17 Грудня 2015 37  0 

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акту


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту –

проекту розпорядження голови Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 жовтня 2014 №433 «Про центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області»

Необхідність прийняття розпорядження голови райдержадміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 жовтня 2014 №433 «Про центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області» пов’язана з тим, що Законом України від 12.02.2015 № 191-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» внесено зміни до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», яким із зазначеного Закону виключено норми щодо функціонування таких інституцій як державний адміністратор та дозвільний центр.

Такі зміни тягнуть за собою необхідність внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 жовтня 2014 №433 «Про центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області», зокрема оновлення Положення про центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації (далі – Центр).

Розробник – відділ з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області.

Проект регуляторного акту пропонується у вигляді розпорядження голови райдержадміністрації, яким затверджується положення про центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області у новій редакції.

Оприлюднення проекту та відповідний аналіз регуляторного впливу акту буде розміщено з 17.12.2015 на сайті районної газети «Пологівські вісті» в розділі «Пологівщина» –  рубрика «Офіціоз»: http:polvisti.com/category/ofitsioz/.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі на адресу Пологівської райдержадміністрації:

 • 70600, Запорізька область, м.Пологи, вул..М.Горького,32.
 • факс: (06165) 5-01-01
 • електронна пошта: rda_pology@zp.ukrtel.net

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови  районної  державної  адміністрації

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 жовтня 2014 № 433 «Про центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області»

         Керуючись статтями 6, 13, 41 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про адміністративні послуги»,  постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»:

 1. Затвердити положення про центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області у новій редакції, що додається.
 1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 розпорядження голови райдержадміністрації від 22 жовтня 2014 №433 «Про центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області».
 1. Вважати пункт 4 пунктом 3 та пункт 5 пунктом 4 відповідно.

Голова   районної

державної адміністрації                                                       А.Є.Крупський

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг

Пологівської  районної державної адміністрації Запорізької області

 1. Центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області (далі – Центр) – це постійно діючий робочий орган при райдержадміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. Рішення щодо утворення, ліквідацію або реорганізацію Центру приймається головою районної державної адміністрації.
 3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.
 1. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 1. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається головою  районної державної адміністрації.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою  районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 1. У Центрі, за рішенням голови районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.
 2. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
 3. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.
 4. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

 1. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.
 2. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 1. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 1. Здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру покладається на керівника Центру. Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.
 2. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Пологівської районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

 1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
 2. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням голови районної державної адміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою Пологівської райдержадміністрації.
  1. Графік прийому суб’єктів звернень у Центрі: понеділок, середа, п’ятниця, субота з 8:00 години до 15:00 години.  Центр два дні на тиждень: вівторок та четвер, здійснює прийом суб’єктів звернень з 8:00 години до 20:00 години. Центр працює без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. За рішенням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.
 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного бюджету.

Керівник апарату  райдержадміністрації                         І.В. Браженко

Державний адміністратор відділу з питань організації діяльності

центру надання адміністративних послуг  райдержадміністрації                                                          Ю.О.Кириченко

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

проекту розпорядження голови райдержадміністрації

«Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 жовтня 2014 №433 «Про центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області»

 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Необхідність прийняття розпорядження голови райдержадміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 жовтня 2014 №433 «Про центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області» пов’язана з тим, що Законом України від 12.02.2015 № 191-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» внесено зміни до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», яким із зазначеного Закону виключено норми щодо функціонування таких інституцій як державний адміністратор та дозвільний центр.

Такі зміни тягнуть за собою необхідність внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 жовтня 2014 №433 «Про центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області», зокрема оновлення Положення про центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації (далі – Центр).

Проектом цього регуляторного акта пропонується затвердити Положення про центр у новій редакції. Оновленим Положенням буде чітко визначений порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг – адміністраторів, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних та дозвільних послуг у Центрі.

 1. Цілі регулювання

Основною метою регуляторного акта є оновлення Положення про Центр, яке буде відповідати чинному законодавству України та дозволить чітко визначити порядок організації роботи Центру, взаємодії учасників, задіяних у забезпеченні надання адміністративних і дозвільних послуг.

Прийняття даного проекту дозволить:

запровадити сучасні форми надання адміністративних і дозвільних послуг, підвищити якість їх надання;

удосконалити взаємодію суб’єктів надання адміністративних послуг, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних і дозвільних послуг за принципом «організаційної єдності».

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Альтернатива перша (обрано).

Для досягнення мети пропонується затвердити Положення про Центр у новій редакції, яке буде відповідати чинному законодавству України.

