Основні новини

Кабмін заборонив бюджетникам їздити у закордонні відрядження до 2015 року

9 Січня | Новини | 18 | 0

preview_w240zc0Кабінет міністрів України постановою № 969 від 25 грудня 2013 року заборонив закордонні відрядження майже для всіх співробітників органів державної влади, підприємств і організацій, які фінансуються з держбюджету.

Відповідний документ оприлюднений сьогодні, 9 січня, на урядовому порталі.

Згідно з цією постановою, у 2014 році в закордонні відрядження бюджетники зможуть поїхати лише за рішенням президента та прем’єр-міністра України, Кабінету міністрів (Кабміну), голови Адміністрації президента, спікера Верховної Ради (ВР), а також глав Генеральної прокуратури України (ГПУ), Міністерства закордонних справ (МЗС), Міністерства внутрішніх справ (МВС), Служби безпеки України (СБУ) або голови Служби зовнішньої розвідки.

«Закордонні відрядження повинні бути викликані нагальною потребою і здійснюватися для вирішення проблемних питань розвитку окремих галузей економіки, для участі в діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів, а також з метою забезпечення виконання рішень щодо екстрадиції з-за кордону осіб, які перебувають під вартою», — зазначено в документі.

Як повідомляв «Ракурс», Кабмін додатково виділив 254,7 грн на заробітну плату бюджетникам Києва.

Джерело: Ракурс

Пологівська податкова консультує:

9 Січня | Новини | 16 | 0

За якою формою  декларації необхідно задекларувати доходи, отримані у минулому році?

Форма   податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкція щодо її заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України  від 07.11.2011  № 1395 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (із змінами та доповненнями).

Положеннями Інструкції визначено, що фізична особа – платник податку подає декларацію за звітний податковий період в установлені Кодексом строки до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку в органі державної податкової служби).

Чи можна надати Податкову декларацію про майновий стан і доходи поштою?

Згідно з положеннями   Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, декларація подається до органу державної податкової служби в один із таких способів на вибір платника податку:

–  особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

–  надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

–  засобами електронного зв’язку в електронній формі у порядку, визначеному законодавством.

В який терміни  надається Податкова декларацію про майновий стан і доходи?

Фізична особа – платник податку подає декларацію за звітний податковий період в установлені Кодексом або законом строки до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку в органі державної податкової служби).

Податковим кодексом України встановлені   такі строки подання декларації:

–                     фізичні особи – платники податку на доходи фізичних осіб надають декларацію за звітний податковий рік  до 1 травня року, що настає за звітним;

–                     фізичні особи, які здійснюють незалежну  професійну діяльність надають декларацію за звітний податковий рік  до 1 травня року, що настає за звітним;

–                     фізичні особи – підприємці, які здійснювали у звітному році підприємницьку діяльність за «загальною» системою оподаткування надають податкову декларацію про майновий стан і доходи  протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року;

–                     фізичні особи, які бажають скористатися правом  на нарахування податкової знижки  надають  річну  податкову  декларацію  включно  по 31 грудня  наступного за звітним податкового року.

У разі,  якщо підприємство здійснило попередню оплату вартості товару до реєстрації платником ПДВ, а товар отримано після реєстрації платником ПДВ, чи включаються до складу витрат суми ПДВ, сплачені у складі ціни такого товару ?

Підпунктом 139.1.6 статті 139 ПКУ зазначено, що не включаються до складу витрат суми податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання.

Для платників податку, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, до складу витрат входять суми податків на додану вартість, сплачених у складі ціни придбання товарів, робіт, послуг, вартість яких належить до витрат такого платника податку.

Згідно з пунктом 198.2 статті 198 ПКУ датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

– дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

– дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Оскільки придбання товарів (робіт, послуг) на умовах попередньої (авансової) оплати здійснювалось суб’єктом господарювання до його реєстрації платником податку на додану вартість (коли він не мав права на податковий кредит з податку на додану вартість по сплачених сумах податку), то витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг), з урахуванням сум податків на додану вартість, сплачених у складі ціни цих товарів (робіт, послуг), мають визнаватися витратами за правилами, встановленими п.138.4 або п.138.5 статті138 ПКУ (в залежності від напрямку їх використання).

Чи необхідно суб’єкту господарювання, який планує здійснення зовнішньо-економічної діяльності,  реєструвати довідку про відсутність у нього валютних цінностей та майна за межами України?

