30 Березня 2016 61  0 

Рішення Костянтинівської сільської ради Про внесення змін та доповнень до рішення сесії сільської ради від 25.12.2015р № 1 ”Про сільський бюджет на 2016р”


КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ (друге пленарне засідання)

РІШЕННЯ

   “04” березня   2016 року                                                                                      № 1

 

   Про внесення змін та доповнень

   до рішення сесії сільської ради    

   від 25.12.2015р № 1”Про сільський

   бюджет на 2016р” 

 Керуючись п.23 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.77,72  Бюджетного Кодексу України, Закону України “Про державний бюджет на 2016 рік”, Костянтинівська сільська рада Пологівського  району Запорізької області   в и р і ш и л а  :

  1. 1.  Внести зміни до п.1,2,4,7до рішення сільської ради від 25.12.2015р.№ 1 “Про сільський бюджет на 2016 рік.”  виклавши їх у такій редакції

«1.Визначити на 2015 рік:

–  доходи сільського бюджету  у сумі 698162 грн.,в тому числі

 доходи  загального фонду сільського бюджету 698162 грн.,згідно з додатком №1 цього рішення;

 –  видатків сільського бюджету  у сумі 1174856 грн., у тому числі  видатків загального фонду сільського бюджету у  сумі 953743 грн.,спеціального фонду 221113 грн.

профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 214269грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 214269грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

            

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами,у тому числі по загальному фонду 953743 грн.,спеціального фонду 221113 грн.  згідно з додатком №3 до цього рішення

4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення:.

“7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих(регіональних) програм на загальну суму  542636грн згідно з додатком №7 до цього рішення.

                2.Рішення після пункту 11 доповнити пунктом 14 такого змісту :

               “12.Відповідно до пункту 4 ст.14 Бюджетного кодексу України розподілити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду сільського бюджету за станом на 01.01.2016року у сумі 17500 грн.  та спеціального фонду за рахунок залишків екологічного податку в сумі 6844 грн. ”                                                             

      У  зв”язку з вищезазначеним,пункт 12 рішення вважати 15.

              4.Додатки  3, 5,7  до цього рішення є його невід”ємною частиною.

           Сільський   голова                                                       Н.М.Дмитренко.