31 Січня 2015 53  0 

Рішення 31 сесії Тарасівської сільської ради


20.01.2015 № 23

Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Тарасівської сільської ради

Керуючись Податковим кодексом України зі змінами, внесеними Законом України від 28.12.2014 № 71-VІІІ « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, п.24 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою дотримання чинного законодавства України ,в інтересах та від імені територіальної громади, Тарасівська сільська рада В И Р І Ш И Л А :

І.Встановити з 01.01.2015 ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Тарасівської сільської ради.

ІІ.Визначити, що:

1.Платниками податку є суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, що зареєстровані як платники акцизного податку в органах державної податкової служби .
1.1.Особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

2.Об’єктом оподаткування є реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
3.Базою оподаткування є вартість(з податком на додану вартість) реалізованого підакцизного товару , визначена за встановленими виробником (імпортером) максимальними роздрібними цінами та з урахуванням акцизного податку
4. Підакцизні товари
4.1.спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
4.2.тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

5.Ставки податку
5.1.ставки податку встановлюються цим рішенням;
5.2.податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:
5.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво –
5% від суми проданого підакцизного товару за податковий період;
5.3.2.тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну – 5% від суми проданого підакцизного товару за податковий період.

6.Обчислення суми акцизного податку
Сума акцизного податку визначається платником самостійно, виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів (продукції), ставок податку, що діють на момент реалізації такої продукції (з урахуванням законодавчо наданих пільг)

7.Порядок і строки сплати податку
7.1.Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.
7.2.Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, а у разі реалізації товарів фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок, – є дата надходження оплати за проданий товар.
7.3. Суми податку перераховуються до бюджету платниками акцизного податку протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний звітний період.

8. Відповідальність за правильність обчислення, повноту справляння і своєчасність сплати або перерахування до бюджету сільської ради акцизного податку покладається на платників цього податку.

9. Контроль за сплатою податку
9.1. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету податку з підакцизних товарів здійснюється органами державної податкової служби.

ІІІ. .Дане рішення набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення та вступає в дію з 1 січня 2015 року.

ІV. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію cільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова Н.П.Ходус