Спільним листом Національного банку України та Міністерства доходів і зборів України від 28.10.2013 № 22-394/7/99-99-22-03-01-17/28-311/19777 «Про скасування листа» відкликано та скасовано спільний лист НБУ від 09.01.1998 № 13-226/53-188, Державної податкової адміністрації України від 09.01.1998 № 206/10/22-0117, Державної митної служби України від 12.04.1998 № 11/3-247 «Щодо подання Декларації про валютні цінності та майно», яким було установлено механізм реалізації положень ст. 9 Декрету КМУ від 19.02.1993  № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» та ст. 1, 2 Указу Президента України від 18.06.1994  № 319 «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами» шляхом реєстрації контролюючими органами виданих суб’єктами господарювання довідок про відсутність у них за межами України валютних цінностей та майна, а також було установлено форми зазначеної довідки і журналу їх обліку та передбачено, що після реєстрації контролюючими органами зазначені довідки є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення банківських операцій з валютними цінностями або здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Отже, після 28.10.2013 року законодавством не передбачено подання суб’єктами господарювання та реєстрація контролюючими органами довідок про відсутність у них за межами України валютних цінностей та майна.

У яких випадках суб’єкт господарювання  може отримати довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюється органами доходів і зборів?

Відповідно до п. 3 Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 567, довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу довідки (додаток  2 Порядку).

Строк розгляду заяви платника податків та видачі довідки або направлення відмови в її наданні становить п’ять робочих днів з дня отримання такої заяви органом доходів і зборів  (п. 4 Порядку).

Пунктом 6 Порядку визначено, що строк, протягом якого довідка може бути видана, має відповідати визначеному у ній строку дії. Якщо платник податків не звернувся до органу доходів і зборів за отриманням довідки протягом строку її дії, вона підшивається до  справи платника податків.

За наявності у платника податків податкового боргу органом доходів і зборів готується лист платнику податків (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо видачі довідки, який надсилається на адресу платника податків (п.8 Порядку).

Чи може юридична особа – платник єдиного податку  при проведенні розрахунків за операціями з купівлі – продажу товарів (робіт, послуг) надавати та отримувати вексель?

Відповідно до пункту 291.6 статті 291 Податкового кодексу України платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Згідно з статтею 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 № 3480-IV (із змінами та доповненнями) вексель  відноситься до боргових цінних паперів.

Вексель – цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю) (ст. 14 Закону № 3480).

Статтею 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.01 № 2374-III (із змінами та доповненнями) передбачено, що видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів та фінансових казначейських векселів.

Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов’язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов’язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов’язання щодо платежу за векселем. Тобто у разі отримання/видачі юридичною собою – платником єдиного податку векселя, зобов’язання щодо договору поставки/купівлі товарів (робіт, послуг) погашаються не в грошовій формі.

Враховуючи викладене, юридична особа – платник єдиного податку не може отримувати/надавати вексель для оформлення грошового боргу за поставлені/придбані ним товари (виконані роботи, послуги).

Фізичним особам-приватним підприємцям

Чи вважається податковим боргом сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у встановлені строки?

Відповідно до підпункту 14.1.175 статті 14 Податкового кодексу України  податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  від 08.07.10 №2464-VI (зі змінами та доповненнями).

Згідно зі саттею. 1 Закону №2464 сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені цим Законом, обчислена органом доходів і зборів у випадках, передбачених цим Законом, є недоїмкою.

Отже, сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у встановлені строки, не вважається податковим боргом, а визначається як  недоїмка.

Яким чином приватний підприємець на загальні системі оподаткування може виправити помилково проведену через реєстратор розрахункових операцій операцію «службове внесення»?

Згідно з п. 7 глави III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 № 417 (далі – Порядок), реєстрація видачі коштів у разі повернення товару (відмови від послуги, прийняття цінностей під заставу, виплати виграшів у державні лотереї та інших випадках) або скасування помилково проведеної через реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО) суми розрахунку здійснюється шляхом реєстрації від’ємної суми.

Якщо алгоритм роботи РРО не забезпечує окремого накопичення у фіскальній пам’яті від’ємних сум розрахунків: – дозволяється реєструвати видачу коштів (скасування помилкової суми) за допомогою операції «службова видача»; –   забороняється реєструвати через РРО від’ємні суми з використанням операції «сторно».

З метою забезпечення відповідності сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій  необхідно за допомогою реєстрації від’ємної суми розрахунку або операції «службова видача» виправити помилково проведену через реєстратор розрахункових операцій  операцію «службове внесення».

