20 Лютого 2015 35  0 

Рішення Пологівської районної ради


Пологівська районна рада

Запорізької області

шостого скликання

сорок четверта сесія

Рішення

20 лютого  2015 року                                                                                      №   17 

Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від

15.01.2015 № 1 “Про районний бюджет на 2015 рік”

 

Керуючись п. 17 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, п. 4 ст. 14 Бюджетного кодексу України Пологівська  районна рада  вирішила:

  1. Внести зміни до пунктів  1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13  рішення районної ради від 15.01.2015 № 1 “Про районний бюджет на 2015 рік” (далі – рішення), виклавши їх у такій редакції:

1. Визначити на 2015 рік:

   1.1 доходи районного бюджету в сумі 165036,327 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  164149,902 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 886,425 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

   1.2 видатки районного бюджету в сумі 167525,361 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 164807,202 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 2718,159 тис. грн.;

1.3 повернення кредитів до районного бюджету в сумі 6,000 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету  – 6,000 тис.грн.;

1.4 надання кредитів з районного бюджету в сумі 6,000 тис.грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 6,000 тис.грн.;

1.5 профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 1704,434 тис.грн. згідно з додатком  2 до цього рішення;

   1.6 дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 1704,434 тис. грн. згідно з додатком  2 до цього рішення.”

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у сумі 167525,361 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 164807,202 тис. грн. та спеціальному фонду 2718,159 тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення.”

4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  5 до цього рішення. ”

5. Затвердити на 2015 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком  6 до цього рішення.”

 

7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.”

 

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм в сумі  6398,133 тис. грн. згідно з додатком  7 до цього рішення.”

 

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.”

 

12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у пункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.”

 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.64, ст.691, Бюджетного кодексу України.”

 

  1. Рішення після пункту 13 доповнити пунктами 14, 15, 16 такого змісту:

14. Установити , що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у пункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду районного бюджету;

  1. Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 18 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та ст. 101 Бюджетного Кодексу України делегувати повноваження районній державній адміністрації в процесі виконання районного бюджету укладати договори щодо умов надання субвенцій з районного бюджету та отримання їх з інших бюджетів;
  2. До прийняття рішення про застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі продовжити дію експерименту з запровадження програмно-цільового методу в бюджетний процес та затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3-1 до цього рішення.”

У зв’язку з вищезазначеним, пункт 14 рішення вважати пунктом 17.

 

  1.  Додатки № 1, 2, 3, 3-1, 4, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова ради                                                                             Ю.А. Коноваленко