15 Січня 2016 183  0 

РІШЕННЯ п’ятої сесії Вербівської сільської ради сьомого скликання


РІШЕННЯ

п’ятої сесії

Вербівської сільської ради

сьомого скликання

08 грудня 2015 року №9

Про внесення змін та доповнень в рішення сільської ради від 25.06.2015 №57 “Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”

Відповідно до з ч.1 п. 24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в УкраїніС, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, на виконання Закону України “Про внесення зміни до статті 266 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування нерухомості релігійних організацій” №420-VIII від 14.05.2015, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності” №654-VIII від 17.07.2015, Вербівська сільська рада Пологівського району Запорізької області ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни та доповнення в рішення сільської ради від 25.06.2015 №57 “Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, а саме:

– розділ 2.2. п.2.2.2. Об’єкт оподаткування “Положення про податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Вербівської  сільської ради Пологівського району Запорізької області” доповнити пунктами:

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

 1. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2016 року.

Л.Кравченко, сільський голова.

 

 

 

УКРАЇНА

 ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

        ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

 п’ята сесія

 

 

РІШЕННЯ

08 грудня 2015 року  №10

Про внесення змін та доповнень в рішення сільської ради від 25.06.2015 №55 “Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Вербівської сільської ради Пологівського району Запорізької області”

Відповідно до з ч.1 п. 24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, на виконання Закону України “Про внесення зміни до статті 288 Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати“ № 557-VIII від 30.06.2015, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності” № 654-VIII від 17.07.2015, Вербівська сільська  рада Пологівського  району  Запорізької  області

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Внести зміни та доповнення в рішення сільської ради від 25.06.2015 №55 “ Про   становлення     податку на  майно   в  частині     плати за землю на території Вербівської сільської ради Пологівського  району  Запорізької області”, а саме :

– розділ 9  Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб “Положення про встановлення податку на майно  в частині плати за землю  на території Вербівської сільської  ради  Пологівського району  Запорізької області” доповнити пунктом:

9.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

– розділ 4.    Розмір орендної плати  “Положення про встановлення податку на майно  в частині плати за землю  на території Вербівської сільської  ради  Пологівського району  Запорізької області” доповнити пунктом:

4.2.3   може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 4.2.2, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах”.

 1. Дане рішення  набуває чинності  з 01.01.2016 року.

 

Сільський голова                                                                                 Л.М.Кравченко

 

 

 

                                                                              УКРАЇНА

                                                        ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

        ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                              сьомого скликання

                                                                  шоста     сесія

 

 

РІШЕННЯ

шостої сесії

Вербівської сільської ради

сьомого скликання

23 грудня 2015 року  №2

Про сільський бюджет на 2016 рік

Згідно з пункту 23 статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету Вербівської сільської ради від 22.12.2015 №10, Вербівська сільська рада Пологівського району Запорізької області ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2016 рік:

– доходи сільського бюджету у сумі 1789388 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1756388 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 33000 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

– видатки сільського бюджету у сумі 1789388 грн., в тому числі  видатки загального фонду  сільського   бюджету  1730688 грн.,  видатки  спеціального фонду  сільського  бюджету 58700 грн.;

– профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 25700 грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення;

– дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 25700 грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику  коштів сільського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1730688 грн. та спеціальному фонду 58700 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 2.    Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  1731 грн.
 3.       Затвердити  на 2016 рік міжбюджетні  трансферти згідно з  додатком № 5 до цього рішення.
 4.   5. Затвердити  на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися  за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 5.     Затвердити  на 2016 рік  резервний фонд сільського бюджету у сумі 5000 грн.
 6.   Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

2

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– обслуговування державного боргу;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1.   Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних)  програм у сумі 500644  грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.
 2.   Відповідно до статей  43,73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах  без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. (додаток 8).
 2. Делегувати сільському голові у період між сесіями збільшувати  (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин сільського бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з районного та інших бюджетів, здійснювати їх розподіл, вносити зміни до  переліку об’єктів, видатки на  які у 2016 році будуть проводитися за   рахунок коштів бюджету розвитку розпорядженням, погодженим постійною фінансово-бюджетною комісією  сільської ради з подальшим затвердженням на сесії сільської  ради.
 3. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у пункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України:

джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у пункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду сільського  бюджету.

 1. Відповідно до ст. 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.101 Бюджетного Кодексу України делегувати повноваження сільській раді в процесі виконання сільського бюджету укладати договори  щодо умов надання субвенцій з районного бюджету та отримання їх з інших бюджетів, а також на придбання  матеріалів та виконання робіт.
 2. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. 16. Додатки  1, 2, 3,  5, 6, 7, 8   до рішення додаються.
 4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти  на  постійну  фінансово-бюджетну  комісію сільської ради.

Сільський  голова                                                                                       Л.М.Кравченко

 

 

 

 

Додаток № 2

рішення сільської ради

23.12.2015 № 2

 

 

Фінансування сільського бюджету на 2016 рік

 

 

 

Код Назва Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом У т.ч. бюджет
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -25700,00 25700,00 25700,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -25700,00 25700,00 25700,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку

( спеціального фонду)

0,00 -25700,00 25700,00 25700,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -25700,00 25700,00 25700,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -25700,00 25700,00 25700,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400 Кошти,  що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку

( спеціального фонду)

0,00 -25700,00 25700,00 25700,00

 

 

Головний бухгалтер                                                                                       Г.В.Денисенко

 

 

 

Додаток 8

рішення сільської ради

23.12.2015  № 2

 

 

Ліміти

споживання енергоносіїв бюджетними установами,

які фінансуються з сільського бюджету

в 2016 році у фізичних обсягах

Код

функціональної

класифікації

 