При цьому, чинним законодавством не передбачено механізму виправлення помилково проведеної через РРО операції «службове внесення» на наступний день.

Якщо суб’єкт господарювання не виправив протягом дня таку помилку, то за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування готівки до такого суб’єкта застосовуються фінансові санкції у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Чи можлива реєстрація книг обліку розрахункових операцій з 18.10.2013 за старою формою?

Порядком реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.13 № 417, внесено зміни до титульних сторінок книг обліку розрахункових операцій на  РРО та на господарську одиницю.

Перед реєстрацією книги ОРО суб’єкт господарювання повинен забезпечити внесення   на титульну сторінку:

-книги ОРО на РРО – інформації щодо моделі та заводського номера зовнішнього модема РРО (у разі його наявності в РРО) та щодо назви і адреси господарської  одиниці;

-книги ОРО на господарську одиницю – інформації щодо місцезнаходження / місця проживання суб’єкта господарювання.

Такі доповнення на титульній сторінці книги ОРО засвідчуються підписом посадової особи  та печаткою відповідального підрозділу органу доходів і зборів.

Суб’єкти господарювання у зв’язку із завчасним придбанням екземплярів книг ОРО за формою, встановленою попереднім Порядком реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 № 614, та/або відсутністю книг ОРО нової форми мають право звертатися до органів доходів і зборів для реєстрації книг ОРО, форму яких затверджено Порядком № 614 (Лист Міндоходів від 31.10.2013 №22949/7/99-99-18-02-03-17).

В Єдиному реєстрі зареєстровано податкових накладних на 567 млрд. гривень

За 11 місяців поточного року реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі здійснили 133,4 тис. платників. Вони зареєстрували понад 56,1 млн. податкових накладних на загальну суму понад 567 млрд. гривень.

Понад 6 млн. документів з них – це накладні із сумами ПДВ понад 10 тис. гривень.

За словами аналітиків Міндоходів, реєстрація накладної в Єдиному реєстрі (ЄРПН) є своєрідним захистом платника від нечесних контрагентів. Щомісяця за запитами як продавців, так і покупців направляється понад 380 тис. виписок з ЄРПН.

Нагадаємо, що обов’язкова реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі платниками ПДВ – продавцями  запроваджена з 1 січня 2011 року.

Для зручності платників реєстрація водилася поетапно, спочатку реєструвалися документи, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становила понад 1 мільйон гривень. З 1 квітня 2011 року  –  понад 500 тисяч гривень; з 1 липня 2011 року – понад 100 тисяч гривень та з 1 січня 2012 року  – понад 10 тисяч гривень.

Міндоходів виносить на публічне обговорення Концепцію реформи декларування доходів громадян

Міністерство доходів і зборів України запрошує громадськість долучитися до обговорення  концепції реформи декларування доходів громадян.

В основу концептуальних засад реформи, які ми пропонуємо до обговорення, покладені найкращі  світові практики  декларування доходів і адміністрування податку на доходи фізичних осіб. Разом з нашими партнерами – аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers – ми уважно вивчили та проаналізували досвід та принципи декларування, що застосовуються у найбільш провідних країнах світу, зокрема, у США, Канаді, Німеччині, Франції, Швеції, Фінляндії, Данії, Швейцарії, Італії, Австралії, Новій Зеландії, Сінгапурі та інших.

Підкреслюємо, ми пропонуємо до обговорення не готовий законопроект, а  концептуальні основи та елементи майбутньої системи декларування доходів.

Зокрема, ми прагнемо почути  думку громадськості, по-перше, з  питання розумного обмеження «загальності». Звичайно, що процес декларування стосуватиметься не усіх 44,5 млн. фізичних осіб-платників податків, зареєстрованих в Україні. Ми повинні разом обрати критерії для обмеження кола громадян, які подаватимуть декларації.

По-друге, потребує досконалого аналізу один з основоположних принципів реформи – необхідність подання «разової декларації», якою ми пропонуємо  підвести рису під минулим і почати взаємовідносини із платниками  з чистого аркуша, спираючись на взаємну довіру та повагу.

Ці та інші елементи реформи ми закликаємо громадськість разом проаналізувати, щоб сконструювати найбільш оптимальну для України  модель декларування доходів.

Ми закликаємо усіх – незалежних експертів, громадські організації, бізнес-асоціації, громадян з активною позицією – до фахового і конструктивного діалогу. Зі свого боку запевняємо, що жодне рішення не буде прийняте, жоден законопроект не буде сформований без врахування вашої думки.

