4 Січня 2016 77  0 

Р І Ш Е Н Н Я ТАРАСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ


 У К Р А Ї Н А

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМого скликання

ДРУГА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

24 грудня 2015 року                                                                                                          №1

Про сільський бюджет на 2016 рік

                 Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” Тарасівська  сільська рада

                                                          В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2016 рік:

–  доходи сільського бюджету у сумі 1434962 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1434962 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

–  видатки сільського бюджету у сумі 1434962 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1434962 грн.;

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1434962 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1435 грн.
 3. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2016 рік  резервний  фонд сільського бюджету у сумі 10000 грн.
 5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою: оплата праці працівників бюджетних установ,  нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів  та  перев’язувальних  матеріалів, забезпечення  продуктами  харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні  трансферти  населенню.
 6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 360962 тис. грн. згідно з додатком №7  до цього рішення.
 7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській  раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Дозволити сільській  раді  у  період  між  сесіями  сільської  ради  збільшувати  (зменшувати)  обсяги  доходної  та  видаткової  частин  сільського  бюджету  в  разі  збільшення  (зменшення)  обсягів  міжбюджетних  трансфертів  з  Державного  бюджету  України, обласного  бюджету, здійснювати  їх  розподіл  та  перерозподіл  обсягів  затверджених  міжбюджетних  трансфертів  між  бюджетами  села  та  району, головними  розпорядниками  коштів  сільського  бюджету  та  вносити  зміни  до  переліку  об’єктів  видатки  на  які  у  2016  році  будуть  проводитися  за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку  розпорядженням  сільського  голови, погодженим  постійною  комісією  з  питань  планування  бюджету  та  фінансів  з  подальшим  затвердженням  на  сесії  сільської  ради.

11.Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69  Бюджетного  кодексу  України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.64, ст.93, Бюджетного  кодексу  України щодо районного бюджету;

 1. 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.69, 93 Бюджетного  кодексу  України  щодо  сільського  бюджету.
 2. 13.  Додатки № 1, 2, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський  голова                                                                                                         Н.П.Ходус

                                                                                                          Додаток №1

                                                                                              До  рішення  сільської  ради

                                                                                              від  24.12.2015 року №1

Доходи  сільського  бюджету  на  2016 рік

 

код

Найменування  доходів  згідно  із  бюджетною  класифікацією Загальний  фонд    
Спеціальний фонд Разом
разом в т.ч. бюджет  розвитку
10000000 Податкові надходження 1175972     1175972
14040000 Акцизний податок  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 20900     20900
18000000 Місцеві податки 1154630     1154630
18010000 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», 853630     853630
18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлового нерухомого майна 630     630
18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» 2100     2100
18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»; 690000     690000
18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»; 30000     30000
18010900 «Орендна плата з фізичних осіб 130900     130900
18050000 Єдиний податок 301000     301000
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 17400     17400
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 283600     283600
19000000 Інші податки та збори 442     442
19010000 Екологічний податок 442     442
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 256     256
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 186     186
20000000 Неподаткові надходження 15190     15190
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 15190     15190
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 15000     15000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 15000     15000
22090000 Державне мито 190     190
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 50     50
22090400 Державне мито пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 140     140
40000000 Офіційні трансферти 243800     243800
41000000 Від органів державного управління 243800     243800
41030000 Субвенції 243800     243800
41035000 Інші субвенції 243800     243800
  Всього: 1434962     1434962

Секретар  сільської  ради                                                                  В.В.Мєшкова

                                                                                              Додаток №5

                                                                                              До  рішення  сільської  ради

                                                                                              від  20.01.2015 року №1

Міжбюджетні  трансферти  районному  бюджету  на  2015 рік

Код  бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Інша субвенція
2324286801 Тарасівський  сільський  бюджет 198200
  Всього 198200

Секретар  сільської  ради                                                                                     В.В.Мєшкова