22 листопадаа 2016 24  0 

Податкова інформує


Роз’яснення законодавства

Внесено зміни до Податкової декларації про майновий стан і доходи

Міністерством фінансів України наказом від 15.09.2016 р. № 821 викладено у новій редакції Податкову декларацію про майновий стан і доходи та Інструкцію про порядок її заповнення.

Податкова декларація складається із 7 розділів (до змін було 8):

  1. Загальні відомості
  2. Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу

III. Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу

  1. Загальна сума річного доходу
  2. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно зі статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України
  3. Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору

VII. Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах.

 Податкова декларація містить  два додатки (було чотири):

– Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами (Додаток Ф1)

– Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою (Додаток Ф2).

Додатки є складовою частиною декларації і без декларації не є дійсними.

Додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

Наказ набирає чинності 31 грудня 2016 року (наказ опубліковано в «Офіційному віснику України» №86 від 08.11.2016 р.).

 

Благодійні СМС не оподатковуються ПДВ

Від оподаткування ПДВ звільняються операції оператора телекомунікацій з надання телекомунікаційних послуг у частині здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення на благодійні цілі.

Тобто, відправлені телекомунікаційні повідомлення (смс) на благодійні цілі звільняються від оподаткування ПДВ.

Зазначена норма передбачена Законом України від 06.10.16 № 1665-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень” (передбачено новий  п.197.24 ст. 197).

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (опублікований в «Голосі України» від 05.11.2016 №211).

Внесено зміни до форм КОРО на РРО та на господарську одиницю

 

Міністерством фінансів України затверджено наказ від 23.09.2016 р. № 837 “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547”.

Згідно наказу №837, вимоги щодо відображення акцизного податку (або іншого податку) у Книгах обліку розрахункових операцій (КОРО) не поширюються на записи, які формуються на підставі фіскальних касових чеків, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій (РРО), версії внутрішнього програмного забезпечення, яких включено до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів та комп’ютерних систем до 11.03.2016 р.

КОРО за формами, наведеними у додатках 1 та 2 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.13 № 417, можуть бути зареєстровані, перереєстровані у відповідному контролюючому органі, а також використовуватись суб’єктами господарювання до скасування реєстрації таких КОРО.

При розрахункових операціях за підакцизні товари такі КОРО можуть використовуватись за умови відображення сум акцизного податку (або іншого податку) у графах, в яких відображається сума ПДВ.

Крім того, внесено зміни до форм:

– Книги обліку розрахункових операцій на РРО;

– Книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю.

Наказ набув чинності з 04 листопада 2016 року (опублікований в «Офіційному віснику України»  №85 від 04.11.2016 р.).

Компенсація витрат, понесених працівником у відрядженні, що не підтверджені документально (крім добових), оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором

Не є доходом платника податку – фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, а саме, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті), оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв’язку із здійсненням таких витрат.

Зазначені витрати не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.

Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний надати звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, при цьому умовою відшкодування витрат на відрядження є наявність оригіналів документів, що підтверджують вартість таких витрат (квитки, квитанції, чеки, розрахунки тощо).

Витрати, здійснені у зв’язку з відрядженням, що не підтверджені відповідними документами (крім добових витрат), не відшкодовуються.

У разі, якщо за рішенням керівника підприємства такі втрати будуть відшкодовані, то сума такого відшкодування вважається додатковим благом та включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок.

Оподаткування додаткового блага здійснюється за ставкою18 відсотків.

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу “126”.

Крім того, доходи, отримані як додатково благо, є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Отже, компенсація витрат, понесених працівником підприємства у зв’язку з відрядженням, що не підтверджені відповідними документами (крім добових витрат), включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу  як додаткове благо та оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (18%) та військовим збором  (1,5%) на загальних підставах.

Зазначена норма передбачена  пп. 164.2.17 “г” ст. 164; пп. 168.1.1 ст. 168, пп. 170.9.1 ст. 170; пп. 1.2 п. 16 1 підр. 10 розд. XX Податкового кодексу України.

Податкова накладна, складена з помилковою датою, не включається покупцем  до складу податкового кредиту

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник ПДВ – постачальник (продавець) товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов’язань з ПДВ платника ПДВ – постачальника (продавця) товарів/послуг (за правилом “першої події»), а саме на дату, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

– зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню;

-відвантаження товарів.

У разі здійснення платником ПДВ – постачальником (продавцем) товарів/послуг операції з постачання товарів/послуг податкова накладна, складена іншою датою ніж дата виникнення вищевказаних подій за такою операцією, є помилково складеною податковою накладною.

Отже, податкова накладна, складена з помилковою датою, не дає можливості ідентифікувати період здійснення операції з постачання товарів/послуг, а тому платник ПДВ – покупець товарів/послуг не має права на включення до складу податкового кредиту суми ПДВ, зазначеної у такій податковій накладній.

