30 Червня 2015 93  0 

Про виробничий травматизм та відповідальність роботодавців


Відділення  Фонду від нещасних випадків на виробництві у Пологівському районі нагадує роботодавцям про їх обов’язок здійснювати контроль за додержанням працівниками правил безпеки та забезпечити виконання робіт відповідно до вимог з охорони праці!

Протягом шести місяців поточного року на підприємствах Пологівського району за участю представника відділення Фонду розслідувано чотири випадки травмування працівників, які визнано пов’язаними з виробництвом. Це на два випадки менше ніж  за відповідний період минулого року. Після різкого зростання виробничого травматизму в минулому році спостерігається тенденція до зменшення кількості травмування працівників при виконанні трудових обов’язків, що вказує на покращення профілактичної роботи підприємствами.

В поточному році травмувалися працівники таких підприємств – слюсар Міськводоканалу через недоліки в організації робіт, допущені безпосереднім керівником робіт, апаратник заводу Коагулянт та електромонтер Пологівського ОЕЗу через невиконання вимог інструкцій з охорони праці самим потерпілим  та невиконання посадових обов’язків керівниками робіт, а також  вантажник Житло-Сервісу через несприятливі погодні умови, а саме раптовий порив вітру, що спричинив запорошення та травмування ока.

Внаслідок травми слюсар Міськводоканалу О. втратив фалангу пальця і йому встановлено стійку втрату професійної працездатності. Випадок є страховим, тому відділенням Фонду сформовано особову справу та призначено потерпілому одноразову та щомісячні страхові виплати. Слід зауважити, що в поточному році призначення страхових виплат проводиться відповідно до Закону України, що набрав чинності з 1 січня 2015 року «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (в редакції Закону від 28.12.2014 № 77-VIII).

Аналіз  причин настання нещасних випадків за минулий та поточний рік вказує, що більшість із них в першу чергу стаються внаслідок порушень вимог безпеки самими працівниками. Стаття 14 Закону України «Про охорону праці» зобов’язує працівника дбати про особисту безпеку і здоров’я, знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці. Працівник несе відповідальність за порушення цих вимог.

Але це не звільняє роботодавця від обов’язку здійснювати контроль за додержанням працівниками правил безпеки та забезпечити виконання робіт відповідно до вимог з охорони праці, що обумовлено статтею 13 названого вище Закону України. Саме роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці. Супутніми причинами переважної більшості настання нещасних випадків є невиконання посадових обов’язків безпосередніми керівниками робіт. Таку причину травмування працівників в поточному році комісіями з розслідування встановлено в трьох випадках. Названі посадові особи зобов’язані не тільки видавати завдання підлеглим працівникам, а організовувати роботу відповідно до вимог інструкцій та правил, а також здійснювати контроль за ходом їх виконання, за використанням засобів захисту.

В ході розслідування випадку опіку  електромонтера Пологівського ОЕЗу серед членів комісії не було єдиної думки щодо наявності вини змінного майстра в настанні нещасного випадку. Та все ж в ході повторного розслідування, проведеного за наполяганням Фонду та на виконання припису територіального управління Держгірпромнагляду у Запорізькій області, до переліку осіб, які допустили порушення, було внесено крім самого потерпілого і змінного майстра, бездіяльність якого призвела до виконання робіт з грубими порушеннями Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та травмування працівника.

Саме безпосередній керівник робіт  є основною ланкою  в організації  робіт відповідно з вимогами безпеки, тому  його відповідна професійна підготовка, своєчасне та якісне навчання з питань охорони праці, особливо в разі виконання робіт з підвищеною небезпекою є запорукою збереження  здоров’я підлеглих працівників.

 

                                                       Страховий експерт з охорони праці В.Горобець