2 Серпня 2016 62  0 

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області для відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», призначення на які здійснюється головою Пологівської райдержадміністрації (далі – конкурсна комісія райдержадміністрації)


 

Відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 27 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, абзацу 2 пункту 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 12.04.2016     № 76 «Про затвердження Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 за № 786/28916 та на виконання розпорядження голови райдержадміністрації      від 25.07.2016 № 292 «Про утворення комітету з відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області для відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», призначення на які здійснюється головою Пологівської райдержадміністрації» Пологівська райдержадміністрація повідомляє про проведення відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії райдержадміністрації.

Дата та місце проведення відбору:

05 вересня 2016 року в приміщенні Пологівської районної державної адміністрації за адресою: Запорізька область,  м. Пологи, вул. Єдності, 32

Вимоги до громадських об’єднань, які мають право висувати кандидатів для включення до складу конкурсної комісії райдержадміністрації:

– наявність державної реєстрації громадського об’єднання не пізніше ніж за 12 місяців до дня оприлюднення повідомлення про проведення відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії райдержадміністрації;

– наявність статусу юридичної особи;

– провадження статутної діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування за період не менш як              12 місяців до дня подання заяви.

Вимоги до кандидата від громадського об’єднання для включення до складу конкурсної комісії райдержадміністрації:

1) наявність громадянства України;

2) наявність вищої освіти за освітнім ступенем магістра;

3) наявність загального стажу роботи не менше семи років;

4) наявність досвіду роботи на посадах державної служби та/або в органах місцевого самоврядування та/або досвіду роботи на керівних посадах в організаціях, установах і на підприємствах незалежно від організаційно-правової форми та форми власності не менше трьох років та/або володіння фаховими знаннями у сфері державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами;

5) володіння державною мовою;

6) здатність представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену та професійну роботу конкурсної комісії райдержадміністрації.

Не може бути кандидатом особа, яка:

– визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

– має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину;

– згідно із вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

– піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом останнього року до дня подання документів;

– є державним службовцем або посадовою особою місцевого самоврядування;

– є членом політичної партії;

– є народним депутатом України або депутатом місцевої ради.

Строк подання громадськими об’єднаннями заяв:

до 26 серпня 2016 року

Перелік документів громадського об’єднання, а також документів щодо кандидата, які додаються до заяви:

1) рішення керівного органу (для громадського об’єднання) про висування кандидата до складу конкурсної комісії райдержадміністрації;

2) заява кандидата про згоду на участь у роботі конкурсної комісії райдержадміністрації та згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства;

3) копія паспорта громадянина України кандидата;

4) автобіографія кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), число, місяць, рік народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (у тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості, контактний номер телефону та адреса електронної пошти;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) мотиваційний лист кандидата, в якому зазначаються особисті підстави для участі у роботі конкурсної комісії райдержадміністрації, а також повідомляється адреса електронної пошти для надсилання повідомлень Пологівською райдержадміністрацією.

Поштова адреса та адреса електронної пошти, на які надсилаються документи громадських об’єднань та їх кандидатів:

70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Єдності, 32; 02126354@mail.gov.ua

Документи щодо кандидатів надсилаються у паперовому вигляді на  зазначену поштову адресу, в електронному вигляді (скановані у форматі pdf)  на адресу електронної пошти.

Прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади, адреса електронної пошти та номер телефону відповідальної особи Пологівської райдержадміністрації, яка надає додаткову інформацію з питань проведення відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії райдержадміністрації:

Семенюта Наталія Андріївна, начальник відділу кадрової роботи апарату Пологівської районної державної адміністрації; тел. (06165)22620;                                           e-mail: 02126354@mail.gov.ua