30 Грудня 2016 57  0 

Рішення Басанської сільської ради


від  23  грудня   2016   року                                                                     № 1             с.Басань

 

Про сільський бюджет на  2017 рік

Керуючись ст.26 та ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.77 Бюджетного кодексу України,  Басанська сільська рада  Пологівського  району  Запорізької  області ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2017 рік:

–  доходи сільського бюджету у сумі 2 157 847 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  2 146 647 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 11 200 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

–  видатки сільського бюджету у сумі 2 157 847 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2 031 292 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 126 555 грн.

 1. Встановити на 2017 рік:

–   профіцит сільського бюджету в сумі 115 355 грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 115 355 грн. напрямком використання, якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд);

–   дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 115 355 грн., джерелом покриття, якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 115 355 грн.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1500 грн.
 2. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  № 5 до цього рішення.  Інша  субвенція  до  районного  бюджету           в  сумі     160 825 грн.
 3. Затвердити на 2016 рік  резервний  фонд сільського бюджету у сумі    2 903  грн.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

-оплата праці працівників бюджетних установ;

-нарахування на заробітну плату;                                                                                -придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-забезпечення продуктами харчування;

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-поточні  трансферти  населенню;

-поточні трансферти місцевим бюджетам;

-забезпечення  інвалідів  технічними  та іншими  засобами  реабілітації, виробами   медичного  призначення  для  індивідуального

користування;

-підготовка  кадрів  вищими  навчальними  закладами  I-IV рівнів

акредитації;

-фундаментальні  дослідження,  прикладні  наукові  та  науково-технічні  розробки;

-компенсація  відсотків  сплачуваних  банкам  та / або  іншим  фінансовим  установам  за  кредитами  отриманими  громадянами на  будівництво ( реконструкцію  чи  придбання  житла).

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 342 172 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.
 2.   Установити, що обсяги тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням  видатків у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахуванням  на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов’язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

           Визначити  уповноваженою  особою на  укладання  договорів  від  імені  сільської  ради на  отримування  короткотермінових  позик в  органах  Державного казначейства  України  сільського  голову  Басанської  сільської  ради.

          За  результатами  виконання сільського бюджету дозволити  сільській  раді в  установленному  порядку отримувати середньострокові  безвідсоткові  позики  на  умовах  повернення за  рахунок  коштів  єдинного  казначейського  рахунку  на  суми  невиконання  у  відповідному  звітному  періоді розрахункових  обсягів  доходів  сільського  бюджету на  2017 рік

            Головному  розпорядникові коштів  при  виконанні  сільського бюджету:

          -забезпечити  в  повному обсязі  потребу  в  асигнуваннях  на  оплату  праці  працівників  установ  відповідно  до  встановлених чиним  законодавством умов  оплати  праці  та  розміру  мінімальної  заробітної плати;

              – забезпечити у  повному  обсязі  проведення  розрахунків  за  електричну  енергію  та  послуги  зв’язку,  які  споживаються  бюджетними  установами,  не  допускаючи  будь-якої  простроченої заборгованості  із  зазначених  видатків.

 1. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Дозволити за поданням  установ  та  закладів,  які  перебувають  у  комунальній  власності здійснювати  перерозподіл бюджетних призначень  в  межах  одного  розділу  функціональної  класифікації.

 1. Дозволити  сільській  раді  протягом  року  збільшувати (зменшувати) обсяги  дохідної  та  видаткової  частин сільського  бюджету  в  разі  збільшення (зменшення)  обсягів  міжбюджетних  трансфертів з  Державного бюджету  України, обласного  бюджету  та  районного  бюджету, здійснювати  розподіл  і  перерозподіл  дотацій  та  цільових  субвенцій  з  державного,  обласного,  районного  бюджетів  між  бюджетними  установами, головними  розпорядниками  коштів  сільського  бюджету  та  вносити  зміни  до  переліку  об’єктів,  видатки  на  які  у  2017 році  будуть  проводитися за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку розпорядженням сільського  голови,  погодженим  постійною  комісією  сільської  ради  з  питань  бюджету  та  фінансів  з  подальшим затвердженням на  сесії  сільської  ради.
 2. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.69, ст..88,  ст..91 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.
 2. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський голова                                           О.Я.Петрушов