Зазначена норма визначена п. 187.1 ст. 187; п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 13.09.2016 р. № 19854/6/99-99-15-03-02-15.

Повідомлення за формою № 20-ОПП подається до фіскального органу за основним місцем обліку, протягом 10 робочих днів після  реєстрації, створення чи відкриття об’єктів оподаткування

Платник податків зобов’язаний, зокрема, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (додаток 11 «Порядку обліку платників податків і зборів») подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою № 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи.

Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування оприлюднено на офіційному веб-сайті ДФС України (http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/127294.html).

Можливості подання платниками податків повідомлення за формою № 20-ОПП в електронному вигляді не передбачено.

Зазначена норма передбачена п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України,  п. 8.4 та п. 8.7 розд. VIII «Порядку обліку платників податків і зборів», затвердженого наказом МФУ від 09.12.11 № 1588.

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, до фіскального органу за основним місцем обліку надається повідомлення за ф. № 20-ОПП з оновленою інформацією

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних фіскальних органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, фіскальні органи за основним місцем обліку шляхом подання повідомлення за ф. № 20-ОПП (додаток 11 «Порядку обліку платників податків і зборів).

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до фіскального органу за основним місцем обліку повідомлення за ф. № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

У повідомленні поряд із реквізитом, який змінився, зазначається у дужках його попереднє значення.

При цьому, в разі зміни призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об’єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється, у другому – оновлена інформація про об’єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого.

Зазначена норма передбачена п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України,  п. 8.5 розд. VIII «Порядку обліку платників податків і зборів», затвердженого наказом МФУ від 09.12.11 № 1588.

Коригування платником податку на прибуток фінансового результату на різниці, при списанні дебіторської заборгованості

Фінансовий результат у разі коригування на різниці, які виникають при формуванні сумнівних боргів, збільшується на суму витрат:

–  формування резерву сумнівних боргів відповідно до правил бухгалтерського обліку

– від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ст. 11 Податкового кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних П(С) БО або міжнародних стандартів фінансової звітності.

У разі використання резерву для списання дебіторської заборгованості, така заборгованість перевіряється на відповідність критеріям безнадійності, визначеним пп. 14.1.11 ст. 14 Податкового кодексу, і якщо вона їм відповідає, то не здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суми резерву сумнівних боргів.

Зазначена норма визначена п.п. 139.2.1, п.п. 139.2.2 ст. 139 Податкового кодексу України.

У разі переходу на сплату податку на прибуток з IV кварталу 2016 року, фінансовий результат до оподаткування, визначається згідно бухгалтерського обліку за IV квартал 2016 року

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Юридичні особи-платники єдиного податку, які з 01 січня поточного року або пізніше переходять на загальну систему оподаткування, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації за річний податковий (звітний) період (як новостворені), який для них починається з дати переходу на загальну систему та закінчується 31 грудня такого року,

При декларуванні податку на прибуток за 2016 рік, у разі переходу на загальну систему оподаткування з IV кварталу 2016 року, фінансовий результат до оподаткування, визначається за правилами бухгалтерського обліку за IV квартал 2016 року.

Зазначена норма передбачена п. 44.2 ст. 44 та п.п. 137.5″а” ст. 137 Податкового кодексу України.

Якщо виявлена помилка у повідомленні за ф. № 20-ОПП, суб’єкт господарювання повинен подати повідомлення з виправленою інформацією

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних фіскальних органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, фіскальні органи за основним місцем обліку шляхом подання повідомлення за ф. № 20-ОПП (додаток 11 «Порядку обліку платників податків і зборів*).

Якщо суб’єкт господарювання виявив помилку у повідомленні за ф. № 20-ОПП, він повинен подати повідомлення з виправленою інформацією про такі об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП до органу ДФС за основним місцем обліку.

При заповненні повідомлення за ф. № 20-ОПП з виправленою інформацією у другій графі відомостей про об’єкти оподаткування платником податків зазначається код ознаки надання інформації 3 (надання інформації щодо зміни відомостей про об’єкт оподаткування).

При цьому таке повідомлення подається разом з супровідним листом, в якому зазначається факт виправлення помилок у відомостях про об’єкт оподаткування.

Зазначена норма передбачена п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України,  п. 8.5 розд. VIII «Порядку обліку платників податків і зборів», затвердженого наказом МФУ від 09.12.11 № 1588.

Якщо юридичною особою при продажу рухомого майна надається індивідуальна знижка фізичній особі, то у фізичної особи виникає дохід у розмірі наданої знижки

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

Отже, якщо продаж рухомого майна здійснюється юридичною особою фізичній особі за звичайними цінами, то об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб у фізичної особи не виникає, оскільки фізична особа фактично несе витрати на придбання майна.