Ми розуміємо всю важливість цієї реформи для суспільства, тому готові працювати над нею стільки, скільки буде потрібно.

Міністерство безкомпромісне лише в одній тезі: ця реформа потрібна українському  суспільству.  Українці   вже  довели свою громадянську зрілість та готовність жити за європейськими стандартами. Ми маємо  втілювати такі стандарти в усіх аспектах нашого життя, в тому числі і у сфері податкових стосунків між громадянином і державою. Це є необхідною умовою для підвищення рівня податкової культури і фінансової грамотності у суспільстві.

Реформа системи декларування доходів громадян також принципово важлива  з точки зору боротьби   з тіньовою економікою та корупцією.  Будь-які зусилля держави в цьому напрямку в односторонньому порядку не матимуть успіху, якщо не спиратимуться на громадську підтримку і не матимуть двостороннього характеру.

Крім того, ми очікуємо, що нова система декларування доходів надасть необхідні компенсатори для поступового зниження податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Отже, дозволить знизити навантаження як на роботодавців, так і на найманих працівників.

Запевняємо, що Міністерство доходів і зборів зробить усе необхідне, щоб зробити процес  декларування максимально простим і зручним для громадян. Ми опрацьовуємо варіанти попереднього заповнення декларацій, розробляємо спрощену форму декларації та плануємо уніфікувати її з іншою  звітністю, працюємо над розширенням можливостей електронного декларування.

Ми прагнемо, щоб Міністерство сприймали не як контролера, а в якості партнера і помічника. І у громадськості, і у Міністерства єдина мета – зробити систему сплати податків соціально справедливою, підвищити взаємну транспарентність у стосунках громадян із державою.

Ми розуміємо, такі важливі реформи не впроваджуються швидко, це тривалий процес. Але розпочинати його потрібно. Головне, не боятися змін. Тільки зміни відкривають нові можливості і роблять нас сильнішими.

Обговорення Концепції реформи декларування доходів громадян відбувається на форумі офіційного веб-порталу Міндоходів. Долучайтесь!

Також свої пропозиції Ви можете надіслати на електронну скриньку gromada@minrd.gov.ua.

До уваги платників податків та розробників програмного забезпечення!

Відповідно до вимог наказу Міністерства доходів і зборів України від 09.10.2013 № 561 «Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників» з 01 листопада 2013 року було запроваджено пакетне приймання звітності в електронному вигляді паралельно з існуючою технологією, про що учасників Меморандуму щодо поліпшення процесу подання звітності, впровадження електронних сервісів та розвитку електронного документообігу було проінформовано 14 жовтня 2013 року:

http://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/normativne-zabezpechennya/61833.html

Доопрацьоване відповідним чином безкоштовне програмне забезпечення по формуванню та подачі платниками податків податкової звітності, податкових накладних та реєстру податкових накладних в електронному вигляді станом на 25.11.2013 (версія 1.30.27) розміщено в розділі «Платникам податків про електронну звітність» – «Програмне забезпечення».

Повідомляємо, що з 27.11.2013 приймання звітності в електронному вигляді буде здійснюватись тільки за зміненими форматами відповідно до вимог наказу Міністерства доходів і зборів України від 09.10.2013 № 561 «Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників».

Відповідальність суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції, у 2014 році

З нового року встановлено відповідальність суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за неподання до органів Міндоходів відповідної звітності. А саме, звітності пов’язаної із застосуванням РРО, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО, дротовими або бездротовими каналами зв’язку (у разі обов’язковості її подання).

За неподання такої інформації встановлено штраф розміром десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень).

Дана норма передбачена Законом України «Про внесення змін до розділу II Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України” щодо відстрочення настання відповідальності за неподання електронної звітності» від 21 червня 2013 року № 357-VII.

З якого моменту виникає обов’язок сплати митних платежів?