Назва  установи

Електроенергія Вода та водовідведення
Тис кВт/год Грн.. Тис. м. куб  Грн..
010116 Органи місцевого самоврядування 3,2 8000    
070101 Заклади освіти 26,0 27600 136.8 1480
100203 Благоустрій села

 

9,2 20000    
110201 Бібліотеки

 

1,27 2298    
110204 Палаци  культури,  клуби  та  інші  заклади культури 6,1 16300    
   

Разом

 

 

45,77

 

74198

 

136,8

 

1480

 

Додаток 3

рішення  сільської ради

23.12.2015 № 2                                                             

                               Розподіл видатків  сільського бюджету  на 2016 рік  за  головними розпорядниками коштів

Код

тимча-сової класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів

 

 

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний  фонд                                        Спеціальний           фонд  
 

 

 

Всього

 

 

Видатки споживання

 

 

 

             з них  

 

Видатки розвитку

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

видатки

спожи-

вання

З них  

видатки

розвитку

З них   ниних них

 

 

 

 

в тому

числі

бюджет

розвитку

 

 

 

 

 

Разом

 РАЗОМ
 

Оплата

праці

 

 

Комунальні

послуги та

енергоносії

 

 

 

бюджет

розвиткуитку

оплата

праці

комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Вербівська сільська рада Пологівського району Запорізької області                        
010000 Державне управління 467300 467300 350300 8000   15000       15000 15000 482300  
010116 Органи       місцевого     самоврядування 467300 467300 350300 8000   15000       15000 15000 482300  
070000 Освіта 447229 447229 259974 29080   30000 30000         477229
070101 Дошкільні заклади освіти 447229 447229 259974 29080   30000 30000         477229
090000  Соціальний захист та соціальне забезпечення  10000 10000                   10 000
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 10000 10000                   10 000
100000 Житлово- комуналне господарство 446944 446944 2000 20000               446944  
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ    міського типу 446944 446944 2000 20000               446944
110000 Культура і мистецтво 310015 310015 144122 18598               310015  
110201 Бібліотеки 39996 39996 30054 2298               39996  
110204 Палаци культури.клуби та інші заклади культури 270019 270019 114068 16300               270019
150000 Будівництво           10700       10700 10700 10700
150101 Капітальні вкладення           10700       10700 10700 10700
250000 Видатки ,не віднесені до основних груп 49200 49200                   118714  
250102 Резервний фонд 5000 5000                   5000
250380 Інші субвенції 44200 44200                   66579
240000 Цільові фонди           3000 3000         3000
240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади           3000 3000         3000
  Всього  видатків  

1 730 688

 

1 730 688

 

756396

 

75678

   

58700

 

33 000

    25700 25700  

1 789 388

 

Головний  бухгалтер                                                                                                                                                              Г.В.Денисенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

     Додаток 5

рішення  сільської ради

23.12.2015 № 2

   
       

 

       
  Показники   міжбюджетних   трансфертів  з  сільського  бюджету  на 2016 рік    
             
               
Код бюджету Найменування АТО Міжбюджетні трансферти  
         Загальний                     фонд Спеціальний       фонд Разом  
                                    Інші субвенції  
О8314502000 Вербівський сільський бюджет 44200   44200  
ВСЬОГО 44200   44200  
               
  Головний бухгалтер                          Г.В.Денисенко    
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                    

              Додаток №  6

рішення сільської ради

23.12.2015 № 2

 
               Перелік об»єктів,  видатки  на які  у  2016 році  будуть проводитися за  рахунок коштів бюджету  розвитку                                                                                                    (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  

Назва головного розпорядника

Коштів

Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної дукументації;  тощо Загальний обсяг

фінансування

будівництва

Відсоток

Завершеності

будівництва об’єктів

на майбутні роки

Всього видатків

на завершення будівництва

освоєння об’єктів

на майбутні роки

Разом

видатків на

поточний рік

 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів        Найменування коду

тимчасової класифікації видатків  та кредитування

місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7  
01 Вербівська сільська рада Пологівського району Запорізької області

 

         
150101  

 

 

Капітальні вкладення

 Будівництво (буріння) розвідувально- експлуатаційної свердловини для господарсько- питного водопостачання за адресою: комплекс гідротехнічних споруд №1  Вербівська сільська  рада  Пологівський  район Запорізька область,

 

       

 

 

10700

 
010116  

Органи мсіцевого самоврядування

Придбання   обладнання і предметів довгострокового користування       15000  
ВСЬОГО           25700  
 

Головний бухгалтер                                                                                                                                                           Г.В.Денисенко

 
 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

рішення  сільської ради

23.12.2015   №  2

 

 

Перелік цільових програм, які фінансуватимуться за рахунок  коштів  сільського  бюджету у 2016 році

 

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника

 

 

 

 

Найменування коду тимчасової класифікації та кредитування місцевих бюджетів

 

Загальний фонд   Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума

 

    Найменування

програми

Сума

 

Сума
01 ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

         
070101 Дошкільні заклади освіти Програма соціально-економічного,культурного і духовного розвитку територіальної громади села Вербове на 2015 рік     30000 30000
090412 Інші видатки та соціальний захист населення Програма соціально-економічного,культурного і духовного розвитку територіальної громади села Вербове на 2015 рік 10000     10000
100203  

Благоустрій міст,сіл,та селищ міського типу

Програма   “Благоустрій “ 446944     446944
150101  

Капітальні вкладення

    Програма   “ Бюджет розвитку   “ 10700 10700
240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  

 

  Програма  про цільовий фонд про  Вербівської

сільської  ради Пологівського району

Запорізької області  на 2015  рік

3000 3000
   

РАЗОМ

  456944   43700 500644

 

Головний бухгалтер                                                                                                                                                            Г.В.Денисенко

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                    Г.В.Денисенко