Однак, якщо при продажу рухомого майна юридичною особою надається індивідуальна знижка фізичній особі, то у фізичної особи виникає дохід у розмірі наданої знижки.

Зазначена норма визначена п.п. 164.2.17 «е» ст. 164 Податкового кодексу України.

При наданні безповоротної фінансової допомоги неприбутковій організації, передбачено коригування фінансового результату до оподаткування

Платники податку на прибуток, які визначають різниці, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшують на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Якщо фінансовий результат попереднього звітного року є від’ємним (об’єкт оподаткування податку на прибуток відсутній), то фінансовий результат до оподаткування поточного року необхідно збільшити на всю суму безоплатно перерахованих коштів неприбутковим організаціям.

При цьому, тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, зазначене коригування не проводиться, починаючи з 01.01.2015 року, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається КМУ, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення АТО.

Разом з тим, не передбачено різниці для коригування фінансового результату до оподаткування при наданні безповоротної фінансової допомоги юридичній особі – платнику податку на прибуток на загальних підставах.

Зазначена норма передбачена пп. 140.5.9 ст. 140 та п. 33 підр. 4 розд. XX Податкового кодексу України.

Затверджено перелік товарів (виконаних робіт, послуг), вартість яких на період проведення АТО платники податку на прибуток включають до інших витрат звичайної діяльності без обмежень

Платники податку на прибуток на період проведення антитерористичної операції до складу інших витрат звичайної діяльності без обмежень та без коригування на різниці включають кошти або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту, лікарських засобів та медичних виробів, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається КМУ, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням, військовим частинам  для потреб АТО.

Зазначена норма визначена підр. 4 розд. ХХ Податкового кодексу України.

Постановою КМУ від 26.10.2016 №758 затверджено перелік товарів, виконаних робіт, наданих послуг за кодами згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, вартість яких на період проведення антитерористичної операції включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться коригування фінансового результату до оподаткування.

Постанова опублікована в «Урядовому кур’єрі» №205 від 02.11.2016 року.

Платник податку на прибуток – правонаступник не зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, який припиняється в процесі реорганізації

Якщо платник податку на прибуток ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) року), останнім податковим (звітним) роком вважається період, на який припадає дата ліквідації.

Отже, підприємство, що припиняється у процесі реорганізації шляхом приєднання, повинне скласти податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, на який припадає дата його приєднання.

Крім того, таке підприємство повинне самостійно здійснити розрахунки з бюджетом.

Фінансовий результат до оподаткування платника податку – правонаступника не зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку (платників податків), який (які) припиняється (припиняються) в процесі реорганізації шляхом приєднання, перетворення, злиття, на дату затвердження передавального акта.

Такий порядок застосовується, оскільки не встановлено перехідних положень, що надають право платникам при реорганізації здійснювати врахування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємством, яке приєднало іншого збиткового платника податку, його податкових збитків.

Зазначена норма визначена п.п.137.4.3 ст. 137 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 13.10.16 № 22278/6/99-99-15-02-02-15.

ГУ ДФС у Запорізькій області інформує

Надходження акцизного податку до місцевих бюджетів Запорізької області збільшились на 53 відсотки

У січні-жовтні поточного року суб’єкти господарювання, які торгують уроздріб підакцизними товарами, сплатили до місцевих бюджетів області 460,7 мільйона гривень акцизного податку. Це на 159 мільйонів або на 53 відсотки більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільші суми податку забезпечені від реалізації нафтопродуктів – 275 мільйонів, що вдвічі більше проти відповідного періоду 2015 року. Від продажу алкогольних напоїв сплачено 102 мільйони, рівень минулого року перевищено на чверть – додатково надійшло 22 мільйони. Торгівля тютюновими виробами дозволила залучити до місцевих скарбниць майже 84 мільйони, це на 4,4 мільйона більше, ніж торік.

Сплата і адміністрування акцизного податку з продажу запроваджено з минулого року. Відтоді місцеві громади отримали додатковий та стабільний ресурс наповнення бюджетів. Приміром, у м. Мелітополь надійшло понад 62 мільйони, у Шевченківському районі м. Запоріжжя – 58 мільйонів, у Комунарському – 35 мільйонів, у м. Бердянськ – 32 мільйони.

Для торгівлі підакцизними товарами суб’єктам господарювання необхідно мати відповідні ліцензії. Таких з початку року в регіоні налічується майже 8,2 тисячі. Від ліцензування права на здійснення реалізації алкогольної і тютюнової продукції до місцевих бюджетів надійшло 37,6 мільйона гривень, що майже на 4 мільйони більше аналогічного періоду минулого року. Лише у жовтні 2016 року видано 649 ліцензій, з яких 343 – на торгівлю алкогольними напоями та 306 – на право продажу тютюнових виробів. Крім цього, продовжено термін дії 945 ліцензій, призупинено 77 та анульовано 212 дозволів.