Обов’язок щодо сплати митних платежів виникає:

1) у разі ввезення товарів на митну територію України – з моменту фактичного ввезення цих товарів на митну територію України;

2) при незаконному переміщенні товарів, що перебувають на території вільної митної зони або на митному складі, – з моменту такого переміщення товарів;

3) у разі вивезення товарів з митної території України, а саме:

а) при оформленні товарів відповідно до митного режиму експорту з моменту прийняття органом доходів і зборів митної декларації;

б) при вивезенні товарів за межі митної території України без оформлення митної декларації та при незаконному вивезенні товарів за межі митної території України – з моменту фактичного вивезення товарів за межі митної території України;

в) при невиконанні умов, установлених щодо товарів, які вивозилися за межі митної території України із звільненням від оподаткування вивізним митом, – з моменту, коли ці товари прибули до іншого місця призначення, ніж те, у зв’язку з яким надавалося таке звільнення;

4) після завершення митного оформлення товарів та їх випуску, якщо внаслідок перевірки митної декларації чи за результатами документальної перевірки орган доходів і зборів самостійно визначає платнику податків додаткові податкові зобов’язання.

Дана норма передбачена п. 1 ст. 289 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями.

У 2014 році платники зможуть формувати звітність через “Електронний кабінет платника податків”

У 2014 році платники податків, зборів, платежів (юридичні особи та самозайняті особи) зможуть  формувати податкову звітність у електронному вигляді в одному пакеті (декларація + додатки) та надсилати її до органів Міндоходів у режимі реального часу, використовуючи новий електронний сервіс «Електронний кабінет платника податків».

Його впроваджено в експлуатацію в Міндоходів з 5 грудня 2013 року.

Зазначений сервіс надасть платникам ще й інші можливості.  Так, вони зможуть:

– переглядати уже подану та/або сформовану звітність;

-переглядати інформацію щодо стану розрахунків з бюджетом, зокрема інформацію про заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

– скористатися підказкою «Податковий календар» та інформацію із довідників (ДПІ, КВЕД, КОПФГ, УКТЗЕД, форм власності, органів виконавчої влади, ознак доходів, ознак податкових пільг тощо).

Більш детально про роботу сервісу читайте на веб-порталі Міністерства доходів і зборів України у розділі «Електронний кабінет платника податків».

Стати платником ПДВ чи єдиного податку можна буде відразу після держреєстрації

З 1 січня 2014 року новостворений суб’єкт господарювання може бути добровільно зареєстрований платником ПДВ чи єдиного податку одразу після його державної реєстрації в автоматичному режимі без відвідування органу Міндоходів.

Для цього заяву про добровільну реєстрацію як платника податку та/або заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування слід подати державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Сканована електронна копія такої заяви передається державним реєстратором до органів доходів і зборів одночасно з відомостями з реєстраційної картки.

Реєстрацію платника єдиного податку орган Міндоходів проводить протягом 2 робочих днів з дня отримання від держреєстратора електронної копії заяви, а платника ПДВ – з бажаного дня, зазначеного у заяві, або протягом 5 робочих днів від дати надходження заяви, якщо в ній не зазначено бажаний день.

Нагадуємо, що з 1 січня 2014 року набирають чинності закони, якими вносяться зміни до порядку реєстрації осіб як платників податків, а саме Закони України:

від 05.09.2013 № 441-VII «Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків»;

від 05.09.2013 № 443-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків»;

від 24.10.2013 № 657-VІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень».

Вступил в силу порядок представления отчетности по НДС

В декларацию вносятся данные налогового учета плательщика отдельно за каждый отчетный (налоговый) период без нарастающего итога.

30 декабря 2013 года, вступил в силу Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденный приказом Миндоходов от 13 ноября 2013 года № 678.

Все плательщики НДС представляют налоговую декларацию с отметкой «0110», в которой отражаются расчеты с бюджетом. К налоговой отчетности по НДС относятся:

– налоговая декларация по НДС;

– уточняющий расчет налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок;

– копии записей в реестрах выданных и полученных налоговых накладных в электронном виде;

– расчет налоговых обязательств, начисленных получателем услуг, не зарегистрированным как плательщик НДС, которые поставляются нерезидентами, в том числе их постоянными представительствами, не зарегистрированными налогоплательщиками, на таможенной территории Украины.

 

 

Шановні платники податків!

9 Січня | Новини | 13 | 0

Пологівська ОДПІ запрошує на семінар фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку, який проводитиметься 16 січня 2014 о 10-00 у залі засідань Пологівської районної ради (м.Пологи, вул.Горького,32, 3-й поверх).

Тема семінару:

– Порядок подання річної податкової звітності.

– Нові ставки єдиного податку у зв’язку зі збільшенням мінімальної зарплати

А 23 січня о 14.00 Пологівська ОДПІ запрошує на семінар фізичних осіб підприємців на загальній системі оподаткування у зал засідань Пологівської районної ради (м.Пологи, вул.Горького,32, 3-й поверх).

