Рішення Чапаєвської сільської ради “Про встановлення ставок земельного податку та розміру орендної плати за землю на території Чапаєвської сільської ради Пологівського району Запорізької області”

0
59

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ЧАПАЄВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликання

третя  сесія

Рішення

 

29.01.2016                                                                                                           № 6

 

Про встановлення ставок земельного податку та розміру орендної плати за землю на території Чапаєвської сільської ради Пологівського району  Запорізької області

 

Відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України із змінами та доповненнями, Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” від 24 грудня 2015 року № 909-VIII, з метою економічного регулювання земельних відносин на території Чапаєвської сільської ради, Чапаєвська сільська рада Пологівського району Запорізької області

В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити з 01.01.2016 року на території Чапаєвської сільської ради Пологівського району Запорізької області податок на майно в частині плати за землю.
 2. Затвердити Положення «Про встановлення ставок земельного податку та розміру орендної плати за землю на території Чапаєвської сільської ради Пологівського району Запорізької області»
 3. Вважати таким, що втратили чинність рішення Чапаєвської сільської ради від 03.07.2015р. № 5 «Про встановлення ставок земельного податку та розміру орендної плати за землю на території Чапаєвської сільської ради Пологівського району Запорізької області» та рішення Кінсько-Роздорівської сільської ради від 14.07.2015р. № 6 «Про встановлення диференційованого розміру орендної плати за використання земельних ділянок в межах населеного пункту Кінсько-Роздорівської сільської ради».
 4. Землекористувачам , у яких відсоток нормативної грошової оцінки землі для визначення розміру орендної плати за земельні ділянки певного функціонального використання не відповідає Положенню «Про встановлення ставок земельного податку та розміру орендної плати за землю на території Чапаєвської сільської ради Пологівського району Запорізької області» додаток 1, укласти додаткові угоди до договорів оренди землі в частині зміни орендної плати.

5.Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації .

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну фінансово-бюджетну комісію .

 

 

 

Сільський голова                                                            М.І.Гузенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням третьої сесії

сьомого скликання

Чапаєвської сільської ради

від 29.01.2016 р.   № 6

 

Додаток 1

 

 

Положення

про встановлення ставок земельного податку та розміру орендної плати за землю на території Чапаєвської сільської ради Пологівського району  Запорізької області

 

Податок на майно  (в частині  плати за землю ) запроваджується на підставі п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України із змінами та доповненнями, Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році ” від 24 грудня 2015 року № 909-VIII.

 

 1. Визначення понять

1.1. Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, і зараховується до місцевого бюджету.

1.2. Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

1.3. Право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).

1.4. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

 

 1. Земельний податок

 

Земельний податок – обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

 

 1. Платники податку

 

2.1. Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі.

2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

 1. Об’єкти оподаткування земельним податком

 

3.1. Об’єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

 1. База оподаткування земельним податком

 

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

4.1.2. площа земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.2.  у місячний строк з дня набрання чинності Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році ” від 24 грудня 2015 року № 909-VIII, тобто переглянути прийняті на 2016 рік рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів, визначених статтею 10 Податкового кодексу України.

4.3. Установити, що в 2016 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік не застосовуються вимоги, згідно пп 12.3.4 п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

 1. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

 

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

5.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно пункту 6 цього додатку.

 

 1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

 

6.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь та земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

6.2.Ставки земельного податку за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено по Чапаєвській сільській раді,  встановлюються в таких розмірах:

 

Код КВЦПЗ Цільове призначення земельної ділянки Ставка

(відсотки від нормативної грошової оцінки)

Розділ Підрозділ    
01 Землі сільськогосподарського призначення  
  01.01 Для ведення  товарного сільськогосподарського виробництва 0,5
  01.02 Для ведення  фермерського господарства 1,0
  01.03 Для ведення особистого селянського господарства 0,2
  01.04 Для ведення підсобного господарства 0,5
  01.05. Для індивідуального  садівництва 0,5
  01.07 Для городництва 0,3
  01.08 Для сінокосіння  і  випасання худоби 0,5
  01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1

 

  01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1
  01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1
02 Землі житлової забудови  
  02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,05
  02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,05
  02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,05
  02.07 Для іншої житлової     забудови 0,05
03 Землі громадської забудови  
  03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державно влади та місцевого самоврядування 1
  03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1
  03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1
  03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1
  03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1
  03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 3
  03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 3
  03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3
  03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 3
  03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1
  03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 1
  03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської  забудови 1
04 Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення 1
07 Землі рекреаційного призначення  
  07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 1
 

 

07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 1
  07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,05
08 Землі історико-культурного призначення  
  08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 1
  08.03 Для іншого історико- культурного призначення 1
09 Землі  лісогосподарського призначення             
  09.01 Для ведення лісового господарства і  пов’язаних з ним послуг 2
  09.03 Для іншого лісогосподарського призначення 2
10 Землі водного фонду  
  10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 1
  10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 1
  10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими  спорудами і каналами 1
  10.06 Для сінокосіння 1
  10.07 Для рибогосподарських потреб 3
11

 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення  
  11.01 Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 1
  11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,машинобудівної та  іншої промисловості 1
  11.04 Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури виробництва та розподілення газу,постачання пари та гарячої води, збирання,очищення та розподілення води 1
12 Землі транспорту  
  12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 2
  12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 2
  12.06 Для розміщення та експлуатації об¢єктів трубопровідного транспорту 2
  12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 2
13 Землі зв’язку  
  13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, інших технічних засобів зв’язку. 3
  13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1
  13.03 Для розміщення та експлуатації інших  технічних засобів зв’язку     | 2
                                                                                14 Землі енергетики  
  14.02 Для розміщення будівництва,експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3

6.3. Ставка податку встановлюється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

6.4. Ставка податку встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності.

