10 Червня 2015 93  0 

Реєстраційна служба Пологівського районного управління юстиції Запорізької області інформує!


“Зміни в законодавстві: скорочення строків проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно”.

Частиною 5 статті 15 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” встановлені строки для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, зокрема:

  • державна реєстрація прав (надання відмови в ній) проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів (крім випадків, установлених  частиною сьомою цієї статті) з дня надходження до органу державної реєстрації прав заяви про таку реєстрацію і передбачених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, документів, необхідних для її проведення.
  • державна реєстрація права власності (надання відмови в ній) на підприємство як єдиний майновий комплекс та в разі, якщо їй передує видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно, проводиться у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів.

08 квітня 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову №190 “Про надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки” (далі – Постанова № 190), яка набирає чинності 22 червня 2015 року.

Так, вказаною Постановою передбачені наступні скорочені строки та розмір плати за надання адміністративних послуг, а саме:

– державна реєстрація права власності, якщо вона проводиться з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно та державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс — п’ять робочих днів з моменту реєстрації заяви; у подвійному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;

– державна реєстрація речових прав на нерухоме майно — три робочих дні з моменту реєстрації заяви; у подвійному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно;

– державна реєстрація обтяжень — дві години з моменту реєстрації заяви; у розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію обтяження;

– надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі — одна година з моменту реєстрації заяви; у подвійному розмірі плати, що стягується згідно із законодавством за надання інформації відповідного виду.

Розмір плати за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав передбачений статтею 29 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

Плата за надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки вноситься додатково до адміністративного збору, плати за отримання витягу з Державного реєстру прав, який видається за результатами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, плати за отримання інформації з Державного реєстру прав, справляння яких передбачено законодавством.

У разі відмови в державній реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації, прийняття державним реєстратором рішення про розгляд заяви після поданої раніше заяви стосовно того самого майна або відмови в наданні інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження з Державного реєстру прав у випадках, передбачених законодавством, плата за надання таких послуг у скорочені строки не повертається.

Також, Постановою №190 встановлено, що у разі ненадання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки з вини державного реєстратора плата за їх надання у такі строки повертається заявникові;

Крім того, у разі відсутності інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження у Державному реєстрі прав і реєстрах, до яких до 2013 року вносилася відповідна інформація (Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна), плата за надання такої інформації у скорочені строки не повертається.

Таким чином, норми постанови від 8 квітня 2015 року № 190 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки», яка набирає чинності 22 червня 2015 року, спрямовані на спрощення процедури державної реєстрації речових на нерухоме майно, в частині скорочення строків надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що в свою чергу, забезпечить належний рівень охорони і захисту права власності фізичних та юридичних осіб на нерухоме майно, що гарантується Конституцією України та виступає однією з найголовніших функцій держави.