Тема семінару:

– Подання річної податкової декларації.

– Електронна звітність

Детальна інформація за телефоном

(06165)2-37-80, 2-39-39.

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту розпорядження голови Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області «Про Центр надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області»

9 Січня | Офіціоз | 12 | 0

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ створення центру надання адміністративних послуг покладається на райдержадміністрацію.

Прийняття даного регуляторного акта дозволить забезпечити дотримання основних принципів державної регуляторної політики, створення рівних умов суб’єктам звернення для отримання адміністративних послуг.

Розробник – відділ економічного розвитку і торгівлі Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області.

Проект регуляторного акта пропонується у вигляді розпорядження голови районної державної адміністрації, яким затверджується Положення Центру надання адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області.

Оприлюднення проекту розпорядження та відповідний аналіз регуляторного впливу акту буде розміщено з 16.01.2014 року на сайті районної газети «Пологівські вісті» в розділі «Пологівщина» – рубрика «Офіціоз»: http:polvisti.com/category/ofitsioz/ .

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі на адресу Пологівської райдержадміністрації:

​ 70600, Запорізька область, м. Пологи ,вул. М.Горького, 32.

​ факс: (06165) 5-01-01

​ електронна пошта: rda_pology@zp.ukrtel.net

Усі надбавки медпрацівникам швидкої допомоги виплачені

9 Січня | Новини | 15 | 0

Як повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Андрій Запорожченко, наприкінці 2013 року виплачено всі заборговані надбавки до зарплати медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги.

DETAIL_PICTURE_553929

– Існувала майже тримісячна заборгованість з виплати 40-відсоткових надбавок медпрацівникам. У грудні голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко порушував це питання в Кабінеті Міністрів України. Завдяки його наполегливості медики отримали належні виплати до нового року, – зазначив посадовець.

Також Андрій Запорожченко відзначив, що в подальшому всі виплати медикам контролюватиме особисто керівник області. За його словами, ці видатки внесені в обласний бюджет на 2014 рік, із затвердженням якого питання фінансування виплат буде остаточно врегульовано.

Управління у справах преси та інформації.

Запорожский губернатор вошел в список самых влиятельных людей Украины

9 Січня | Новини | 18 | 0

Журнал «Фокус», подводя итоги уходящего года, составил список 200 самых влиятельных людей Украины. В этот рейтинг вошел губернатор Запорожской области Александр Пеклушенко, заняв 173 позицию.

10

Как отмечает журнал, этого результата он достиг «благодаря имиджу хозяйственника и неплохим показателям области (9-е место в рейтинге успешности регионов, составляемом Кабмином)».

Александр Пеклушенко – один из пяти действующих глав областных администраций, которые в 2014 году отмечены в рейтинге самых влиятельных людей страны. В этот список, кроме запорожского губернатора, попали только Михаил Добкин, Михаил Папиев, Сергей Тулуб и Анатолий Присяжнюк, сообщает пресс-служба ЗООПР.

С нового года украинские семьи будут получать особую пенсию за воспитание пятерых детей

9 Січня | Новини | 24 | 2

С начала 2014 года в силу вступил закон о назначении особой пенсии родителям, воспитавшим пятерых и более детей.

66906132_pyaterobliznecov3_2

В законе № 170- VII, который носит название О внесении изменений в статью первую Закона «О пенсиях за особые заслуги перед страной», говорится, что мамам и папам, которые воспитали пять и более деток, будет назначаться денежное обеспечение. Пенсия за особые заслуги устанавливается как надбавка к размеру пенсии, на которую имеет право лицо согласно закону, в таких размерах прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность: от 35 до 40 процентов – лицам, указанным в пунктах 1 и 8 статьи 1 этого Закона.
Закон предусматривает, что мать или отец (в случае смерти матери или лишении ее родительских прав) имеет право на пенсию за особенные заслуги перед страной. Это становится возможным, если родитель смог надлежащим образом вырастить и воспитать пятерых и более детей до 16 лет.
Напомним, также украинские власти планируют ужесточить порядок получения госпомощи на ребенка. Теперь кроме свидетельства о рождении, родители должны будут предоставить справку об обеспечении надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ранее рожденных детей.