 

 1. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

7.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено – встановлюється в розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

8.1. Від сплати податку звільняються:

8.1.1. інваліди першої і другої групи;

8.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

8.1.3. пенсіонери (за віком);

8.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус   ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

8.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської    катастрофи.

8.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної

категорії фізичних осіб пунктом 8.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за

кожним видом використання у межах граничних норм:

8.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

8.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як   0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

8.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

8.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

8.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

8.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку.

 

 1. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

 

9.1. Від сплати податку звільняються:

9.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

9.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні“.

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

9.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

 

10.1. Не сплачується податок за:

10.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

10.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

10.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

10.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

10.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

10.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

10.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

10.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

 1. Особливості оподаткування земельним податком

 

11.1. Чапаєвська сільська  рада встановлює ставки та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Чапаєвської сільської ради.

Чапаєвська сільська  рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає Пологівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області   рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

11.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

11.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від  форм власності і джерел фінансування..

 

 

 1. Податковий період для плати за землю

 

12.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

12.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

 1. Порядок обчислення плати за землю

 

13.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до Пологівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області  податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

13.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

13.4. За нововідведені земельні ділянки платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

13.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться Пологівською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Запорізькій області, яка видає платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року Пологівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Запорізькій області  надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

13.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

13.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до підпункту 8.1 пункту 8 цього додатку за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

 1. Строк сплати плати за землю

 

14.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

14.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

14.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

14.4.  Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

14.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

14.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

14.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

14.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

ІІ. Орендна плата

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності – обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Для визначення розміру орендної плати використовується нормативна грошова оцінка  земельних  ділянок.

1.Платники орендної плати

1.1. Платником  орендної плати є орендар  земельної  ділянки.

2.Об’єкти оподаткування орендною платою

2.1. Об’єктом оподаткування  є земельна  ділянка, надана в оренду.

3.Підстави нарахування орендної плати

3.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики

 

4.Розмір орендної плати

4.1. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

4.2. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

4.2.1. Не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки.

4.2.2. Не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

4.3.  Плата  за   суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

4.4. Ставки орендної плати за користування земельними ділянками на території Чапаєвської сільської ради встановлюються у таких розмірах від їх нормативної грошової оцінки:

Код КВЦПЗ Цільове призначення земельної ділянки Ставка

(відсотки від нормативної грошової оцінки)

Розділ Підрозділ    
01   Землі сільськогосподарського призначення  
  01.01 Для ведення  товарного сільськогосподарського виробництва 5
  01.02 Для ведення  фермерського господарства 5
  01.03 Для ведення особистого селянського господарства 3
  01.04 Для ведення підсобного господарства 3
  01.05. Для індивідуального  садівництва 3
  01.07 Для городництва 3
  01.08 Для сінокосіння  і  випасання худоби 3
  01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 5
  01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 3
  01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 3
02   Землі житлової забудови  
  02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 3
  02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 3
  02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 3
  02.07 Для іншої житлової     забудови 3
03   Землі громадської забудови  
  03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державно влади та місцевого самоврядування 3
  03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 3
  03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 3
  03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 3
  03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 3
  03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 3,5
  03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 3
  03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 5
  03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 5
  03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 3
  03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 3
  03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської  забудови 3
04 Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення 3
07   Землі рекреаційного призначення  
  07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 3
 

 

07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 3
  07.03 Для індивідуального дачного будівництва 3
08   Землі історико-культурного призначення  
  08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 3
  08.03 Для іншого історико- культурного призначення 3
09   Землі  лісогосподарського призначення             
  09.01 Для ведення лісового господарства і  пов’язаних з ним послуг 3
  09.03 Для іншого лісогосподарського призначення 3
10   Землі водного фонду  
  10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 3
  10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 3
  10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими  спорудами і каналами 3
  10.06 Для сінокосіння 3
  10.07 Для рибогосподарських потреб 5
11

 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення  
  11.01 Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 5
  11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,машинобудівної та  іншої промисловості 5
  11.04 Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури виробництва та розподілення газу,постачання пари та гарячої води, збирання,очищення та розподілення води 5
12   Землі транспорту  
  12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 5
  12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 5
  12.06 Для розміщення та експлуатації об¢єктів трубопровідного транспорту 5
  12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 5
13   Землі зв’язку  
  13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, інших технічних засобів зв’язку. 10
  13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3
  13.03 Для розміщення та експлуатації інших  технічних засобів зв’язку     | 3
14   Землі енергетики  
  14.02 Для розміщення будівництва,експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 5
 1. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 цього розділу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут