17 Січня 2015 32  0 

Рішення районної ради про “Районний бюджет на 2015 рік”


Рішення

15 січня 2015 року                                                                                              № 1

Про районний бюджет на 2015 рік

                 Керуючись п. 17 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Пологівська  районна рада  вирішила:

 

 1. Визначити на 2015 рік:

–  доходи районного бюджету у сумі 165036,327 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  164149,902 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 886,425 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

–  видатки районного бюджету у сумі 165036,327 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  164042,902 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 993,425 тис. грн.;

профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 107,000 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 107,000 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 163742,902 тис. грн. та спеціальному фонду 993,425 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 16,404 тис. грн.
 2. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 1. Затвердити  на 2015 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 300,000 тис. грн.

 

 1. 7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар’єрних функцій зони відчуження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.

 

 1. 8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4370,199 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

 1. 9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право районній  державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. 10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 1. Делегувати районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України обласного бюджету, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між бюджетами міста та сіл району, головними розпорядниками коштів районного бюджету та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися  за рахунок коштів бюджету розвитку розпорядженням голови районної державної адміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

 

 1. 12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.64, ст.93, ст.97 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.64, ст.691, Бюджетного кодексу України.
 2.  Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова ради                                                                              Ю.А.Коноваленко