17 Лютого 2015 47  0 

Міністерство юстиції України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад!


начальника Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;
• першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;
• заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області з питань державної реєстрації – начальника управління державної реєстрації;
До участі в конкурсі на посади начальників головних територіальних управлінь юстиції в областях та їх заступників запрошуються громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на державній службі та/або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п’ять років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Міністерства юстиції такі документи:
• заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
• заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
• дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
• копії документів про освіту з додатками, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
• декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
• копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
• копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
• довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається Департаментом кадрової роботи та державної служби.
З метою перевірки знань кандидатів на посади керівних працівників головних територіальних управлінь юстиції, Міністерством юстиції запроваджено добровільне тестування.
Для участі у добровільному тестуванні особі необхідно заповнити та подати анкету, що додається.

Анкета
Документи для участі у конкурсному відборі та анкети для участі у добровільному тестуванні приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства.
Документи та анкети приймаються за адресою: м. Київ, вул. Городецького, буд. 13, каб. № 105.
Анкету для участі у добровільному тестуванні можна надіслати на електронну скриньку konkyrsnii_vidbir@minjust.gov.ua.

 

номер анкети___________________                                                                            дата отримання анкети___________________

(заповнюється службовою особою)                                                                             (заповнюється службовою особою)

 

 

(заповнюється кандидатом)

 

АНКЕТА

кандидата на посаду ___________________________________________________

______________________________________________________________________

(заповнюється друкованими літерами)

 

 1. Прізвище _________________________________________________________________

Ім’я ______________________________________________________________________

По-батькові ________________________________________________________________

 1. Дата народження(чч.мм.рррр.) _______________________________________________
 2. Стать:         чоловіча;          жіноча;
 3. Місце народження (населений пункт, країна): __________________________________
 4. Громадянство: _____________________________________________________________
 5. До кримінальної відповідальності:               не притягувався;

притягувався у ______ році;

 1. Ідентифікаційний номер: ____________________________________________________
 2. Паспорт _____ № _______________, виданий (дата)__________(ким)_______________ ______________________________________________________________________________
 3. Адреса фактичного проживання:_____________________________________________

______________________________________________________________________________

 1. Дані про освіту (назва навчального закладу (закладів), що видав документ про освіту; спеціальність, кваліфікація, рік закінчення) _________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 1. Місце роботи та посади, які Ви обіймали протягом останніх 5 років: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 1. Контактний телефон та/або e-mail: ____________________________________________
 2. Чи працюють (працювали) Ваші близькі родичі та члени сім’ї в органах юстиції (вкажіть

ПІБ та посаду: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 1. Чи працювали Ви в органах юстиції? Коли, на якій посаді, причина звільнення:

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Напишіть, будь ласка, чому Ви бажаєте працювати на посаді, на яку Ви претендуєте: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Подаючи цю анкету, я підтверджую, що розумію вимоги Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та можливість застосування до мене заходів відповідно до Закону України «Про очищення влади», надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних у будь-якій спосіб з метою організації прийому мене на посади керівних працівників головних територіальних управлінь юстиції в областях і включення інформації про мене до бази персональних даних  та ознайомлений з правами, що передбаченні Законом України «Про захист персональних даних»