20 Вересня 2016 32  0 

Проект рішення Пологівської міської ради


Проект

 

 

  У К Р А Ї Н А

   ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОЛОГІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 сесія

 РІШЕННЯ

 

____________ 2016 року                                                                             № ____

 

Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів в місті Пологи

 

 

 

Керуючись Законом України «Про рекламу» від 03 липня 1996 року    № 270/96-ВР, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29 грудня 2003 року           № 2067, Пологівська  міська  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

 1. Затвердити Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів в місті Пологи (додається).

 

 1. Рішення сесії Пологівської міської ради від 29 грудня 2008 року № 106 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м.Пологи» вважати такими, що втратили чинність.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      Ю.А. Коноваленко

 

 

Додаток

до рішення сесії

Пологівської міської

ради від ________№_____

 

 

Положення

про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів в місті Пологи

 

Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

Плата за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Пологи справляється щомісяця та складається за формулою:

 

               П = БТ х S х Км, де:

 

П – розмір оплати за користування місцем розташування, грн.;

БТ – базовий тариф (додаток 1);

 

S – площа місця розташування, кв.м.;

Км – коефіцієнт категорії місця розташування (додаток 2).

 

При підрахунку площі рекламного засобу плата за неповний квадратний метр береться як за повний.

 

Розрахунок розміру оплати здійснюється на підставі площі розташування рекламного засобу.

 

Площа місця розташування рекламного засобу визначається, як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу.

 

Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

 

Під час проведення рекламних акцій (виставок, шоу, тощо) для визначення площі місця береться загальна площа території, яка надається організаторам таких акцій.

Розрахована за формулою (абзац третій) сума сплачується на рахунок місцевого бюджету, відкритий в управлінні Державного казначейства у Запорізькій області (код платежу 24060300 «Інші надходження»).

 

Відділу бухгалтерського обліку та звітності Пологівської міської ради здійснює контроль за своєчасністю та повнотою сплати за тимчасове користування місцем розташування  рекламного засобу.

 

За несвоєчасність внесення плати в місцевий бюджет нараховується пеня згідно з договором. Нарахування пені здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності Пологівської міської.

 

Розповсюджувач рекламного засобу самостійно здійснює перерахування плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності на рахунок місцевого бюджету.

 

Договір тимчасового користування місцем розташування об’єкта зовнішньої реклами розробляється та укладається юридичним відділом Пологівської міської ради і підписується головою і особою, що розповсюджує зовнішню рекламу (додаток 3).

 

Один примірник договору надається розповсюджувачу зовнішньої реклами і є підставою для оплати через установу банку. Другий примірник знаходиться у Пологівській міській раді.

 

Плата за розміщення рекламного засобу стягується з моменту підписання договору на тимчасове користування місцем розташування, починаючи з першого повного місяця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про порядок

визначення розміру плати

за тимчасове користування

місцем розташування рекламних

засобів в місті Пологи

 

Базові  тарифи

Таблиця 1

п/п

                Вид  ОЗР Одиниця

виміру

%

від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі встановлений Законом на 1 січня календарного року

1. Щит, що стоїть окремо за 1 кв.м площі

поверхні

1
2. Щит на фасаді будинку за 1 кв.м площі

поверхні

1
3. Біг-Борд за 1 кв.м площі

поверхні

1
4. Сіті-лайт за 1 кв.м площі

поверхні

1
5. Тимчасово виносна реклама за 1 кв.м площі

поверхні

1
6. Банер за 1 кв.м площі

поверхні

1
7. Панно за 1 кв.м площі

поверхні

1
8. Реклама на фасаді будинку за 1 кв.м площі

поверхні

1
9. Реклама на стовпах, опорах освітлення за 1 кв.м площі

поверхні

1
10. Інші за 1 кв.м площі

поверхні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

п/п

          Вид засобу реклами Одиниця виміру %

від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі встановлений Законом на 1 січня календарного року

1. Рекламна конструкція, яка переміщається фізичною особою за одиницю 1,7
2. Аудіорекламна акція з використанням

міського середовища

за одиницю 1,7
3. Рекламна акція з демонстрацією зразків продукції за одиницю 1,7
4. Інші за одиницю 1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок

визначення розміру плати

за тимчасове користування

місцем розташування рекламних

засобів в місті Пологи

 

 

Коефіцієнти  категорії місця розташування

 

 

Назва вулиці, провулку Коефіцієнт
Магістральна, Єдності, Державна, І.Чеберка, Шевченка, Зарічна, імені Героя України Сацького В.А., Станційний, Водопровідний, В.Жуковського  

            1,4

Інші             1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Пологівської міської ради

«Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів в місті Пологи»

 

Опис проблеми

 

З метою ефективного та раціонального використання плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів в місті Пологи та наповнення бюджету міста пропонується до розгляду проект рішення «Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів в місті Пологи (надалі – Положення).

 

Основними нормативно-законодавчими актами, які регулюють цей порядок є Закон України «Про рекламу», постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами».