Управління власної безпеки ГУ ДФС у Запорізькій області провело 102 службові перевірки

З початку року співробітники управління власної безпеки ГУ ДФС у Запорізькій області провели 102 службові перевірки працівників фіскальної служби регіону. За їхніми результатами підготовлено 64 подання керівникам територіальних органів ДФС щодо усунення причин і умов, які призвели до правопорушень з боку фахівців служби.

На підставі подань до 55 осіб керівники органів ДФС застосували заходи дисциплінарного впливу, у тому числі десятьох звільнено. Про неприпустимість скоєння дій, які близько межують з протиправними, 8 співробітникам винесені офіційні застереження.

За результатами службових перевірок 30 матеріалів направлено до правоохоронних органів Запорізької області для прийняття рішень згідно з чинним законодавством. На даний час правоохоронці розпочали 11 кримінальних проваджень.

Певним запобіжником потрапляння до лав фіскальної служби фахівців з корупційними ризиками є перевірка кандидатів на посади в органи ДФС. Такі заходи з початку року проведено стосовно 122 потенційних співробітників.

З метою профілактики проявів корупції співробітники управління проводять тематичні заходи. Зокрема, для трудових колективів ДФС за 10 місяців організовано більш ніж 600 лекцій та бесід.

У Запоріжжі податківці вилучили незаконного алкоголю майже на півмільйона гривень

У м. Запоріжжя співробітники податкової міліції вилучили майже 700 літрів незаконно ввезеного на територію України алкоголю іноземного виробництва.

У ході операцій “Акциз-2016”, “Рубіж-2016” і розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), було встановлено, що мешканець Запоріжжя організував незаконну діяльність з реалізації алкоголю без марок акцизного податку.

Ввезені в Україну поза митним контролем алкогольні напої зловмисник отримував з Одеської та Київської областей. Реалізація у подальшому здійснювалася через один з Інтернет-сайтів.

У результаті проведеного обшуку було виявлено та вилучено алкогольної продукції іноземного виробництва без марок акцизного податку загальною вартістю понад півмільйона гривень. На даний час триває розслідування кримінального провадження.

 

 

Керівництво ГУ ДФС у Запорізькій області взяло участь в урочистостях з нагоди Дня Гідності та Свободи

21 листопада у м. Запоріжжя відбувся урочистий мітинг з нагоди Дня Гідності та Свободи за участю керівництва Запорізької облдержадміністрації, Запорізької обласної ради, міської влади, Головного управління ДФС у Запорізькій області, інших органів влади, депутатського корпусу, представників різних релігійних конфесій, військовослужбовців та громадськості.

До учасників зібрання звернувся голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, який відзначив внесок Героїв Революції Гідності у розбудову незалежності України, становленні нових засад свобод і достоїнств її громадян. Було наголошено, що й нині тисячі українців із честю боронять нашу країну на Сході.

Присутні вшанували загиблих героїв України хвилиною мовчання, після чого пройшов молебень, який відслужили представники релігійних громад.

Заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Олег Матвійчук взяв участь у покладанні квітів біля пам’ятного знака Героям Революції Гідності..

Ветерани-податківці зустрілися з керівництвом фіскальної служби Запорізької області

Святкова зустріч з нагоди 10-річчя заснування Всеукраїнської громадської організації “Асоціація ветеранів державної податкової служби України” відбулася у приміщенні ГУ ДФС у Запорізькій області. Перший заступник начальника Юліана Козаченко радо зустріла Ельвіру Єрмолаєву – керівника організації, яка була першим очільником податкової служби у Запорізькій області.

У теплій атмосфері вони обговорили основні здобутки Всеукраїнської організації, до якої на сьогодні входять сотні пенсіонерів та податківців, які працювали у податкових органах понад 15 років. Зокрема, місцевий осередок Асоціації у Запорізькій області об’єднує понад 400 членів. Саме для них постійно організовуються культурні і просвітницькі заходи, налагоджена робота з соціальної підтримки.

Під час зустрічі Ельвіра Єрмолаєва презентувала книгу про діяльність Асоціації ветеранів, присвячену ювілею організації.

Юліана Козаченко наголосила на тому, що основні пріоритети роботи служби, пов’язані, передусім, із реформуванням податкової системи, проведенням реорганізаційних заходів ДФС та удосконаленням роботи з сервісного обслуговування платників податків.

У свою чергу, керівник Асоціації запевнила, що фахівці фіскальної служби завжди можуть розраховувати на підтримку з боку ветеранів ДФС, спиратися на їх життєвий і фаховий досвід.