Майте волю добру, гожу, тільки вірте в ласку Божу! (+ФОТОРЕПОРТАЖ)

8 Січня | Новини, Суспільство, Фоторепортаж | 45 | 0

З такими побажаннями і різдвяним вертепом вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості, учасники фольклорного гурту «Терниця» завітали 8 січня до Пологівської райдержадміністрації, міської ради, центрального поштового відділення, суду, управління соціального захисту населення, магазину «Садиба». Побували юні артисти і у нас в гостях, в редакції газети «Пологівські вісті».

IMG_9929

Вихованці БДЮТ Дмитро Тоцький, Аліса Ліненко, Катя Цвєткова, Юля Вінніченко, Юля Титаренко, Наталія Марусенко, Ельнара Ісмаілова, Катя Арутюнян і Юля Костенко зі своїми керівниками Асею Яровою та Наталією Волковинською вітали пологівців з Новим роком та Різдвом Христовим. І хоч за вікном, як кажуть, зовсім несвяткова атмосфера (замість сніжної погоди поки що спостерігаємо похмурі й сірі дні), але на серці від дитячого співу й талановитих виступів юних артистів стало тепло і, дійсно, радісно. Тож з пустими руками їх ніхто не відпускав, скрізь вони отримали солодощі.

Дякуємо їм за чудовий настрій і запрошуємо наступного року теж завітати в гості.

Вл.інф.

Фото М.Дрюченка.

П’ять спецій, від яких худнуть усі

8 Січня | Новини | 13 | 0

0_orig

Учені зі США стверджують: приправи не тільки надають стравам пікантного смаку, а й частково нейтралізують шкідливий вплив жирної їжі на організм

Жирна їжа підвищує рівень тригліцеридів у крові (поганий холестерин). Якщо до неї додаються торти з кремом, або смажені страви, то ви не лише погладшаєте, а й можете стати жертвою серцево-судинних недуг, повідомляє obozrevatel.com.

А ось додавання спецій до жирних страв знижує ріст рівня тригліцеридів на 30%. Дієтологи підрахували, що найбільш активно на обмін речовин впливають розмарин, куркума, кориця, чорний і червоний перець, часник.

У 2013 році кількість емігрантів з України збільшилася вдвічі

8 Січня | Новини | 8 | 1

096cbedfeaef9480851568e472d1988b

За минулий рік кількість людей, які емігрували з України, зросла більш ніж у два рази – на 157% в порівнянні з даними 2012 року, повідомляє ТСН з посиланням на дані Державної служби статистики.

Громадянство України на громадянство інших країн за минулий рік змінили 18,7 тис. осіб. Шукати кращого життя українці їдуть до країн ЄС, США, Канади, Австралії та Ізраїлю, інформує Кореспондент.

Водночас, зменшилася кількість людей, які отримали паспорти з українським громадянством, – 41,6 тис., що на 20% менше, ніж у 2012 році. Раніше повідомлялося, що за кількістю емігрантів Україна поступається тільки Мексиці (11,9 млн.), Індії (11,4 млн.), Росії і Китаю (11,1 і 8,3 млн. відповідно).

За даними Світового банку, Україна втрачає не тільки різноробочих, але і дипломованих фахівців. У доповіді говориться, що за кордоном працюють 3,5% від загальної кількості українців, які мають вищу освіту.

Як відзначали у Світовому банку, міграційний коридор Україна – Росія посідає третє місце в світі після Мексика – США і Росія – Україна. Всього з України до Росії виїхало майже 3,6 млн. осіб, а у зворотному напрямку – 3,7 млн.

Джерело: Львівська газета.

Спіймали на гарячому

8 Січня | Кримінал, Новини | 14 | 0

1332750840.39

Як повідомляється на сайті головного управління МВС України в Запорізькій області, 30 грудня 2013 року о 09:16 до чергової частини Пологівського райвідділу міліції звернувся начальник охорони одного із місцевих відкритих акціонерних товариств. Чоловік повідомив про те, що у період з 18:00 28 грудня до 09:00 31 грудня 2013 року невідомий з приміщення тракторного гаражу товариства шляхом виставлення віконного скла скоїв крадіжку електрозварювального кабелю та мідних пластин трансформатору. Збиток склав 2000 гривень. Оперативно вжитими заходами по «гарячих слідах» співробітники РВ встановили, що злочин скоїв раніше засуджений 26-річний мешканець смт Куйбишеве. Обставини про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

У четвер на землян очікує потужна магнітна буря через спалахи на Сонці

8 Січня | Новини | 8 | 0

solarflare

Чутливі люди через магнітну бурю страждають від безсоння та перепадів тиску.

