8 Липня 2016 53  0 

Рішення Чубарівської сільської ради


УКРАЇНА

Чубарівська сільська  рада

Пологівського району

Запорізької області

Сьомого скликання

Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від  24.06.2016 р.                                                                        №1

с.Чубарівка

 

” Про затвердження виконання

бюджета за 1 квартал  2016 рік”

        Керуючись Законом України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону «Про Державний бюджет на 2016 рік» Чубарівська сільська рада  ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити загальний обсяг доходів сільського бюджету за  2016 рік у сумі 983892,16  грн

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 973848,64 грн. та спеціального фонду 10043,52 грн.

  1. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету за 2016 рік у сумі 866219,75 грн , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі  690853,51грн. та видатків спеціального фонду бюджету   175366,24грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2)

 

  1. Додатки № 1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною

Сільський голова                               В.І. Черноус

Додаток №1 до рішення №      від 24.06.2016 року

Надходження доходів за 1 квартал 2016 рік в розрізі кодів економічної класифікації

Загальний фонд

                     18010400                         0.00            1 069.70

                     14040000                         0.00           21 131.45

                     18050500                         0.00          239 169.21

                     22090100                         0.00                8.50

                     22090400                         0.00              208.25

                     24060300                         0.00            2 100.00

                     41035003                         0.00          237 225.00

                     18050400                         0.00            6 943.80

                     18010500                         0.00            4 502.75

                     18010600                         0.00          444 701.91

                     18010700                         0.00              142.00

                     18010900                         0.00           15 450.56

                     22080402                         0.00            1 195.51

       ————————————————————————

                             За  1 квартал  всього   973 848.64

Спеціальний фонд

                     19010100                         0.00               97.45

                     19010300                         0.00              191.82

                     25010100                         0.00            9 754.25

       ————————————————————————

                    За  1 квартал  всього      10 043.52

 

              

 

 

            Головний бухгалтер          О.П. Чорна

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Додаток  №2 до рішення №     від  24.06.2016 року

Загальний обсяг касових видатків сільського бюджету за  2016рік

в розрізі кодів функціональної класифікації видатків

 

 

№п\п КФК Загальний фонд Спеціальний фонд разом
Сільська рада      
1 010116 Органи місцевого самоврядування 190230,65 23495,00 213725,65
2 100203 Благоустрій сіл,міст ,селищ 122251,70 99000,00 221251,70
3 100209 Заходи пов»язані з поліпшенням питної води 28437,89 0,00 28437,89
4 110201 бібліотеки 5640,49 0,00 5640,49
5 110204 Палаци та будинки культури 49045,41 0,00 49045,41
6 130102 Проведення навчально-тренувальних зборів 6998,00 0,00 6998,00
7 250380 Інша субвенція 124840,00 23000,00 147840,00
  разом 527444,14          145495 672939,14
КДНЗ ЯС «Веселка»      
1 070101   163409,37 10471,24(б/п)

19400,00

193280,61
  разом        
           
    Всього          690853,51  175366,24 866219,75

  

     Головний бухгалтер                О.П. Чорна