10 Квітня 2015 26  0 

Порядок розгляду звернень до прокуратури


Прокуратура Пологівського району  нагадує, що відповідно до ст.1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян,  підприємств, установ,  організацій  незалежно  від  форм   власності,   засобів масової   інформації,   посадових   осіб    відповідно    до    їх функціональних   обов’язків   із   зауваженнями,    скаргами    та пропозиціями, що стосуються їх статутної  діяльності,  заявою  або клопотанням   щодо   реалізації    своїх    соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та  скаргою  про їх порушення.

Згідно ст.20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і  вирішуються  у  термін  не  більше одного  місяця  від  дня їх надходження,  а ті,  які не потребують додаткового вивчення,  – невідкладно,  але не пізніше  п’ятнадцяти днів  від  дня  їх  отримання.  Якщо  в  місячний  термін вирішити порушені у  зверненні  питання  неможливо,  керівник  відповідного органу,  підприємства,  установи,  організації  або його заступник встановлюють  необхідний  термін  для  його   розгляду,   про   що повідомляється  особі,  яка подала звернення.  При цьому загальний термін  вирішення  питань,  порушених   у   зверненні,   не   може перевищувати сорока п’яти днів. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина  термін  розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян,  які  мають  встановлені   законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

 

 

Прокурор прокуратури

Пологівського району                                                                               С.Ревут