На Сонці сталася серія спалахів. Фахівці визнали їх дуже потужними.

Пізніше у NASA заявили, що останній із спалахів став найпотужнішим у 2014 році. Саме він може викликати сильну магнітну бурю. Зараз йдеться про те, що вона може розпочатися у четвер.

Нагадаємо, що магнітні бурі на Землі провокують хмари сонячної плазми, викид яких найчастіше відбувається під час спалахів на Сонці.

У період таких коливань земної магнітосфери люди починають скаржитися на погіршення здоровʼя: починається мігрень, пришвидшується серцебиття, зʼявляється безсоння та перепади тиску.

Джерело: ТСН.

Священик назвав гімн України песимістичним і хоче його переписати

8 Січня | Новини | 92 | 4

97

Протоієрей вважає головну пісню країни тужливою.

Протоієрей Євген Максименко з Дніпродзержинська запропонував переписати гімн України, оскільки вважає його занадто песимістичним.

На його думку, чинний гімн не підштовхує нашу країну до позитивних змін, пише газета “Сегодня”.

“А чи не здається громадянам України, що “Ще не вмерла…” і “Ще нам браття…” – дуже тужливий, песимістичний, не бравурний спів, який не спонукає до бурхливого росту…” – написав святий отець у себе на сторінці в соцмережі.

Думка городян і філологів тут же розділилося. Одні згодні з Максименко, інші ж вважають ініціативу блюзнірською.

Але, втім, деякі спеціалісти з нейролінгвістичного програмування побачили у задумі протоієрея раціональне зерно.

Джерело: ТСН.

Антикоррупционные декларации будут проверять специально созданные подразделения

7 Січня | Новини | 66 | 1

Лиц, на которых распространяется Закон Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» от 07.04.2011 г. № 3206-VI, ожидают существенные изменения с 2014 года. Опишем главные из них.
obmen_valut
Начиная с антикоррупционной декларации за 2013 год, в нее будут вносить вместе с фамилией и инициалами также дату рождения. А планку для размера разового расхода (вклада/взноса), который будет попадать в антикоррупционную декларацию, снижают со 150 до 80 тыс. грн.

Меняется и круг субъектов декларирования, сведения по антикоррупционным деклараций которых должны быть обнародованы, в т.ч. и способ такого обнародования. Так, сведения из антикоррупционных деклараций отдельных лиц подлежат обнародованию (на срок не более одного года) в течение 30 дней со дня их предоставления путем размещения на официальных сайтах или опубликования в официальных печатных изданиях соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления. А депутаты местных советов, которые являются самозанятыми лицами, безработными или пенсионерами, будут подавать антикоррупционные декларации в аппараты соответствующих местных советов или их исполнительные комитеты.

На специально уполномоченные подразделения по вопросам предотвращения и выявления коррупции, созданным (определенным) в госорганах, органах местного самоуправления и юрлицах публичного права, начиная с 2014 года будет возложена обязанность осуществлять контроль за сведениями в антикоррупционных декларациях, поданных субъектами декларирования. Среди вопросов, которые будут проверять уполномоченные подразделения, следующие:
проверка фактов своевременности предоставления антикоррупционных деклараций;
проверка деклараций на наличие конфликта интересов;
логический и арифметический контроль антикоррупционных деклараций.

Также уже с 01.01.2014 г. Минюст должен обеспечить на своем официальном веб-сайте бесплатный круглосуточный доступ к сведениям о лицах, привлеченных к ответственности за коррупционное правонарушение.

Подробнее — в комментарии «Нововведения антикоррупционного законодательства».

(ст.ст. 12, 14, 21 и Приложение к Закону Украины от 07.04.2011 г. № 3206-VI)

Сьогодні в Україні розпочалася реєстрація на ЗНО

3 Січня | Новини | 13 | 0

В Україні розпочалася реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2014 року.

1357996147_vno

Вона триватиме з 3 січня до 5 березня, йдеться на сайті українського центру оцінювання якості освіти.

Для того, аби скласти іспит, з собою необхідно мати копію паспорта або свідоцтва про народження, копію документа про повну загальну середню освіту, дві ідентичні фотокартки для документів розміром 3х4 см, висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих умов для проходження зовнішнього оцінювання, копію документа про зміну прізвища, ім’я, по-батькові та заяву-реєстраційну картку.

Розпочнеться ЗНО 3 червня тестом з української мови, а закінчиться – 27 червня тестом зі світової літератури.

Українська правда. Життя