2 Лютого 2016 27  0 

Рішення Пологівської сільської ради


” Про сільський бюджет на 2016 рік”

 

Пологівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2016 рік у сумі 6514600 грн.[1].

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 6514600 грн., спеціального фонду бюджету  0 грн. (додаток №1).

  1. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2016 рік у сумі 6514600 грн.1 , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 2734721 грн. та видатків спеціального фонду бюджету  3779879 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
  2. Установити профіцит сільського бюджету у сумі 3779879грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету у сумі 3779879 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) .
  3. Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 3779879 грн., джерелом покриття якого визначити:

– надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 3779879 грн.

 

  1. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  3161 грн.

 

  1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

трансферти населенню;

трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

  1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 3215917 грн. (додаток № 7).
  2. 8. Установити, що перерозподіл видатків між кодами функціональної класифікації видатків окремо по загальним та спеціальним фондами у межах бюджетних призначень здійснюються за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету.

У процесі виконання сільського бюджету сільська рада здійснює перерозподіл видатків економічною класифікацією  в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо за загальними та спеціальними фондами. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету на оплату працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків.

Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію,водопостачання та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами,не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати товарів та послуг.

Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень,затверджених у рішенні про сільський бюджет на 2016 рік.

9.Установити,що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати зобов’язання на здійснення поточних видатків або платежів у межах відповідних бюджетних асигнувань,встановлених кошторисами, затверджених їм на 2016 рік. Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання  за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету. Проведення тендерів та взяття зобов’язань по капітальних видатках можуть здійснюватися лише з дозволу сільської ради,виходячи із стану надходжень доходів до сільського бюджету.

  1. 10. Додатки 1, 3,7 , до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну фінансово-бюджетну комісію та виконком сільської ради.

 

Сільський голова                                       М.А.Рубан