15 Грудня 2015 544  0 

РІШЕННЯ третьої сесії Вербівської сільської ради сьомого скликання


Р І Ш Е Н Н Я

20  листопада  2015 року                           село Вербове                                                        № 3

Про перейменування вулиць села  Вербове Пологівського району  Запорізької  області

Згідно  з   Законом України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом  України  ”Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”, відповідно до  Порядку  найменування та перейменування назв вулиць, провулків, площ, парків та скверів у селі Вербове Пологівського  району Запорізької області, затвердженого  рішенням сільської  ради № 6 від 03.09.2015, розглянувши  протокол громадського обговорення про перейменування назв вулиць села Вербове Пологівського району  Запорізької  області,  Вербівська сільська  рада Пологівського  району  Запорізької  області

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Перейменувати вулиці в селі  Вербове  Пологівського  району  Запорізької  області без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд:

1) вулицю Леніна на  вулицю Миру;

2) вулицю Куйбишева  на  вулицю Зоряна;

3) вулицю Ватутіна на  вулицю Чарівна;

4) вулицю Котовського на вулицю Вишнева;

5) вулицю Червона Зірка на вулицю Степова;

6) вулицю Щорса на вулицю Шоста;

7) вулицю Пархоменка на вулицю Щаслива;

8) вулицю Комсомольська на вулицю Лугова.

 

  1. Виконкому сільської ради:

1) оприлюднити  дане рішення  в газеті «Прологівські вісті» та на  дошці оголошення  сільської ради (відповідальна секретар сільської ради Качан О.В.);

2) забезпечити повідомлення про перейменування  вулиць до державного підприємства «Інформаційний центр»  Міністерства юстиції України  для внесення змін до  словників Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України (відповідальна  спеціаліст 2 категорії Сердюк Н.В.).

  1. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  виконавчий  комітет  сільської ради.

 

Сільський голова                                                                                         Л.М.Кравченко

                                                                  

 Р І Ш Е Н Н Я

08  грудня   2015 року                                село Вербове                                                        № 2

Про  внесення змін в рішення сільської ради від 20.01.2015   № 3  “Про сільський бюджет на 2015 рік”                              

Згідно  з   пунктом 23  статті  26  Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 14,  пунктів 7, 8  статті 78,  статті 88, статті 91, статті 93  Бюджетного Кодексу України,розпорядження голови районної районної державної адміністрації №  393 від 30.11.2015 “Про перерозподіл обсягу іншої субвенції з районного бюджету”, Вербівська сільська  рада  Пологівського району Запорізької області :

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до пунктів 1,2,5,8, а саме:

“1. Визначити на 2015 рік :

– доходи  сільського бюджету у сумі   1593 568 грн., в тому числі  доходи загального фонду  сільського  бюджету  1 557 768 грн., доходи  спеціального фонду сільського бюджету 35800 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

– видатки  сільського бюджету у сумі 1 876 509 грн., в тому числі  видатки загального фонду  сільського  бюджету  1 406 418  грн., видатки  спеціального фонду сільського бюджету   470 091 грн.;

– профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі  151 350 грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення;

– дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 151 350 грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

  1. Затвердити бюджетні призначення  головному розпоряднику  коштів сільського бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1 401 418 грн. та спеціальному фонду 470091 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
  2. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів фінансування яких буде здійснюватися  за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.
  3.   Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 712 742  грн. згідно з додатком  № 7 до цього рішення.”
  4. Внести зміни  та доповнення в додатки  1-3,6-7 до  рішення, виклавши їх в новій редакції (додаються).

Сільський голова                                                                                         Л.М.Кравченко

                                                                                                                                                                                                                                       Додаток 3

рішення  сільської ради

08.12.2015 № 2                                                           

                               Розподіл видатків  сільського бюджету  на 2015 рік  за  головними розпорядниками коштів

Код

тимча-сової класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів

 

 

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний  фонд                                        Спеціальний           фонд  
 

 

 

Всього

 

 

Видатки споживання

 

 

 

             з них  

 

Видатки розвитку

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

видатки

спожи-

вання

З них  

видатки

розвитку

З них   ниних них

 

 

 

 

в тому

числі

бюджет

розвитку

 

 

 

 

 

Разом

 РАЗОМ
 

Оплата

праці

 

 

Комунальні

послуги та

енергоносії

 

 

 

бюджет

розвиткуитку

оплата

праці

комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Вербівська сільська рада Пологівського району Запорізької області                        
010000 Державне управління 468630 468630 303078 7566               468630  
010116 Органи       місцевого     самоврядування 468630 468630 303078 7566               468630  
070000 Освіта 434548 434548 244692 31530   32800 32800         467348
070101 Дошкільні заклади освіти 434548 434548 244692 31530   32800 32800         467348
090000  Соціальний захист та соціальне забезпечення  10000 10000                   10 000
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 10000 10000                   10 000
100000 Житлово- комуналне господарство 103010 92669 2037 15000               103010  
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ    міського типу 103010 92669 2037 15000               103010
110000 Культура і мистецтво  

264979

 

264979

91278 15178   1588       1588 1588  

266567

 
110201 Бібліотеки 36486 36486 31896 1650   1588       1588 1588 38074  
110204 Палаци культури.клуби та інші заклади культури 228493 228493 59382 13528               228493
150000 Будівництво           421998 3000     418998 393815 421998
150101 Капітальні вкладення           418998       418998 393815 418998
150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування           3000 3000         3000
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та  мисливство  10230 10230                   10230  
160101 Землеустрій 10230 10230                   10230
250000 Видатки ,не віднесені до основних груп 115021 115021       7179 7179         118714  
250102 Резервний фонд 5000 5000                   5000
250203 Проведення виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 43621 43621                   43621
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 7000 7000                   7000
250380 Інші субвенції 59400 59400       7179 7179         66579
240000 Цільові фонди           6526 6526         6526
240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади           6526 6526         6526
  Всього видатків:  