Обраний спосіб надасть можливість забезпечити отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг в одному приміщенні у чітко визначені строки, з мінімальними витратами часу.

Друга альтернатива – залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, але в такому разі норми законодавства України не виконуватимуться в повній мірі, оскільки Центр створений та функціонує, а Положення про Центр не буде відповідати чинному законодавству України. Тому ця альтернатива не прийнятна.

 1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Основним механізмом для вирішення визначеної проблеми є прийняття регуляторного акта, який надасть можливість усунути невідповідності  чинному законодавству.

Прийняття цього проекту регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії адміністративних, дозвільних органів та їх посадових і службових осіб з адміністраторами Центра, при організації надання адміністративних, дозвільних послуг через адміністратора.

Таким чином, дія цього проекту розпорядження дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних і дозвільних послуг у Центрі

 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

На дію регуляторного акта можуть вплинути реформи та зміни в чинному законодавстві. Один і той самий фактор залежно від ситуації  може мати, як негативний, так і позитивний   характер.

Негативно на дію регуляторного акта можуть вплинути  збільшення кількості звернень суб’єктів господарювання за дозвільними послугами до центру надання адміністративних послуг  та збільшення їх часових витрат.

Позитивно може вплинути впровадження чіткої та прозорої процедури електронного документообігу між суб’єктами господарювання, адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та дозвільними органами. Вищевказані фактори дозволяють уникнути певних зловживань з боку посадових осіб  дозвільних органів, надають можливість суб’єктам підприємницької діяльності значно зменшити матеріальні та часові витрати.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження та виконання вимог регуляторного акту органами державної   влади не потребує додаткових витрат з бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

За результатами прийняття розпорядження «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 жовтня 2014 №433 «Про центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області» мають бути досягнуті цілі, зазначені у п.2 цього Аналізу, що забезпечить наступне.

Таблиця вигод і витрат

 Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
–   дотримання принципу організаційної єдності;

–   раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

–   вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

–   мінімізація корупційної складової;

–   налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб’єктів звернень;

–   формування в суспільстві позитивного іміджу влади.На утримання Центру надання адміністративних послуг.Сфера інтересів райдержадміністраціїПриведення власного нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавстваЧасові витрати на розробку та прийняття регуляторного акта

Забезпечення діяльності центру у відповідності до чинного законодавстваДодаткові витрати не очікуютьсяСфера інтересів суб’єктів господарювання–   доступність та зручність;

–   контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

–   отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

–   визначеність та зменшення термінів отримання адміністративних послуг;

–   доступ суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів громадян–   чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

–   отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

–   контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

–   отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

–   вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

–   визначеність та зменшення термінів отримання

– доступ суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.Додаткові витрати не очікуються.

 

7.Запропонований строк дії регуляторного акта.

Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 жовтня 2014 №433 «Про центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну.

 1. Визначення показників результативності регуляторного акта.

– кількість суб’єктів звернень,  які отримали адміністративні послуги  (2015 рік – біля 6061 суб’єктів звернень; 2016 рік – очікувано 6016 суб’єктів звернень; 2017 рік – прогнозовано 6016 суб’єктів звернень);

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг (станом на 07.12.2015- 3 органа, у подальшому їх кількість органів буде залежати від кількості прийнятих законодавчих актів);

– розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта. Відповідно до вимог чинного законодавства через Центр надання адміністративних послуг надаються платні та безоплатні послуги суб’єктів надання адміністративних послуг в сфері міграції, земельних відносин, державної реєстрації права власності на нерухоме майно, інших речових прав на нерухоме майно, а також видаються платні та безоплатні документи дозвільного характеру від довільних органів. Приблизна загальна вартість зазначених послуг, наданих протягом року, склала 69975 грн. Вартість тієї чи іншої послуги визначається відповідними нормативними актами в сфері міграції, земельних відносин або реєстрації речових прав на нерухоме майно.;

– розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта (у середньому від 1 робочого дня до 30 календарних днів; від 0,85 грн. до 120,0 грн.;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта (рівень поінформованості суб’єктів господарюваннятщодо положень акта середній, оскільки зазначений проект регуляторного акта після опублікування оголошення в газеті «Пологівські вісті» розміщений на веб-порталі райдержадміністрації (www.pologyrda.gov.ua);

– кількість наданих адміністративних послуг (протягом місяця від 511 до 624);

– середній термін розгляду звернення (від 1 до 30 днів);

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг (0).

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись, відділом з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації, статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного центру, даних Державної податкової інспекції, районного відділу статистики, та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено у строки, визначені ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Голова Пологівської

райдержадміністрації                                                          А.Є.Крупський

Кириченко, 5-01-01