26 Червня 2015 185  0 

Рішення Вербівської сільської ради про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки


ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

        ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                               шостого скликання

                                                              дев’ятнадцята сесія

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

25  червня  2015 року                               село Вербове                                                     № 57

 

 

 

Про   встановлення        податку

на  майно   в  частині     податку

на     нерухоме   майно, відмінне

від земельної ділянки

 

 

Відповідно  до  з  ч.1 п.  24 ст. 26  Закону України “Про   місцеве   самоврядування в Україні”,   Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  на виконання ст.10, ст.12, ст.265, ст. 266,  Податкового кодексу України   з метою поповнення доходної частини бюджету,  Вербівська  сільська  рада Пологівського  району  Запорізької  області

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Встановити з 01.01.2016 року на території Вербівської сільської ради Пологівського району Запорізької області  податок на  майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

  1. Затвердити Положення про податок на  майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території Вербівської  сільської ради Пологівського району Запорізької області    (додається).

 

  1. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.

 

  1. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016 року рішеня сільської ради № 20 від 28.01.2015 «Про   встановлення  податку на  майно   в  частині     податку на     нерухоме   майно, відмінне від земельної ділянки на 2015 рік.

 

  1. Секретареві сільської  ради    оприлюднити  дане    рішення   в    засобах масової інформації.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну фінансово- бюджетну комісію

Сільський  голова                                                                                  Л.М.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  сільської ради

25.06.2015  № 57

Положення

про податок на  майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки  на території Вербівської  сільської ради

Пологівського району Запорізької області

 

  1. Загальні положення

1.1 Податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), встановлюється на підставі Закону України “Про   місцеве   самоврядування в Україні”, та у відповідності до норм Податкового кодексу України.

1.2 У цьому Положенні поняття вживаються у значенні, наведеному в пункті 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

 

  1. Механізм справляння та порядок сплати

2.1 Платники податку

2.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є   власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2.2 Об’єкт оподаткування

2.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2.2 Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку,  що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

2

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

2.3 База оподаткування

2.3.1 Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

2.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

2.4 Пільги із сплати податку

2.4.1 База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 80 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 150 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 230 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період   (рік).

2.4.2. Вербівська сільська  рада Пологівського району Запорізької області встановлює пільги з податку, що сплачується на території Вербівської сільської ради Пологівського району Запорізької області з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Пільги з податку, що сплачується на території Вербівської сільської ради Пологівського району Запорізької області, з об’єктів житлової та нежитлової  нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Від сплати податку звільняються :

–   інваліди першої і другої групи;

–  фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

–  інваліди війни, учасники бойових дій;

–  учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та особи, які потерпіли від чорнобильської

катастрофи;

–  учасники АТО;

– пенсіонери ( за віком).

Релігійні організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності,

 

3

передбаченої такими статутами (положеннями), звільняються від нарахування та сплати податку з об’єктів житлової нерухомості.

Пільги з податку, що сплачується на території Вербівської сільської ради Пологівського району Запорізької області з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

– об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої цим рішенням;

– об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Сільська рада до 1  лютого звітного (податкового) року, подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих сільською радою у відповідності до абзацу першого та другого підпункту 2.4.2 пункту 2.4 цього Положення.

 

2.5 Ставка податку

2.5.1 Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, на 2016 рік становить 1 відсоток  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

2.5.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості складають для:

а) будівель готельних – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. ;

б) будівель офісних – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

в) будівель торгівельних – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

г) гаражів – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.;

ґ) будівель промислових та складів – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

д) будівель для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.;

е) господарських (присадибних) будівель – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо – 0,05 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

є) інші будівлі – 0,05 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

4

2.6 Податковий період

2.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

2.7. Порядок обчислення суми податку

2.7.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 2.4.1 пункту 2.4 цього розділу, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 2.4.1 пункту 2.4 цього розділу, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту “в” підпункту 2.4.1 пункту 2.4 цього розділу, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів “б” і “в” цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

2.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 2.7.1 пункту 2.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

– об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

 

5

– розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

– права на користування пільгою із сплати податку;

– розміру ставки податку;

– нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

2.7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2.7.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

2.8 Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

2.8.1 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

2.8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

2.9 Порядок сплати податку

2.9.1 Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

2.10 Строки сплати податку

2.10.1 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

  1. Відповідальність платників податку та контроль за його справлянням

3.1 Платники податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання декларації

6

до контролюючого органу, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податку до місцевого бюджету відповідно до Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями).

3.2 Контроль за своєчасністю подання податкової звітності з податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до місцевого бюджету  покладений на територіальні органи Державної фіскальної служби у Пологівському районі.