенти для знезараження стоків (хлор) тис.грн. 33,306 0,06
2.Фонд оплати праці виробничого персоналу тис.грн. 1 621,584 3,10
3.Інші прямі витрати всього, в т.ч.: тис.грн. 489,269 0,93
3.1.Єдиний соціальний внесок тис.грн. 355,869 0,68
3.2.Медогляд виробничого персоналу тис.грн. 3,765 0,01
3.3.Спецодяг  виробничого персоналу тис.грн. 14,663 0,03
3.4.Паливо-мастильні матеріали для техніки тис.грн. 103,517 0,20
3.5.Запчастини для техніки тис.грн. 8,277 0,02
3.6.Утримання техніки тис.грн. 1,574 0,001
3.7.Бакдослідження стоків тис.грн. 1,604 0,001
Загально виробничі витрати всього, в т.ч. тис.грн. 457,079 0,87
1.1.Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу тис.грн. 239,322 0,46
1.2.Єдиний соціальний внесок тис.грн. 53,944 0,10
1.3.Запчастини до автотранспорту тис.грн. 18,241 0,03
1.4.Медогляд працівників тис.грн. 0,534 0,001
1.5.Спецодяг працівників тис.грн. 0,917 0,001
1.6.Податки тис.грн. 41,115 0,08
 

1.7.Паливо-мастильні матеріали для машин

 

тис.грн.

28,397 0,05
1 2 3 4
1.8.Відрахування до фонду охорони праці підприємства тис.грн. 11,261 0,02
1.9.Витрати на банківське обслуговування зарплатних карток тис.грн. 7,252 0,01
1.10.Інші загальновиробничі витрати, в т.ч.: тис.грн. 56,096 0,11
послуги зв’язку (телефон) тис.грн. 2,390 0,001
розрахунки з підзвітними особами (оплата послуг доставки вантажу тощо) тис.грн. 1,684 0,001
випробування засобів захисту тис.грн. 0,042 0,001
членський внесок до Української асоціації підприємств водопровідно – каналізаційного господарства Укводоканалекологія”  

 

тис.грн.

22,024 0,04
витрати на придбання малоцінних та швидкозношувальних предметів  

тис.грн.

2,390 0,001
витрати за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна, розробка техдокументації тощо)  

тис.грн.

13,222 0,03
планова повірка медтехніки тис.грн. 2,582 0,001
витрати на відомчу охорону об’єктів водовідведення  

тис.грн.

7,515 0,01
оренда приміщень загальновиробничого призначення  

тис.грн.

4,066 0,01
оголошення в газету тис.грн. 0,181 0,001
ВСЬОГО ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ тис.грн. 3 529,448 6,74
Адміністративні витрати всього, в т.ч.: тис.грн. 620,769 1,19
1.1. Фонд оплати праці адмінперсоналу тис.грн. 448,609 0,86
1.2. Єдиний соціальний внесок адмінперсоналу тис.грн. 101,899 0,19
1.3. Службові відрядження адмінапарату тис.грн. 3,058 0,01
1.4.Поточний ремонт (матеріали) тис.грн. 5,551 0,01
1.5.Канцелярські товари, МШП тис.грн. 12,685 0,02
1.6.Паливо-мастильні матеріали для автомобіля тис.грн. 16,843 0,03
1.7.Запчастини для автомобіля тис.грн. 6,352 0,01
1.8.Медогляд адмінперсоналу тис.грн. 1,176 0,001
1.9.Оренда адміністративної будівлі тис.грн. 4,066 0,01
1.10.Інші адміністративні витрати, в т.ч.: тис.грн. 20,530 0,04
вивіз сміття тис.грн. 0,312 0,001
витрати на телефонний зв’язок тис.грн. 1,462 0,001
інтернет тис.грн. 0,637 0,001
витрати на підписку періодичних видань, інформаційне забезпечення тис.грн. 5,736 0,01
витрати на програмне забезпечення тис.грн. 3,854 0,01
обов’язкове проходження навчання з охорони праці  

тис.грн.

1,282 0,001
витрати на комп’ютерне обслуговування та заправку     картриджів, ремонт принтера, обслуговування РРО тис.грн. 6,949 0,01
утримання легкових автомобілів тис.грн. 0,298 0,001
Витрати на збут, всього, у т.ч.: тис.грн. 247,721 0,47
1.1. Фонд оплати праці збутового персоналу тис.грн. 177,420 0,34
1.2. Єдиний соціальний внесок тис.грн. 39,114 0,07
1.3.Медичний огляд тис.грн. 0,543 0,001
1.4.Обслуговування програми 1С відділ збуту тис.грн. 4,462 0,01
1.5.Оплата послуг банку з приймання та перерахування коштів споживачів по оплаті послуг водовідведення тис.грн. 26,182 0,05
1 2 3 4
ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (повна собівартість) тис.грн. 4 397,938 8,40
Населення
Повна собівартість 1 куб.м грн./м³ 8,40
Прибуток 0% грн./м³ 0
ПДВ 20% грн./м³ 1,68
Всього тариф грн./м³ 10,08
Бюджетні установи
Повна собівартість 1 куб.м грн./м³ 8,40
Прибуток 15% грн./м³ 1,26
ПДВ 20% грн./м³ 1,93
Всього тариф грн./м³ 11,59
Інші споживачі
Повна собівартість 1 куб.м грн./м³ 8,40
Прибуток 44% грн./м³ 3,70
ПДВ 20% грн./м³ 2,42
Всього тариф грн./м³ 14,52