7 Квітня 2017 44  0 

Рішення Вербівської сільської ради


УКРАЇНА

ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

вісімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 17 березня  2017 року                                село Вербове                                                      № 11

Про  встановлення   податку  на  майно  в  частині  плати   за землю   на території Вербівської сільської  ради  Пологівського  району  Запорізької області

Відповідно до пункту 24 статті  26 Закону України «Про місцеве   самоврядування в Україні» на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»  № 1797-VIII від 21 грудня 2016 року,  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», Податкового  кодексу України, з метою уточнення порядку обчислення і сплати податку на майно  в частині плати за землю, Вербівська сільська рада Пологівського району Запорізької області

В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити на 2017 рік на території Вербівської сільської ради Пологівського району  Запорізької області податок на майно,  в частині плати за землю, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
 2. Податок на майно в частині плати за землю запроваджується відповідно до вимог Податкового кодексу України.
 3. Земельний податок:

            Земельний податок – обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

3.1. Платники земельного податку визначаються  відповідно до статті 269 Податкового кодексу України.

             3.2. Об’єкт оподаткування визначається  відповідно до  статті 270  Податкового кодексу України.

            3.3. База оподаткування визначається  відповідно до статті 271 Податкового кодексу України.

            3.4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження):

– податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

– ставки податку за один гектар нелісових земель  ( зайняті сільськогосподарськими угіддями, водами й болотами, спорудами, комунікаціями, малопродуктивними землями тощо), які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства  встановлюється в розмірі  1  відсотка  від їх нормативної грошової оцінки

2

3.5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження),  встановлюються в таких розмірах:

Код КВЦПЗ Цільове призначення земельної ділянки Ставка 

(відсотки від нормативної грошової оцінки)

Розділ Підрозділ    
1 2 3 4
01   Землі сільськогосподарського призначення  
  01.01 Для ведення  товарного сільськогосподарського виробництва 0,79
  01.02 Для ведення  фермерського господарства 0,79
  01.03 Для ведення особистого селянського господарства 0,30
  01.04 Для ведення підсобного господарства 0,30
  01.05. Для індивідуального  садівництва 0,45
  01.07 Для городництва 0,30
  01.08 Для сінокосіння  і  випасання худоби 0,30
  01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1

 

  01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1
02   Землі житлової забудови  
  02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,05
  02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,05
03   Землі громадської забудови  
  03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної  влади та місцевого самоврядування 1
  03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1
  03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1
  03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1
  03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1
  03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 3
  03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1
  03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 1
  03.14 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. 2
04   Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення 1
07 Землі рекреаційного призначення 1
08 Землі історико-культурного призначення 1
09 Землі іншого лісогосподарського призначення 3
10 Землі водного фонду  
  10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 1
  10.07 Для рибогосподарських потреб 3

                                                                                   3

11

 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення  
  11.04

 

 

 

 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1
12   Землі транспорту  
  12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 2
  12.06 Для розміщення та експлуатації об¢єктів трубопровідного транспорту 2
13   Землі зв’язку  
  13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, інших технічних засобів зв’язку. 3
  13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1
14   Землі енергетики  
  14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об¢єктів передачі електричної енергії, енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. 3
18 18.00 Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування) 0,1

3.6. Ставка податку встановлюється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

Ставка податку встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності.

3.7. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюється в розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Запорізькій області.

3.8. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлюються згідно статті  281 Податкового кодексу України.

3.9. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб встановлюються згідно статті  282 Податкового кодексу України. Додатково встановлюються пільги для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

3.10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком встановлюються згідно статті  283 Податкового кодексу України.

3.11. Особливості оподаткування земельним податком  встановлюються згідно статті  284 Податкового кодексу України.

4

Вербівська сільська рада встановлює ставки та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Вербівської сільської ради Пологівського району Запорізької області.

3.12. Податковий період для плати за землю встановлюються згідно статті  285 Податкового кодексу України.

3.13. Порядок обчислення плати за землю встановлюються згідно статті  286 Податкового кодексу України.

3.14. Строк сплати плати за землю встановлюються згідно статті  287 Податкового кодексу України.

 1. Орендна плата:

 Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності – обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Для визначення розміру орендної плати використовується нормативна грошова оцінка  земельних  ділянок.

            4.1.Платники орендної плати – платником орендної плати є орендар земельної  ділянки.

            4.2. Об’єктом оподаткування  є земельна  ділянка, надана в оренду.