 

На сьогодні у місті Пологи не розроблено Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів в місті Пологи, тому виникає необхідність приведення у відповідність до чинного законодавства власної нормативно-правової бази.

 

Цілі регулювання

 

Даним Положенням пропонується механізм регулювання фінансово-правових відносин між виконавчим комітетом Пологівської міської ради та суб’єктами господарювання (незалежно від форми власності та підпорядкованості), що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Пологи, визначає порядок ціноутворення, порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів при розповсюдженні.

 

Механізми та заходи

 

Даним Положенням чітко вказаний механізм визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності в місті Пологи .

 

Альтернативи

Залишити існуючу ситуацію без змін. Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки залишається неузгодженість з вимогами чинного законодавства.

 

Прийняття запропонованого рішення. Ця альтернатива є найбільш прийнятною, оскільки, запропоноване рішення упорядковує відносини із суб’єктами господарювання, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Пологи.

 

Аналіз доцільності прийняття НПА

 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливість досягнення цілей регулювання є повною. Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком випадку зміни законодавства України у сфері регулювання цього питання.

 

На думку розробників проекту ефективність досягнення цілей регулювання висока. Суб’єкти господарювання, що підпадають під дію норм запропонованого рішення не мають перешкод для їх виконання.

 

Таблиця вигод і витрат

Сфера впливу Вигоди Витрати
Місцева влада –         удосконалення нормативної бази ;

–         збільшення доходної частини бюджету міста

Часові витрати на розробку регуляторного акта
Суб’єкти господарювання врегулювання питання розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів
Населення – збільшення надходжень до бюджету міста

 

Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений.

 

Показники результативності регуляторного акта

 

 1. Кількість надходжень від плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

 

 

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

 

 1. Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.
 2. Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.
 3. Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

 

Розробник:

 

Провідний  спеціаліст  відділу

житлово-комунального господарства,

архітектури та  містобудування

Пологівської  міської   ради                                                           Ю.С. Ващук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про порядок

визначення розміру плати

за тимчасове користування

місцем розташування рекламних

засобів в місті Пологи

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на тимчасове користування місцем

 

м. Пологи                                                                «___»____________20__ року

 

Ми, нижчепідписані: Пологівська  міська рада, в особі міського голови

Коноваленка Юрія Анатолійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі – «Власник місця», з однієї сторони, а _________________________________________________________

(повна назва господарюючого суб’єкта, ідентифікаційний код,

 

№ свідоцтва про державну реєстрацію, юридична адреса)

надалі «Користувач», з другої сторони, уклали  цей  договір про таке:

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

Власник місця надає, а користувач приймає в тимчасове платне користування місце, що перебуває у комунальній власності для розміщення рекламних засобів площею _____м2,

розташоване у м. Пологи____________________________________________

__________________________________________________________________

Невід’ємною частиною договору є схема розташування об’єкта зовнішньої реклами.

Зазначене місце надається для розташування_______________________

__________________________________________________________________

(тип та розміри об’єкта зовнішньої реклами)

 

ІІ. СТРОК ДОГОВОРУ ТА УМОВИ

ПЕРЕДАЧІ МІСЦЯ У ТИМЧАСОВЕ

КОРИСТУВАННЯ

 

Цей договір укладено, строком до __________________року.

По закінченні терміну дії договору користувач має переважне право на переукладення договору на новий термін.

Умови договору зберігають свою чинність на строк його дії у випадках, коли після набуття чинності договору, законодавством встановлені інші правила, ніж передбачені договором, а також при зміні власника місця, якщо інше  не передбачене в договорі.

 

ІІІ. ПЛАТА ЗА ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕМ

 

Плата за тимчасове користування місцем (далі Плата) вноситься користувачем у грошовій формі, сплачується на рахунок місцевого бюджету, відкритий в управлінні Державного казначейства у Запорізькій області

(код платежу 24060300),  щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

Розмір плати:

Формула розрахунку БТ х S х Км = П.

Де:

БТ – базовий тариф згідно з таблицею 1, 2 додатку 1 Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних  засобів в місті Пологи.

S  – площа місця розташування, _________кв.м.;

Км – коефіцієнт категорії міста розташування згідно з додатком 2 Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних  засобів в місті Пологи.

 

П – розмір оплати за користування місцем розташування складає:

______________грн. __________копійки.

 

Користувач бере на себе обов’язок уточнення зміни утримувача плати та його банківських реквізитів у виконкомі Пологівської міської ради.

Умови цього договору про розмір плати можуть переглядатися включно за згодою сторін шляхом внесення змін до цього договору.

За згодою сторін розмір плати може бути переглянутий у випадках:

 • підвищення тарифів;
 • в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

Плата за тимчасове користування місцем справляється також у випадках, якщо користувач з будь-яких причин тимчасово  не використовує місце за умовами договору.

У випадках необхідності зміни плати сторона–ініціатор інформує другу сторону не пізніше ніж за два місяця.

