7 Травня 2015 52  0 

Доходи Вербівського сільського бюджету за 2015 рік


Додаток № 1
рішення сільської  ради
09.04.2015. № 3
Доходи  сільського бюджету на 2015 рік
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 498 850 498 850
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1 500 1 500
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 15 000 15 000
18000000 Місцеві податки 483 500 483 500
18010000 Податок на майно 426 000 426 000
18105000 Земельний податок з юридичних осіб 1 500 1 500
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 385 000 385 000
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 14 500 14 500
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 25 000 25 000
18050000 Єдиний податок 57 500 57 500
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 26 000 26 000
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 31 500 31 500
19000000 Інші податки та збори 350 350
19010000 Екологічний податок 350 350
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 250 250
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 100 100
20000000 Неподаткові надходження 1 200 1 200 32 800
22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від некомерційної господарської діяльності 200 200
22090000 Державне мито 200 200
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 100 100
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 100 100
24000000 Інші неподаткові надходження 1 000 1 000
24060000 Інші надходження 1 000 1 000
24060300 Інші надходження 1 000 1 000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 32 800 32 800
25010000 Надходження від плати за послуги,що нгадаються бюджетними установами згідно із законодавством 32 800
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 32 800 32 800
50000000 Цільові фонди 3 000
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 3 000
40000000 Офіційні трансферти 507 000 507 000
41030000 Субвенції 507 000 507 000
41035000 Інші субвенції 507 000 507 000
Усього (без урахування трансфертів) 535 850 500 050 35 800
Усього 1 042 850 1 007 050 35 800
Головний    бухгалтер      Г.В.Денисенко