23 Січня 2015 119  0 

Рішення 38 сесії Інженерненської сільської ради


Від 19 січня 2015 року                                                     №1                                         

«Про сільський  бюджет на 2015 рік»

 

Керуючись п. 17 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Інженерненська сільська рада Пологівського району Запорізької області вирішила:

 

 1. Визначити на 2015 рік:

–  доходи сільського бюджету у сумі 1709,882 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1689,882 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 20,000 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

–  видатки сільського бюджету у сумі 11709,882 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1689,882 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 20,000 тис. грн.;

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1689,882 тис. грн. та спеціальному фонду 20,000 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1,689 тис. грн.
 2. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

 

 1. Затвердити  на 2015 рік  резервний  фонд сільського бюджету у сумі 852  грн.

 

 1. 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар’єрних функцій зони відчуження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.

 

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 253,891 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 

 1. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Дозволити сільській раді у період між сесіями сільської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин сільського бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних  трансфертів з Державного бюджету України ,обласного бюджету, здійснювати їх розподіл та перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між бюджетами  села і району, головними розпорядниками коштів сільського бюджету та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися  за рахунок коштів бюджету розвитку розпорядженням голови сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань бюджету з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.64, ст.93, ст.97 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільсього бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.64, ст.691, Бюджетного кодексу України.
 2.  Додатки № 1,3,5, 7,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова  сільської ради                                                 Н.К.Кошель