            4.3. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

4.4. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем та:

 – не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;

            –  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

            –  може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті статті  288.5.2  Податкового кодексу України,  у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

4.5. Ставки орендної плати за користування земельними ділянками на території Вербівської сільської ради встановлюються у таких розмірах від їх нормативної грошової оцінки:

Код КВЦПЗ Цільове призначення земельної ділянки Ставка, 

(відсотки від нормативної грошової оцінки)

Розділ Підрозділ    
1 2 3 4
01   Землі сільськогосподарського призначення  
  01.01 Для ведення  товарного сільськогосподарського виробництва 5
  01.02 Для ведення  фермерського господарства 5
  01.03 Для ведення особистого селянського господарства 3
  01.04 Для ведення підсобного господарства 3
  01.07 Для городництва 3
  01.08 Для сінокосіння  і  випасання худоби 3
  01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 5

 

  01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 5

5

02   Землі житлової забудови  
  02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 3
  02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 3
03   Землі громадської забудови  
  03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, аптеки 5
  03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 3
  03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 3
  03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 3
  03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 3
  03.14 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. 3
04   Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення 3
07 Землі рекреаційного призначення 3
  Землі історико-культурного призначення 3
09 Землі іншого лісогосподарського призначення 3
10 Землі водного фонду  
  10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 3
  10.07 Для рибогосподарських потреб 7
11 Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення  
  11.04

 

 

 

 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3
12   Землі транспорту  
  12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 3
  12.06 Для розміщення та експлуатації об¢єктів трубопровідного транспорту 3
13   Землі зв’язку  
  13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, інших технічних засобів зв’язку. 7
  13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3
14   Землі енергетики  
  14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об¢єктів передачі електричної енергії, енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. 7
 • Плата за  суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
 • Податковий  період,   порядок    обчислення орендної плати, строк сплати та

порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287

6

            Податкового кодексу України.

 • Індексація нормативної грошової оцінки земель здійснюється відповідно до статті 289 Податкового кодексу України.
 1. Контроль за сплатою податку на майно,  в частині плати за землю, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, здійснюється державною податковою інспекцією.
 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 07.07.2016 № 10 «Про встановлення   податку   на    майно  в  частині  плати    за землю   на території Вербівської сільської  ради  Пологівського  району  Запорізької області».
 3. Контроль за  виконанням даного рішення  покласти на постійну фінансово-бюджетну комісію сільської ради.

Сільський   голова                                                                                 Л.М.Кравченко

УКРАЇНА

ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

вісімнадцята  сесія

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

 17 березня  2017 року                                село Вербове                                                      № 12

Про  встановлення    ставок  єдиного   податку суб’єктам   господарювання,   які    застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

               Відповідно  до  пункту 24 статті  26  Закону України «Про   місцеве   самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»  № 1797-VIII від 21 грудня 2016 року,  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», Податкового  кодексу України, Вербівська  сільська  рада Пологівського  району  Запорізької  області

В И Р І Ш И Л А:

            1.Встановити на 2017 рік ставки єдиного податку  суб’єктам  господарювання,   які    застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території Вербівської  сільської ради Пологівського району Запорізької області.

1.1. Платники податку визначаються  відповідно до статті 291 Податкового кодексу України .

            1.2. Об’єкт та база оподаткування визначаються  відповідно до статті 292, 2921 Податкового кодексу України

1.3.  Ставки податку

1.3.1. Ставки податку для першої групи платників єдиного податку(згідно пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу)  встановити незалежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць у межах  10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, крім випадків передбачених пунктом 293.4 з урахуванням пункту 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.

1.3.2 Ставки податку для другої групи платників єдиного податку(згідно пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу)  встановити незалежно від виду господарської діяльності (крім оптової торгівлі) з розрахунку на календарний місяць у межах:

20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Крім випадків передбачених пунктом 293.4 з урахуванням пункту 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.

2

1.3.3 У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

1.3.4 Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється відповідно до пунктів 293.3 – 293.5 з урахуванням пункту 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.

1.3.5 Відсоткова ставка єдиного податку для платників четвертої групи встановлюється відповідно до пункту 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.

1.4. Податковий (звітний)  період визначається  відповідно до статті 294 Податкового кодексу України.

1.5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначаються  відповідно до статті 295 Податкового кодексу України.

1.6. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку визначається  відповідно до статті 296 Податкового кодексу України.

1.7. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку проводяться відповідно до статті 297 Податкового кодексу України.

1.8. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування визначається  відповідно до статті 298 Податкового кодексу України.

1.9. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку визначається  відповідно до статті 299 Податкового кодексу України.

1.10. Відповідальність платника єдиного податку визначається  відповідно до статті 300 Податкового кодексу України.

 1. Контроль за сплатою єдиного податку здійснюється державною податковою інспекцією.

 1. Вважати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 07.07.2016 № 11 «Про  встановлення    ставок  єдиного   податку суб’єктам   господарювання,   які    застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності».

