25 Травня 2015 79  0 

Експертний висновок


постійної комісії  з  питань  планування  бюджету  та  фінансів Тарасівської  сільської ради щодо проекту рішення «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Тарасівської  сільської ради Пологівського району Запорізької області»

 

На виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постійна комісія сільської ради розглянула проект рішення сільської ради «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Тарасівської сільської ради Пологівського району Запорізької області» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне:

Розробником проекту регуляторного акта є розробник проекту рішення Тарасівської сільської ради Пологівського району Запорізької області «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Тарасівської сільської ради Пологівського району Запорізької області» та аналізу його регуляторного впливу- спеціаліст  сільської ради Н.О.Райда.

Проект рішення підготовлений відповідно до норм Податкового кодексу України:

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановлених статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

При підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік (рішення сільської ради від 30.04.2015 №3), проведені роботи з регуляторної процедури:

– розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та безпосередньо проект з аналізом його регуляторного впливу, про що проінформовано членів територіальної громади  28 травня 2015 року в адміністративному приміщенні сільської ради за  адресою с. Тарасівка, вул. Леніна,83.

Таким чином, проект регуляторного акта – «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Тарасівської сільської ради Пологівського району Запорізької області» з аналізом його регуляторного впливу  відповідає усім принципам державної регуляторної політики, які встановлені статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 1. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

До вищевказаного проекту регуляторного акта, з метою одержання зауважень та пропозицій, було підготовлено аналіз регуляторного впливу.

Даним аналізом регуляторного впливу:

 • визначено та проаналізовано проблему, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, дано оцінку важливості цієї проблеми;
 • обґрунтовано неможливість розв’язання визначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів і необхідність державного регулювання;
 • обґрунтовано розв’язання визначеної проблеми за допомогою діючих регуляторних актів;
 • визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта;
 • визначено цілі державного регулювання та переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;
 • визначено та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, в т. ч. тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

описано механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

 • обґрунтовано можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтовано досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта;
 • оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;
 • оцінено ризики впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтовано запропонований строк чинності регуляторного акта та визначено показники результативності регуляторного акта;
 • визначено заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Узагальнений висновок:

Постійна комісія з питань  планування бюджету та фінансів сільської ради за підсумками розгляду вважає, що проект регуляторного акта – проект рішення сільської ради «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Тарасівської  сільської ради Пологівського району Запорізької області» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Голова постійної комісії  з  питань                                                                    Н.М.Петренко

з планування бюджету  та фінансів

15 червня 2015 р.