15 Січня 2016 39  0 

Рішення Григорівської сільської ради


ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

третя сесія

Рішення

25 грудня 2015 року                                                                                              № 1

Про сільський бюджет на 2016 рік

                 Керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” Григорівська сільська рада  вирішила:

  1. Визначити на 2016 рік:

–  доходи сільського бюджету у сумі 1534172 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1514172 грн., доходи спеціального фонду  бюджету 20000 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

–  видатки сільського бюджету у сумі 1534172грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету  1514172 грн., видатки спеціального фонду бюджету 20000 грн.;

  1. 2. Затвердити бюджетні призначення на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців, у тому числі по загальному фонду 1514172 грн. та спеціальному фонду 20000 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

  1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 920 грн.
  1. Затвердити  на 2016 рік  резервний  фонд сільського бюджету у сумі 4604 грн.
  1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

            придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

  1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 361944 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.
  1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

  1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
  1. Установити, що у період між сесіями, перерозподіл видатків між кодами функціональної класифікації видатків окремо за загальним та спеціальним фондами  у межах бюджетних призначень головного розпорядника коштів, здійснюється розпорядженням сільського голови  за погодженням з планово-бюджетною комісією з подальшим затвердженням на сесії ради.

              Під час виконання сільського бюджету, у виняткових випадках, за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільською радою здійснюється перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету

  1. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.64, ст.93, ст.97 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

  1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.64, ст.691, Бюджетного кодексу України.
  2.  Додатки № 1, 3, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

          Голова ради                                                             С.М.Радченко