 1. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну фінансово-бюджетну комісію сільської ради.

Сільський   голова                                                                                 Л.М.Кравченко

УКРАЇНА

ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

вісімнадцята  сесія

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

 17 березня  2017 року                                село Вербове                                                      № 13

Про   встановлення     податку  на  майно  (в  частині  транспортного  податку)

               Відповідно  до  пункту 24 статті  26  Закону України «Про   місцеве   самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»  №1797-VIII від 21 грудня 2016 року,  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», Податкового  кодексу України, Вербівська  сільська  рада Пологівського  району  Запорізької  області

В И Р І Ш И Л А:

            1.Встановити на території Вербівської  сільської ради Пологівського району Запорізької області податок  на  майно  (в  частині  транспортного податку) на 2017 рік.

1.1. Платники податку визначаються  відповідно до статті 267.1  Податкового кодексу України.

            1.2. Об’єкт та база оподаткування визначаються  відповідно до статті 267.2  та 267.3 Податкового кодексу України.

1.3.  Ставка податку  встановлюється  відповідно до статті 267.4 Податкового кодексу України.

1.4.  Податковий  період визначається  відповідно до статті 267.5  Податкового кодексу України.

1.5. Порядок обчислення та сплати податку визначається  відповідно до статті 267.6  Податкового кодексу України.

1.6. Порядок сплати податку визначається  відповідно до статті 267.7  Податкового кодексу України.

1.7. Строки сплати податку визначаються відповідно до статті 267.8  Податкового кодексу України.

 1. Контроль за сплатою транспортного податку здійснюється державною податковою інспекцією.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну фінансово-бюджетну комісію сільської ради.

Сільський   голова                                                                                 Л.М.Кравченко

УКРАЇНА

ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

вісімнадцята  сесія

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

 17 березня  2017 року                                село Вербове                                                      № 14

Про встановлення на території Вербівської сільської ради Пологівського району Запорізької області податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

            Відповідно  до  пункту 24 статті  26  Закону України «Про   місцеве   самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»  №1797-VIII від 21 грудня 2016 року,  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», Податкового  кодексу України, Вербівська  сільська  рада Пологівського  району  Запорізької  області

В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити на 2017 рік на території Вербівської сільської ради Пологівського району Запорізької області податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
 2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки запроваджується відповідно до вимог Податкового кодексу України.
 3. Платники податку визначаються  відповідно до пункту 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

3.1.Об’єкт оподаткування визначається  відповідно до пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

3.2. База оподаткування визначається  відповідно до пункту 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

3.3. Ставка податку

3.3.1.Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,  становить 1 відсоток  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування, за винятком об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, для яких встановлюється нульова ставка податку, а саме:

            – квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 80 кв. метрів;

            – будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 150 кв. метрів;

            – різних  типів  об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх  часток (у  разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), загальна площа яких не перевищує 230 кв. метрів.

2

      3.3.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості  для:

             а) будівель готельних – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. ;

            б) будівель офісних – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

             в) будівель торгівельних – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати,  встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

             г) гаражів – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.;

             ґ) будівель промислових та складів – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

             д) будівель для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.;

            е) інші будівлі – 0,05 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

3.4. Податковий період визначається  відповідно до пункту 266.6 статті 266 Податкового кодексу України.

3.5.  Порядок обчислення суми податку  здійснюється відповідно до пунктів 266.7 та 266.8 статті 266 Податкового кодексу України.

3.6. Порядок сплати податку визначається  відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України

3.7. Строки сплати податку визначається  відповідно до пункту 266.10 статті 266 Податкового кодексу України

3.8 Строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються  відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України

3.9.  Пільги із сплати податку визначаються  відповідно до пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

3.9.1  Встановити додаткові пільги із сплати податку:

3.9.1.1 Звільнити від сплати податку об’єкти житлової нерухомості, в тому числі її частки, що перебуває у власності:

– інвалідів першої і другої групи;

– фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

– ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

 –  пенсіонери (за віком);

– учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та особи, які потерпіли від чорнобильської    катастрофи.

3

Крім об’єкту/об’єктів житлової нерухомості, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі та об’єктів житлової нерухомості, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

3.9.1.2 Звільнити від сплати податку наступні об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб платників податку:

– господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать: сараї, хліви, гаражі (наземні й підземні), літні кухні, майстерні, вбиральні, душові, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

 1. Контроль за сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється державною податковою інспекцією.

 1. Вважати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 07.07.2016 № 9 «Про встановлення на території Вербівської сільської ради Пологівського району Запорізької області податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

 1. 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну фінансово-бюджетну комісію сільської ради.

Сільський   голова                                                                                 Л.М.Кравченко