У разі несвоєчасного внесення плати сплачується пеня у розмірі, подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

 

ІV.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

Права та обов’язки користувача:

         Користувач має право:

– використовувати місце у відповідності з умовами її надання;

– приступити до використання місця після одержання в установленому порядку дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами;

– поновлення договору після закінчення строку на який було його укладено;

– ставити питання про припинення права користування місцем та розірвання договору.

 

Обов’язки  користувача:

 • додержуватися вимог цього договору;
 • забезпечити вільний доступ до місця уповноважених належним чином осіб для контролю за додержанням умов цього договору;
 • ефективно використовувати місце, не допускати погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї діяльності;
 • своєчасно сплачувати плату за тимчасове користування місцем;
 • не відчужувати право тимчасового користування без письмового дозволу власника місця;
 • користувач забезпечує знімання, використання і збереження родючого шару ґрунту при проведенні робіт, пов’язаних із порушенням земель;
 • обов’язковими для діяльності користувача є наступні обмеження:

забезпечення вільного доступу для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних споруд, що знаходяться в межах місця тимчасового користування.

 

Права та обов’язки власника місця

Права власника  місця:

 • здійснювати контроль за використанням користувачем наданого місця згідно цільовому призначенню;
 • вимагати від користувача своєчасного внесення плати, вільного доступу до переданого місця для обліку та контролю за додержанням користувачем договору;
 • достроково припиняти право тимчасового користування місцем у разі порушень умов використання місця або інших умов договору;

 

Обов’язки власника місця:

 • передати користувачу місце у стані, що відповідає умовам договору та придатна для використання за цільовим призначенням за актом прийому передачі у триденний строк після укладання договору;
 • не вчиняти дій, які перешкоджали б користувачу користуватися місцем;
 • у разі ліквідації (смерті) або реорганізації користувача до закінчення строку дії договору на тимчасове користування переукласти договір з його правонаступником (один із спадкоємців) у разі його (їх) згоди стати користувачем;
 • не втручатись у господарську діяльність користувача і не створю-вати йому будь-яких перешкод при виконанні цього договору.
 1. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЯ

ВЛАСНИКУ

 

У разі припинення або розірвання договору на тимчасове користування місцем користувач зобов’язаний повернути місце у стані, не гіршому у порівнянні з тим, у якому він одержав її в користування. Передача місця здійснюється на підставі акту прийому-передачі у десятиденний строк з моменту припинення або розірвання договору.

Якщо  недбале ставлення користувача до місця, або інші його дії чи бездіяльність, привели до її деградації, забруднення, останній зобов’язаний відшкодувати власнику місця збитки у повному обсязі.

У разі відмови користувача, власник місця має право на одержання відшкодування у судовому порядку.

У разі відсутності плати протягом 30 діб у міський бюджет міста на тимчасове користування місцем під рекламний засіб на підставі договору, укладення якого є обов’язковим.

 

VІ. ОБМЕЖЕННЯ І ОБТЯЖЕННЯ ЩОДО

ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЯ

 

Місце, що передається  в тимчасове користування, під забороною (арештом), в заставі не перебуває, не  обтяжена правами третіх осіб, судових спорів не ведеться.

 

VІІ.РИЗИК ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ

АБО ЗНИЩЕННЯ  МІСЦЯ

 

На користувача накладається ризик випадкового пошкодження або знищення предмету користування чи його частини протягом всього строку договору на тимчасове користування місцем.

 

VІІІ. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по договору, якщо це невиконання відбулося за обставин, які виникли після укладання договору внаслідок невідворотних дій

надзвичайного характеру, які сторона не могла ні передбачити, ні попередити прийнятими заходами (повінь, пожежа, землетрус, осідання ґрунту та інші явища природи, а також війна або військові дії), які призвели до неможливості виконання цього договору.

 

ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

У разі виявлення користувачем недоїмки за тимчасове користування місцем після закінчення строку дії договору власник місця має право стягувати недоїмку згідно з діючим законодавством України.

Сторони за невиконання зобов’язань договору на тимчасове користу-вання місця, в тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, несуть відповідальність згідно з законами України та договором.

Відповідальність сторін, а також спори, що виникають в ході реалізації цього договору, вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку у відповідності з діючим законодавством України.

У разі дострокового розірвання договору на тимчасове користування місця розташування рекламного засобу з ініціативи користувача, останній зобов’язаний відшкодувати збитки власнику місця.

Оформлення договору оренди земельної ділянки під розміщення рекламоносія не звільняє  від оформлення договору  на тимчасове розміщення об’єкту зовнішньої реклами та своєчасну оплату на підставі цього договору.

 

 

Х. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

Цей договір набуває чинності після його підписання сторонами.

Цей договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і видаються сторонами.

 

ХІ.ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ, ЩО Є НЕВІД’ЄМНОЮ

ЧАСТИНОЮ ДОГОВОРУ

 

 1. План (схема) місця розташування рекламного засобу, або дозвіл на

розташування рекламного засобу.

 

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Власник місця                                                                  Користувач

 

Пологівська   міська  рада                                   _____________________

м. Пологи, вул. Єдності, 24                                  _____________________

                                                                                   _____________________

                                                                                   _____________________