4 Січня 2016 28  0 

Р І Ш Е Н Н Я СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ


УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ  СЕСІЯ

24.12.2015                                                                                                                                      № 1

“Про сільський бюджет  на 2016 рік”.

Керуючись ст. 26 та ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.69,88,91 Бюджетного кодексу України Семенівська  сільська рада в и р і ш и л а :

1.Визначити на 2016 рік:

доходи сільського бюджету на 2016 рік  у сумі 836428 грн.,в тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 836428 грн.,(додаток 1);

видатки сільського бюджету на 2016 рік у сумі 836428 грн., в тому числі  видатки загального фонду бюджету у сумі 836428 грн..

 1. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами,у тому числі по загальному фонду 836428 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 850грн.

4 Затвердити на 2016 рік резервний фонд сільського бюджету  в сумі 1000 грн..

5.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 5) на 2016рік:

Іншої субвенції за загальним фондом 52400 грн

6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев»язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,виробами медичного призначення для індивідуального користування;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

фундаментальні дослідження,прикладні наукові та науково-технічні розробки;

компенсація відсотків,сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам

за кредитами отриманими громадянами на будівництво(реконструкцію) чи прид-

бання житла.

7.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм:

«Благоустрій» в сумі  51968 грн.

«Програми зайнятості населення Семенівської сільської ради Пологівського району на 2016 рік» в сумі 4000 грн.

«Програми соціально-економічного та культурного розвитку Семенівської сільської ради» в сумі 41685 грн.

«Шкільний автобус» в сумі 52400 грн. .(додаток № 7).

8.Установити , що обсяги тимчасових касових розривів сільського бюджету , пов”язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов”язковому порядку покриваються середньостроковими та короткотерміновими позичками Управлінням Державної казначейської служби України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

 1. Головному розпорядникові коштів при виконанні сільського бюджету:

забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв”язку,які споживаються бюджетними установами,не допускаючи будь-якої просроченої заборгованості із зазначених видатків.

10.Дозволити за поданням здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах одного розділу функціональної класифікації.

11.Установити,що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження,визначені ст.69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження,визначені ст.69,ст.70 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

12.Установити,що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету  на 2016 рік у частині фінансування є надходження,визначені ст.69,ст.71 Бюджетного кодексу України

13.Додатки 1,2,3,5,7 до цього рішення є  його невід”ємною частиною.

Сільський  голова                                                                                                              Н.А.Рябчук