1406418

 

1406418

 

641085

 

69274

   

470091

 

49505

    420586 395403  

1 876 509

 

 

Головний  бухгалтер                                                                                                                                                              Г.В.Денисенко

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                    

              Додаток №  6

рішення сільської ради

08.12.2015 № 2

 
               Перелік об»єктів,  видатки  на які  у  2015 році  будуть проводитися за  рахунок коштів бюджету  розвитку                                                                                                     (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  

Назва головного розпорядника

Коштів

Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної дукументації;  тощо Загальний обсяг

фінансування

будівництва

Відсоток

Завершеності

будівництва об’єктів

на майбутні роки

Всього видатків

на завершення будівництва

освоєння об’єктів

на майбутні роки

Разом

видатків на

поточний рік

 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів        Найменування коду

тимчасової класифікації видатків  та кредитування

місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7  
01 Вербівська сільська рада Пологівського району Запорізької області

 

         
150101  

 

 

Капітальні вкладення

 Будівництво (буріння) розвідувально- експлуатаційної свердловини для господарсько- питного водопостачання за адресою: комплекс гідротехнічних споруд №1  Вербівська сільська  рада  Пологівський  район Запорізька область,

 

       

 

 

418 998

 
110201  

Бібліотеки

Придбання  періодичної підписки на поповнення бубліотечного фонду       1588  
ВСЬОГО           420 586  
 

Головний бухгалтер                                                                                                                                                           Г.В.Денисенко

 
 

 

 

Додаток 7

 рішення  сільської ради

    08.12.2015   № 2

Перелік цільових програм, які фінансуватимуться за рахунок  коштів  сільського  бюджету у 2015 році

 

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника

 

 

 

 

Найменування коду тимчасової класифікації та кредитування місцевих бюджетів

 

Загальний фонд   Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума

 

    Найменування

програми

Сума

 

Сума
01 ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

         
070101 Дошкільні заклади освіти Програма соціально-економічного,культурного і духовного розвитку територіальної громади села Вербове на 2015 рік 28507     28507
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу Програма соціально-економічного,культурного і духовного розвитку територіальної громади села Вербове на 2015 рік 136783     136783
100203  

Благоустрій міст,сіл,та селищ міського типу

Програма   “Благоустрій “ 103010     103010
160101  

Землеустрій

Програма  “ Землеустрій “ 10 230     10 230
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма соціально-економічного,культурного і духовного розвитку територіальної громади села Вербове на 2015 рік 7 000     7 000
150101  

Капітальні вкладення

    Програма   “ Бюджет розвитку   “ 418 998 418 998
240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  

 

  Програма  про цільовий фонд про  Вербівської

сільської  ради Пологівського району

Запорізької області  на 2015  рік

6526 6526
110201 Бібліотеки Програма соціально-економічного,

культурного і духовного розвитку територіальної громади села Вербове на 2015 рік

100 Програма соціально-економічного,культурного і духовного розвитку територіальної громади села Вербове на 2015 рік 1588 1688
   

РАЗОМ

  285 630   427 112 712 742

 

Головний бухгалтер                                                                                                                                                            Г.В.Денисенко

 

 

Додаток № 2

рішення сільської ради

08.12.2015 №2

 

 

Фінансування сільського бюджету на 2015 рік

 

 

 

Код Назва Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом У т.ч. бюджет
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -151350,00 151350,00 151350,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -151350,00 151350,00 151350,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку

( спеціального фонду)

0,00 -151350,00 151350,00 151350,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -151350,00 151350,00 151350,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -151350,00 151350,00 151350,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400 Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку

( спеціального фонду)

0,00 -151350,00 151350,00 151350,00

 

Головний бухгалтер                                                                                       Г.В.Денисенко

 

Додаток № 1
рішення сільської  ради
08.12.2015. № 2
Доходи  сільського бюджету на 2015 рік
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 997 944 997 944
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 15 000 15 000
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 15 000 15 000
18000000 Місцеві податки 982 594 982 594
18010000 Податок на майно 546 197 546 197
180105000 Земельний податок з юридичних осіб 6 924 6 924
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 484 496 484 496
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 18 680 18 680
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 36 097 36 097
18050000 Єдиний податок 436 397 436 397
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 28 402 28 402
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 407 995 407 995
19000000 Інші податки та збори 350 350
19010000 Екологічний податок 350 350
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 250 250
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 100 100
20000000 Неподаткові надходження 34 000 1 200 32 800
22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від некомерційної господарської діяльності 200 200
22090000 Державне мито 200 200
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 100 100
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 100 100
24000000 Інші неподаткові надходження 1 000 1 000
24060000 Інші надходження 1 000 1 000
24060300 Інші надходження 1 000 1 000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 32 800 32 800
25010000 Надходження від плати за послуги,що нгадаються бюджетними установами згідно із законодавством 32 800 32 800
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 32 800 32 800
50000000 Цільові фонди 3 000,0 3 000
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 3 000 3 000
40000000 Офіційні трансферти 558 624 558 624
41030000 Субвенції 558 624 558 624
41035000 Інші субвенції 515 003 515 003
41037000 Субвенцію на  проведення виборів  місцевих рад та сільських 43 621 43 621
Усього (без урахування трансфертів) 1 034 944 999 144 35 800
Усього 1 593 568 1 557 768 35 800
Головний    бухгалтер      Г.В.Денисенко