6 Лютого 2015 43  0 

Рішення 31 сесії Тарасівської сільської ради


20  січня 2015 року                                        №1

 

Про сільський бюджет на 2015 рік

 

Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Тарасівська  сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Визначити на 2015 рік:

–  доходи сільського бюджету у сумі 1054896 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1054896 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

–  видатки сільського бюджету у сумі 1054896 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1054896 грн.;

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1044896 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1055 грн.
 2. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2015 рік  резервний  фонд сільського бюджету у сумі 10000 грн.

 

 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

 

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 173178 тис. грн. згідно з додатком №7  до цього рішення.

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право сільській  раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 1. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69  Бюджетного  кодексу  України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.64, ст.93, Бюджетного  кодексу  України щодо районного бюджету;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.69, 93 Бюджетного  кодексу  України  щодо  сільського  бюджету.
 2.  Додатки № 1, 2, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський  голова                                                                                                           Н.П.Ходус