23 листопадаа 2015 166  0 

Про затвердження нових форм реєстраційних карток


Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» з метою внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців заявниками подається державному реєстратору, на ряду з іншими документами, реєстраційна картка, яка є документом встановленого зразка та підтверджує волевиявлення особи на вчинення певних дій.

Так, міністерством юстиції України прийнято наказ від 02 листопада 2015 року №2140/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №1357/27802, який набрав чинності з 21 листопада 2015року.

Цим наказом затверджено нові удосконалені та спрощені форми реєстраційних карток, відповідно до яких надається можливість:

– ставити відмітку, що засновник є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи. У такому випадку не заповнюється окрема сторінка для відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (форми 1, 2, 4 та 9);

– друкувати реєстраційну картку з одного або двох боків аркуша;

– не заповнювати і не подавати відповідні сторінки реєстраційної картки у разі відсутності змін до відомостей (форма 3, 4, 11).

Отже обов’язково заповнюється та подається перша сторінка відповідної реєстраційної картки їз зазначенням кількості усього поданих сторінок та інші заповнені сторінки. Не заповнені сторінки не подаються, як це вимагалось раніше. Остання сторінка реєстраційної картки заявниками не подається.

Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими   літерами та державною мовою.  Якщо  документи  надсилаються  державному реєстратору  поштовим  відправленням, справжність підпису заявника на   реєстраційній   картці  повинна  бути нотаріально засвідчена.             Підпис  особи,  уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу),  на реєстраційній картці повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.

 

Нові форми реєстраційних карток розміщені на веб-сайтах: