7 Липня 2015 77  0 

Рішення Тарасівської сільської ради


У К Р А Ї Н А

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

26 червня 2015 року                                                                                      №1

Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Тарасівської сільської ради Пологівського району Запорізької області

Відповідно до п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12 Земельного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28 грудня 2014 року №71-VIII, з метою економічного врегулювання земельних відносин на території Тарасівської сільської ради, з метою забезпечення наповнення сільського бюджету, в інтересах та від імені територіальної громади, Тарасівська сільська рада Пологівського району Запорізької області

В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити на території Тарасівської сільської ради Пологівського району Запорізької області податок на майно в частині плати за землю.

2.Затвердити Положення про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Тарасівської сільської ради Пологівського району Запорізької області (додається).

3.Вважати такими, що втратили чинність рішення сільської ради від 08.07.2011 року №15 «Про встановлення розмірів орендної плати за використання земель населених пунктів по Тарасівській сільській раді Пологівського району Запорізької області» та від 20.01.2015 року №28 «Про встановлення пільг по сплаті земельного податку на 2015 рік».

4.Дане рішення набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення та вступає в дію з 01.01.2016 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                                     Н.П.Ходус

Додаток
до рішення сесії Тарасівської сільської ради від 26.06.2015 №1

ПОЛОЖЕННЯ

про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Тарасівської сільської ради Пологівського району Запорізької області

Розділ 1.Платники земельного податку

Платниками земельного податку є:

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2. землекористувачі.

 

Розділ 2. Об’єкти оподаткування земельним податком

Об’єктами оподаткування є:

2.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Розділ 3. База оподаткування земельним податком

Базою оподаткування є:

3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого законодавством;

3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.3. Рішення ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється в засобах масової інформації до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або зміни (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Розділ 4. Оподаткування земельним податком земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження)

4.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.2. Ставки земельного податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються у розмірі 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь встановлюються:              – для ріллі та багаторічних насаджень у розмірі 0,1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки;                                                                                 – для сіножатей та пасовищ у розмірі 0,3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

Розділ 5. Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено(незалежно від місця знаходження), встановлюється у розмірі 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки,а для сільськогосподарських угідь встановлюється:                                                       -для ріллі та багаторічних насаджень у розмірі 0,1відсоток від їх нормативної грошової оцінки;                                                                                                        – для сіножатей та пасовищ у розмірі 0,3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

5.2. Ставка земельного податку встановлюється у розмірі 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки державної та комунальної власності, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання.

5.3. Ставка земельного податку встановлюється у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб.

5.4.Ставки земельного податку за земельні ділянки на території Тарасівської сільської ради Пологівського району Запорізької області, які вираховуються тільки за цільовим призначенням для фізичних та юридичних осіб, встановлюються  в таких розмірах :

Код КВЦПЗ Цільове призначення земельної ділянки Ставка ( відсотки від нормативної грошової оцінки землі )
Розділ Підрозділ    
01   Землі сільськогосподарського призначення  
  01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського призначення 0,45
  01.02 Для ведення фермерського господарства 0,9
  01.03 Для ведення особистого селянського господарства 0,1
  01.04 Для ведення підсобного господарства 0,1
  01.05 Для ідивідуального садівництва 0,45
  01.07. Для городництва 0,1
  01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 0,3
  01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1
  01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1
02   Землі житлової забудови  
  02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,03
  02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,03
03   Землі громадської забудови  
  03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1,0
  03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1,0
  03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1,0
  03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та регіональних організацій 1,0
  03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів  культурно-просвітницького обслуговування 1,0
  03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,5
  03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1,0
  03.14 Для будівництва та обслуговування  інших будівель громадської забудови 1,0
04 Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення 1,0
07 Землі рекреаційного призначення 1,0
08 Землі історико-культурного призначення 1,0
09 Землі іншого лісогосподарського призначення 2,0
10 Землі водного фонду  
  10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 1,0
  10.07 Для рибогосподарських потреб 3,0
11 Землі промисловості, транспорту, звязку, енергетики, оборони та іншого призначення  
  11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури ( постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1,0
12 Землі транспорту  
  12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту та земельні ділянки надані для залізничного транспорту в межах смуг відведення. 0,3
  12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 1,0
  12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 1,0
13 Землі звязку  
  13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, інших технічних засобів зв’язку 2
  13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1
14 Землі енергетики  
  14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії, енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. 2

 

          Розділ 6. Ставки земельного податку за земельні ділянки,  розташовані за  межами населених пунктів Тарасівської сільської ради Пологівського району Запорізької області, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

6.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів Тарасівської сільської ради Пологівського району Запорізької області, встановлюється у розмірі 3.0 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Запорізькій області.

6.2. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів Тарасівської сільської ради Пологівського району Запорізької області, державної та комунальної власності, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, встановлюється у розмірі 1,0 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Запорізькій області.

Розділ 7.Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб

А.Від сплати податку звільняються:

7.1. інваліди першої і другої групи;

7.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.3. пенсіонери (за віком);

7.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

7.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Б.Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 Податкового кодексу України, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.6. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

7.7. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): не більш як 0,25 гектара ;

7.8. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

7.9. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

7.10. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

В.Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Розділ 8. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Від сплати податку звільняються:

8.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

8.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

8.3. парки державної та комунальної власності, пам’ятки природи, заказники (крім мисливських);

8.4.органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

8.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Розділ 9. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

9.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

9.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

9.3. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

9.4. земельні ділянки кладовищ;

9.5. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9.6.земельні ділянки лісогосподарського призначення.

 

Розділ 10. Особливості оподаткування платою за землю

10.1. Сільська рада своїм рішенням встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території та до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам;

10.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право;

10.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території;

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

Розділ 11. Податковий період для плати за землю

11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Розділ 12.Порядок обчислення плати за землю

12.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України , з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

12.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

12.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

12.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

12.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

12.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до  пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Розділ 13. Строк сплати плати за землю

13.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

13.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

13.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення і може сплачуватися через касу сільської ради за квитанцією про приймання податкових платежів(форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України).

13.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податк за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

13.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

Розділ 14. Орендна плата

14.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

14.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

14.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

14.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

14.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

14.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

14.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

14.5.3. може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж зазначений у підпункті 14.5.2, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

14.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог  пунктів 10,11,12  цього Положення.

Сільський голова                                                                                   Н.П.Ходус