8 Липня 2016 62  0 

Рішення Вербівської сільської ради


  УКРАЇНА

 ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

07 липня     2016 року                              село Вербове                                                        № 11

Про   встановлення    ставок  єдиного   податку суб’єктам   господарювання,   які    застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Відповідно  до  пункту 24 статті  26  Закону України “Про   місцеве   самоврядування в Україні”, згідно  вимог пп. 10.1.2 п.10.1, п.10.3 ст. 10,  п.12.3 ст.12, глави 1 “Спрощена система оподаткування, обліку та звітності”розділу XIV Податкового Кодексу України,  з метою  поповнення доходної частини бюджету сільської ради, Вербівська  сільська  рада Пологівського  району  Запорізької  області

В И Р І Ш И Л А:

            1.Встановити з 01.01.2017 року ставки єдиного податку  суб’єктам  господарювання,   які    застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території Вербівської  сільської ради Пологівського району Запорізької області.

1.1. Платники податку визначаються  відповідно до статті 291 Податкового кодексу України .

            1.2. Об’єкт та база оподаткування визначаються  відповідно до статті 292, 2921 Податкового кодексу України

1.3.  Ставки податку

1.3.1. Ставки податку для першої групи платників єдиного податку(згідно пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу)  встановити незалежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць у межах   10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, крім випадків передбачених пунктом 293.4 з урахуванням пункту 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.

1.3.2 Ставки податку для другої групи платників єдиного податку(згідно пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу)  встановити незалежно від виду господарської діяльності (крім оптової торгівлі) з розрахунку на календарний місяць у межах:

– 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати для виду економічної діяльності забір,очищення та постачання води (основний).

20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, для інших видів економічної діяльності .

Крім випадків передбачених пунктом 293.4 з урахуванням пункту 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.

2

1.3.3 У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

1.3.4 Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється відповідно до пунктів 293.3 – 293.5 з урахуванням пункту 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.

1.3.5 Відсоткова ставка єдиного податку для платників четвертої групи встановлюється відповідно до пункту 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.

1.4 Податковий (звітний)  період визначається  відповідно до статті 294 Податкового кодексу України.

1.5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначаються  відповідно до статті 295 Податкового кодексу України.

1.6 Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку визначається  відповідно до статті 296 Податкового кодексу України.

1.7 Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку проводяться відповідно до статті 297 Податкового кодексу України.

1.8 Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування визначається  відповідно до статті 298 Податкового кодексу України.

1.9 Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку визначається  відповідно до статті 299 Податкового кодексу України.

1.10 Відповідальність платника єдиного податку визначається  відповідно до статті 300 Податкового кодексу України.

  1. Контроль за сплатою єдиного податку здійснюється державною податковою інспекцією.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну фінансово-бюджетну комісію сільської ради.

Сільський   голова                                                                                 Л.М.Кравченко