1 Липня 2015 37  0 

Податкова інформує


Податковий консультант

 Курортний сезон: як оподатковується житло, надане в оренду

  Влітку громадянин надає в оренду житлове приміщення іншим фізичним особам,  які прибули на відпочинок.  В якому порядку оподатковується податком на доходи сума отриманої орендної плати?

 Фахівці Пологівської ОДПІ нагадують, що  у разі надання в оренду нерухомого майна  фізичною особою іншому громадянину,  така фізична особа зобов’язана протягом 40 календарних днів, після останнього дня    кварталу, в якому вона отримала такий дохід, самостійно сплатити податок   на доходи  фізичних осіб з отриманого доходу за ставкою  15%.  Якщо отриманий дохід  в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (1218 грн *10=12180 грн.), до суми такого перевищення  застосовується ставка 20%.

Громадяни, які отримували протягом звітного року доходи від інших фізичних осіб,  зокрема, у вигляді орендної плати, зобов’язані  до 1 травня року, що настає за  звітним,  надати  податкову декларацію, в якій відобразити  суму  отриманого доходу, суму сплаченого протягом звітного  року податку та податкового зобов’язання.  Сума податкового зобов’язання, зазначена  в   податковій декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним.

 

Сезонні заробітки: як оподатковуються доходи громадян  за виконання  разових сільськогосподарських робіт

 Сільськогосподарське підприємство   протягом літнього сезону укладає з громадянами  цивільно – правові договори  на виконання разових  сільськогосподарських робіт, наприклад, збір  ягід та фруктів. Який порядок оподаткування доходів, виплачених громадянам  за виконання  разових сільськогосподарських робіт?

 Пологівська ОДПІ інформує, що до загального місячного  оподатковуваного доходу громадянина включаються, зокрема,  суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податків відповідно до умов цивільно-правового договору.   Винагорода за цивільно  – правовими договорами  підлягає оподаткуванню податком на доходи  за ставкою  15 %, а якщо база оподаткування  в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 20%.

При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами   база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Бухгалтер підприємства зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за рахунок громадянина та сплатити  утриманий податок до бюджету під час виплати доходу.

Тобто  сільськогосподарське підприємство, яке  виплачує громадянам винагороду  за виконання  разових сільськогосподарських робіт, зобов’язане  утримати   податок з нарахованого доходу та перерахувати його  до бюджету.

 

Оздоровлення-2015: чи оподатковується податком на доходи профспілкова путівка для працівника та його неповнолітніх і  повнолітніх дітей

Фахівці Пологівської ОДПІ звертають увагу, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку – члена такої професійної спілки або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

А от вартість профспілкової путівки, яка надається платнику податків на оздоровлення членів сім’ї віком після 18 років, оподатковується податком на доходи фізичних осіб, як додаткове благо.

Сімейна профспілкова путівка надана платнику податків, до якої включається і вартість оздоровлення члена сім’ї після 18 років, оподатковується у розмірі частини отриманого доходу на оздоровлення такого члена сім’ї.

 

Чи оподатковується  податком на доходи  аліменти, які виплачуються внаслідок розірвання шлюбу?

 Як роз’яснюють фахівці Пологівської ОДПІ, згідно не оподатковується та не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку  аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  

Підприємство оплачує навчання свого працівника: нюанси оподаткування

 Фахівці Пологівської ОДПІ роз’яснюють, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема,  сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки. Якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у загальному порядку.

 

До яких доходів не застосовується податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

– доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

– заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

– доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Податкова соціальна пільга до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв,  але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги.

 

Підприємець і працівник підприємства в одній особі:  чи застосовується  податкова соціальна пільга  до  його зарплати

 Податкова соціальна пільга до  заробітної плати фізичної особи – підприємця застосовується на загальних підставах, оскільки ця  пільга не може бути застосована лише до:

– доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

– заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

– доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.